Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Korsager Skole 3. februar Præsentation og referat fra Kontakt- og trivselsforældre ekstra møde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Korsager Skole 3. februar Præsentation og referat fra Kontakt- og trivselsforældre ekstra møde."— Præsentationens transcript:

1 Korsager Skole 3. februar Præsentation og referat fra Kontakt- og trivselsforældre ekstra møde

2 3. februar 2009 19.00Velkomst og aftenens program 19.10Introduktion til kontaktforældres rolle og 6 cases til bearbejdning i grupper og plenum 21.15Afrunding og evaluering 21.30Slut Baggrund for mødet - Uddrag af evaluering af mødet i november 2008: Gode diskussioner, men kunne have brugt meget mere tid Ønske om et møde mere foruden stormødet til maj Emner til næste møde fx. mere konkret om kontaktforældres opgaver, evt. som cases

3 Kontaktforældres rolle Kontaktforældre bidrager til at styrke netværket i klassen. Et godt netværk skabes ved at: Forældrene lærer hinanden godt at kende Forældrene kender hinandens børn Forældre og lærere kender hinanden Forældre/elever/lærere løser konkrete opgaver sammen

4 Ambitionsniveau og arbejdsglæde Antal af kontaktforældre Opbakning i forældregruppen Samarbejde med lærerne Samarbejde med ledelsen Mulighed for sparring

5 Konkrete forventninger til kontaktforældrene Følg med i klassens liv og udvikling Tag særlige problemstillinger op, der vedrører klassen som helhed Skab god kontakt til nye forældre i klassen Deltag i formøde med lærerne til årets første forældremøde

6 Hvordan vil du være kontaktforælder? Hvilke udfordringer kan du komme ud for? Hvilke problemstillinger vil du selv udfordre? Hvilke overvejelser gør du i forhold til børnene, de andre forældre, lærerne, skolebestyrelsen og ledelsen? Hvilke handlemuligheder har du?

7 5 konkrete områder hvor skoleledelsen ser, at kontaktforældrene kan være med til at udvikle og styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet? Emne: forældremøder mm Hvilket potentiale ser I som ledelse og lærere i kontaktforældrene? Nævn 5 konkrete områder, hvor I kan se, at kontaktforældrene kan være med til at udvikle og styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet? 1.Kontaktforældrene skal inddrages i planlægning af forældremøder, fordi møderne bliver:  Aktuelle i forhold til problematikker  Nærværende  Giver anledning til en bedre dialog  Fremadrettede i forhold til elevgruppen  Dynamiske/engagerede 2.Kontaktforældrene kan aflaste teamet i forhold til:  Indkaldelse til møder  Referater  Kontakt til forældre, der ikke møder op 3.Kontaktforældrene kan bidrage med:  At arrangere sociale arrangementer  Være medspillere i forhold til at løse forskellige problemstillinger i klassen 4.Kontaktforældrene er gode sparringspartnere i forhold til:  Forældrene i klassen  Lærerne  Skolens ledelse 5.Kontaktforældrenes rolle er vigtig i forhold til at:  Give ’feed-back’ til teamet omkring klassen  Orientere skolens ledelse om, hvad der rører sig i forældregruppen

8 Cases fra mødet Forældremøde2 I er kontaktforældre i 3.Q. Der skal være forældremøde i klassen om en måned. I kan som kontaktforældre være med til at fastlægge dagsordenen. En af jer har mødt en forælder i morges på skolen. Vedkommende synes, klassen fungerer dårligt og har bedt jer om at indkalde til et forældremøde uden dansklæreren. Den pågældende forælder mener, konflikterne i klassen løses bedst uden læreren, og at det er derfor er bedst at holde et møde uden læreren. Hvilke overvejelser gør I jer – skal der holdes forældremøde med eller uden læreren? Hvorfor – hvorfor ikke? Hvad beslutter I jer for at gøre? Hvordan vil I bidrage til planlægningen. I kan komme med emner, I selv er optaget af, eller prøve at finde ud af, hvad forældrene i klassen er optaget af. Vil I prøve at finde ud af, hvad forældrene i klassen er optaget af? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan vil I helt konkret gøre det? Forældremøde1 I er kontaktforældre i 3.Q. Der skal være forældremøde i klassen om en måned. I kan som kontaktforældre være med til at fastlægge dagsordenen. Hvordan vil I bidrage til planlægningen. I kan komme med emner, I selv er optaget af, eller prøve at finde ud af, hvad forældrene i klassen er optaget af. Vil I prøve at finde ud af, hvad forældrene i klassen er optaget af? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan vil I helt konkret gøre det? En af jer har mødt en forælder i morges på skolen. Vedkommende synes, klassen fungerer dårligt og har bedt jer om at indkalde til et forældremøde uden dansklæreren. Den pågældende forælder mener, konflikterne i klassen løses bedst uden læreren, og at det er derfor er bedst at holde et møde uden læreren. Hvilke overvejelser gør I jer – skal der holdes forældremøde med eller uden læreren? Hvorfor – hvorfor ikke? Hvad beslutter I jer for at gøre?

9 Cases fra mødet Drengegruppen I er kontaktforældre i 5.S. Der har gennem længere tid været fnidder i drengegruppen. To bliver holdt udenfor, og tonen er generelt grov og grim. De slås også lovlig meget - både i frikvartererne og på fritten. Lærerne har været i kontakt med flere af forældrene, men der bliver ved med at være uro og dårlig stemning. Hvad gør I som kontaktforældre? Hvilke overvejelser gør I jer i forhold til forældrene i klassen? børnene i klassen? klasselæreren? ledelsen? Fødselsdage I er kontaktforældre i 1.S. En af jer er blevet ringet op af en forælder, som spørger, om det ikke er ok, at hendes søn kun inviterer 6 af drengene fra klassen til fødselsdag. Reglen i klassen er, at man enten inviterer alle drengene, alle pigerne eller hele klassen, men så vil hendes søn slet ikke holde fødselsdag, og det synes moderen er synd. Hvad gør I som kontaktforældre? Hvad ville I gøre, hvis det var jeres eget barn, det handlede om? Har I som kontaktforælder / trivselsforælder en særlig ”forpligtelse” til at foregå med et godt eksempel? Hvis ja, hvorfor. Hvis nej, hvorfor ikke?

10 Cases fra mødet Sammenlægning I er kontaktforældre på 4. årgang. Der er tre 4. klasser på skolen. I de tre klasser er der tilsammen 43 elever (henholdsvis 14,13 og 16 elever). Ledelsen har besluttet at slå i tre klasser sammen til to. Den ene klasse fungerer fantastisk godt, den anden fungerer rigtig skidt, og den sidste klasse fungerer fint. Nu er der mange forskellige modeller: Man kan f.eks. vælge at sammensætte to helt nye klasser, eller man kan vælge at opretholde to af klasserne og fordele børnene i den sidste klasse mellem de to andre. Man kan vælge, at lærerne/ledelsen fordeler børnene, at børnene får lov at ønske, at forældre inddrages. Vil I som kontaktforældre have indflydelse på processen? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvis I ønsker at blive inddraget i processen, hvordan vil I så gribe den an i forhold til de øvrige forældre i klassen? lærerne? ledelsen? Musikundervisning I er kontaktforældre i 2.Ø. En af jer bliver ringet op af en forælder. I fire musiktimer i træk er musikundervisningen blevet henlagt til klasselokalet, fordi der er nogle få elever, som larmer så meget, at læreren ikke mener, undervisningen kan gennemføres i musiklokalet på en hensigtsmæssig måde. Forælderen mener ikke, at kollektiv afstraffelse hører hjemme i folkeskolen og synes, det er for dårligt. Forælderen vil ringe til inspektøren og skrive til borgmesteren, for det hører ingen steder hjemme med så middelalderlige metoder. Hvad gør I som kontaktforældre? Hvilke overvejelser gør I jer i forhold til den pågældende forælder, musiklæreren, klasselæreren ledelsen borgmesteren?


Download ppt "Korsager Skole 3. februar Præsentation og referat fra Kontakt- og trivselsforældre ekstra møde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google