Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A-kursus for almen medicinere i øre-næse-halssygdomme

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A-kursus for almen medicinere i øre-næse-halssygdomme"— Præsentationens transcript:

1 A-kursus for almen medicinere i øre-næse-halssygdomme

2 De fem mørke hullers speciale

3 Cerumen Øregangseksem Otitis externa
Auris externa Cerumen Øregangseksem Otitis externa

4 Cerumen Dryp øret med glycerol, Removax, Vaxzol
Pt. skyller selv (Earrinse) eller øreskylning hos egen læge. Hvem skal til ØNH-læge? -meget snæver øregang -dræn/perforation -protese i mellemøre -radikalkavitet

5 Øregangseksem Kronisk lidelse Lidt svingende intensitet
Kløe, smerter, fugt Øget risiko for ekstern otit

6 Otitis externa Voldsomme ensidige øresmerter
Symptomer Årsager Voldsomme ensidige øresmerter Meget øm ved tryk på tragus og under lobulus Nedsat hørelse pga hævelse af øregangshud, absces, pus Bakteriel infektion. Oftes pseudomonas og staf. Aureus. Gærsvamp Øregangseksem disponerer ofte til infektion i øregangen

7 Otitis externa Behandling -om muligt oprens -Cilodex ved mistanke om bakteriel infektion, evt. kombineret med Erythromycin eller Dicillin. -Locacorten med Vioform v. mistanke om svampeinfektion

8 Erysipelas kontra perichondritis

9 Tympanometri

10 Tympanometri

11 Tympanometri

12 Det normale mellemøre -periodisk væske i mellemøret i 1. leveår er normalt! -ofte væske i mellemøret 4-6 uger efter akut otit

13 Mest almindeligt forekommende sygdomme i trommehinde og mellemøre
-myringitis/myringitis bullosa -akut otitis media -sekretorisk otitis media

14 Myringitis Pludseligt indsættende øresmerter ofte i tilslutning til catarrhalia Feber Ildrød trommehinde, evt. med bullae Normal eller næsten normal tympanometri (A, C1, C2) Oftest normal hørelse Behandling: analgetika

15 Akut otitis media -pludseligt indsættende øresmerter ofte i tilslutning til catarrhalia -feber -blegrød frembulende trommehinde -purulent flåd fra øret ved perforation -flad kurve ved tympanometri -konduktivt høretab

16 Akut otitis media

17 Behandling af akut otitis media
????????? Børn under 2 år: Imacillin x 3 dgl. i 1 uge Observation og analgetika 1-2 døgn Børn over 2 år og voksne: V-penicillin x 3 dgl. i 1 uge CRP kan oftest ikke bruges til noget ved AOM Husk klinisk kontrol efter 4-6 uger!

18 Komplikationer til akut otitis media
Mastoiditis Kronisk otitis media med kolesteatom Anakuse Meningitis hjerneabsces

19 Sekretorisk otitis media
Urolig nattesøvn Otalgi Feber episoder Dårlig hørelse Humørsvingninger hos barnet Hæmmet sprogudvikling Balanceproblemer Hæmmede social interageren

20 Sekretorisk otitis media
Prævalens: ca. 80 % af alle førskolebørn Følge efter hyppig og langvarig forkølelse Udviklet over lang tid Rosa og ofte retraheret trommehinde ved otoskopi Flad kurve med lille volumen ved tympanometri OAE oftest refer/refer

21 Sekretorisk otitis media

22 Behandling af sekretorisk otitis media
Observation i 3 måneder med månedlig tympanometri Saltvandsnæsedråber Analgetika til natten Eleveret hovedgærde Otovent ballon/ Valsalvas manøvre Nasalsteroid hos større børn Tubulation og evt adenotomi

23 Tubuleret trommehinde

24 Her og nu komplikationer ved dræn
Hensyntagen til det åbnede mellemøre Tilstopning af drænet Flåd fra mellemøret Recidiv af SOM efter drænudstødelse Dræn i mellemøret

25 Senkomplikationer til drænbehandling
Myringosklerose Atrofiske områder i trommehinden Perforation Hørenedsættelse på ca. 3 dB cholesteatom

26 Behandling af øreflåd Ses ved perforation eller trommehindedræn
Se an 2-3 dage Lokalbehandling med Cilodex 2 gange dgl. i 1 uge Ved samtidig feber over 38.5 systemisk antibiotika tillige

27 Næsen

28 Næsen

29 Epistaxis Anterior blødning det hyppigste (børn/unge)
Posterior blødning ses oftest hos ældre og kan være meget alvorlig.

30 Behandling af anterior blødning
Sid op Komprimer ydre næse konstant i 10 minutter Sut på isterning Akut til ØNH læge ved manglende hæmostase trods dette

31 Næsetraume Næsefraktur foregår svarende til næseroden!
Næsefraktur skal reponeres efter 7-10 dage. Sjældent akut, da man venter til ydre næse er afhævet Næsefraktur er en klinisk diagnose Septumhæmatom og cul de sac hæmatom skal evakueres akut (rød pølse i næsen)

32 Næsetraume

33 Rhino-sinuitis acuta, symptomer
Hævede røde slimhinder Nasalstenose Nedsat lugtesans Tryksymptomer ved næseroden Evt. bihulebetændelse ( smerter, pres bag øjnene, feber, pus, smerter ned i tænderne, forværring ved foroverbøjning)

34 Rhino-sinuitis acuta

35 Rhino-sinuitis acuta Hvornår? Når pt siger det! CRP ikke god
Beskriver relevante symptomer UL af bihuler, A Mode, usikker Koronal CT-skanning af bihuler Kæbehulepunktur

36 Rhino-sinuitis acuta

37 Pansinuitis

38 Rhino-sinuitis acuta Behandling: Saltvand Varme Detumescentia
Nasalsteroid Antibiotika? Ventilation af kæbehuler Systemisk steroid Langtids antibiotisk behandling FESS

39 Nasal polypose Årsag? Allergi, kron. Rhino-sinuit.
Konstant nasalstenose, flåd Behandling. Nasalsteroid Systemisk steroid Kontrol af allergi Polypevulsion CT FESS

40 Cavum oris og oropharynx

41 Oral candidiasis Symptomer: svien og brænden, ulden i munden
Årsager: efter antibiotisk behandling, systemisk og inhalationssteroid, immunsupression, DM.

42 Akut tonsillitis

43 Akut tonsillitis Undersøg patienten!! Strep. A. Tænk dig godt om!
Fucobacterium necroforum

44 Peritonsillær absces Oftest ensidige halsmerter og smerter op i øret
Trismus og synkebesvær

45 Vincents angina

46 Ludvigs angina

47 Kronisk tonsillit

48 Mononucleosis

49 Hvem skal tonsillektomeres???

50 Larynx Hæshed mere end 2-3 uger → ØNH læge Laryngitis Noduli laryngis
Papillomer Reincke ødem Cancer Epiglottis acuta

51 Larynx

52 Akut laryngit

53 Noduli laryngis

54 Reincke ødem

55 Larynx papillomer

56 Larynxcancer

57 Tumor colli Akut/kronisk lymfadenitis Lymfom Lymfeknudemetastase
Medial/lateral halscyste Lipom Aterom Parotistumor Anden spytkirteltumor, ranula Struma, thyroidea-cyste/adenom Brug anatomisk viden og sund fornuft!

58 Hævede lymfeknuder hos børn
Meget almindeligt hos mindre børn, specielt langs accesoriuskæden Akut lymfadenitis Lymfeknudesvulst supraklavikulært altid suspekt

59 Akut lymfadenitis

60 Lymfeknuder hos børn

61 Husk cancerpakken! ØNH cancer Ring til ØNH-lægen!
Send henvisning med relevante oplysninger Ses af ØNH-læge indenfor 48 timer, dog oftest samme dag Lad altid tvivlen komme pt til gode

62 Suspekte symptomer! øre: Blødning Smerter Tillukning af øregangen

63 Suspekte symptomer Næse: Ensidig nasalstenose Blødning Smerter
Deformering

64 Suspekte symptomer Mund/svælg: Sår, som ikke heler Blødning Trismus
Ensidig otalgi Synkebesvær Lugt af nekrose Otalgi

65 Suspekte symptomer Larynx: Hæshed Blodtilblandet sekret Stridor
Smerter lokalt Ensidig otalgi Knude på hals

66 Tilstande som henvises akut
Neuronitis vestibularis Perifer facialisparese Sudden deafness Peritonsillær absces Malignitetssuspicio

67 Den ældre svimle patient
Aldring medfører dårlig koordinering mellem syn, proprioreception og labyrint Usikker når flere indtryk skal koordineres Intern medicinske lidelser Polypharmaci Kommer langsomt over tid

68 Typer af svimmelhed Definition: oplevelse af bevægelsesillusion
Gyratorisk (ofte otogen) Nautisk (blandet perifer og central) Ukarakteristisk/usikkerhedsfornemmelse (central)

69 Svimmelhed

70 Otogen svimmelhed BPPV Neuronitis vestibularis Morbus Meniere
Labyrintitis Perilymfatisk fistel

71 BPPV Oftest ukendt årsag
Måske disponerer tidligere hovedtraume, piskesmældslæsion og langvarigt sengeleje til tilstanden. Går ofte over af sig selv over uger Varigheden kan oftest afkortes markant ved manipulation og øvelser! Kan komme igen

72 BPPV Oftest akut tilstede
Lejrings-/stillingsafhængig gyratorisk svimmelhed Horisontal-rotatorisk nystagmus sammen med svimmelheden Kvalme og evt. opkastning Varighed sekunder Kan repeteres, men er trætbar

73 BPPV Diagnosen stilles på anamnesen og ved Dix-Hallpikes test

74 Epleys manøvre, kom nu i gang!!!!!!
BPPV Epleys manøvre, kom nu i gang!!!!!!

75 Morbus Meniere Kommer som anfald, hvor svimmelheden er gyratorisk og typisk varer 1-2 døgn Ofte 4 symptomer: ensidig hørenedsættelse, gyratorisk svimmelhed, tinnitus og fullness of the ear. Drænbehandling af trommehinden virker ofte fantaktisk godt. Hvorfor?

76 Nedsat hørelse Henvis til ØNH-lægen!

77 Høreapparat Offentligt kontra privat

78 Tinnitus Stadig vores sorte kapitel!
15 % af alle danskere har tinnitus 24-7 Intermitterende tinnitus er endnu hyppigere Subjektiv/objektiv tinnitus Subjektiv tinnitus, hvor pt’s oplevelse af lyd er uden en reel lydkilde i omgivelserne. Objektiv tinnitus er sjælden. Kan være betinget af aneurisme. Hypertension!

79 Undersøgelsesprogram ved tinnitus
Anamnese Objektiv undesøgelse incl. stetoskopi af halskar og mastoid BT måling, Hgb, diff., TSH Tympanometri Audiometri incl. DS ABR/ MR ved asymmetri og påvirket DS (obs vestibularis schwannom)

80 Tinnitusbehandling Stor pædagogisk opgave med at få beroliget pt
BT regulering Se på medicin, som evt kunne give tinnitus Oprens øre, hvis helt okkluderet (tymp.) Sørg for baggrundsstøj Anvend tinnitus-apps fx ved indsovning HA, hvis samtidig behandlingskrævende hørenedsættelse Gingobiloba? TRT behandling (audiologisk afdeling)

81 Slut og tak for opmærksomheden


Download ppt "A-kursus for almen medicinere i øre-næse-halssygdomme"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google