Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FØR LÆSNINGEN 1. 3 faser - fagets tekster  Før læsningen  Under læsningen  Efter læsningen 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FØR LÆSNINGEN 1. 3 faser - fagets tekster  Før læsningen  Under læsningen  Efter læsningen 2."— Præsentationens transcript:

1 FØR LÆSNINGEN 1

2 3 faser - fagets tekster  Før læsningen  Under læsningen  Efter læsningen 2

3 At forberede sig på at lære  Arbejde med at forberede læsningen af fagets tekster, højner elevernes faglige udbytte, fordi de gør sig klar til at lære.  Læsning er en aktiv, meningssøgende aktivitet – og undervejs skal læseren  Aktivere sin egen viden om tekstens emne  Sammenholde ny viden med kendt viden  Integrere ny viden i egen mentale model over eksisterende viden  - og alt dette skal forberedes! 3

4 Lærerens perspektiv  Fag-specialisten og eleven med sparsomme forudsætninger.  Faglige og førfaglige begreber.  Nødvendigt perspektivskift.  De fremmede øjne på fagets tekster – teammedlemmerne som fremmede læsere? 4

5 Før læsestrategier, - eksempler  Aktivere baggrundsviden  Danne overblik over teksten  Afklare læseformål  Stille spørgsmål til teksten  Afklare nye ord og begreber  Overveje den faglige teksts opbygning  Overveje forfatterens formål med teksten  Overveje læsesti 5

6 At aktivere elevernes forhåndsviden Mindmap Brainstorm Stikord Aktiviteterne skal knytte an til elevernes forudgående viden om emnet! 6

7 Baggrundsviden – på forhånd… Hvad Eleverne aktiverer det, de i forvejen ved om emnet Hvordan De skaffer sig overblik over teksten. De laver: Brainstorm Mindmap Grafisk model Hvorfor Det hjælper eleverne med at skabe en forståelsesramme for det, de skal læse om Det gør forståelsesarbejdet lettere under læsning Det styrker elevernes arbejde med at udbygge deres viden og indsigt i faget Ny viden knytter sig til kendt viden 7

8 Overblikslæsning 8

9  Eleven ser på overskrifter, underoverskrifter, tabeller, figurer, faktabokse og danner sig et overblik over de enkelte dele, teksten består af. "Hvilke informationer finder jeg i teksten, hvor står de oplysninger, jeg har brug for?" Eleven overvejer, hvad de enkelte dele af teksten skal bruges til, hvordan de hænger sammen med tekstens hovedidé, og hvad man så kan forvente at høre om, når man læser teksten. (UVM.dk) 9

10 Sådan?  Et eksempel  http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/overbliksl aese.html http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/overbliksl aese.html  Overvej sammenhængen med dine elevers læsning 10

11 At arbejde på flere planer  Uhyre vigtigt at læseren før og under læsningen stiller spørgsmål til teksten – hvad vil teksten mig, hvordan gør den det – Hvorfor - og hvordan passer det med allerede erhvervet viden?  På forhånd afklares formålet med at læse teksten – hvad skal vi have ud af læsningen? 11

12 Effektiv læsning kræver færdigheder og bevidst valg af strategier:  Tilpasning af læsemåde (læsestrategi) til tekstens udformning på basis af læseformål  Bevidsthed om karakteristika ved forskellige teksttyper/genrer og tekstens måde at organisere informationerne på  Den gode læser justerer sin læsehastighed og sin læsemåde efter behov 12

13 Læseformål  Fra lærerens angivne mål til elevernes egne formål – men det tager tid.  Læseformålet skal være konkret.  Forskellen på læsning af hverdagstekster og skoletekster er ofte netop utydelige formål. http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/laeseformaal.html 13

14 Hvad? Formulere et læseformål Hvordan? Læreren gør opmærksom på, hvad tekstens rolle er i den faglige sammenhæng Læreren formulerer et læseformål, som eleverne følger, eller eleverne tænker selv over, hvad de vil have ud af at læse teksten i den konkrete sammenhæng Hvorfor? Det målretter læsningen, så læseren kan sortere i, hvad der er værd at lægge mærke til - Det hjælper læseren til at styre og regulere læsningen. Læsningen bliver mere relevant for det, eleverne er ved at lære i faget Det øger motivationen for at læse 14

15 Fagets sprog – på ordniveau  Arbejdet med ord og begreber –kræver lærerens overblik over det centrale.  Også her hjælper grafiske modeller ( jf. NRP)  http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/vigtige_or d.html http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/vigtige_or d.html 15

16 16

17 17

18 Skibe sejler ind med Skibe sejler ud med postfiskbøgerhestepost Dyr Hest ko hund schäferlabradorbulldog 18

19 Forskellige fag – forskellige tekster – forskellige strategier?  Visse før-læsestrategier er måske generelle kompetencer ved møde med nye tekster.  Diskutér kort, hvilke I finder generelle – og hvilke før-læsestrategier er forskellige for forskellige fag?  Diskutér forskellen på at møde teksterne i jeres fag – hvordan skal man gøre sig parat til de forskellige tekster? 19

20 Overblik over fagets tekster  Lærebøger er didaktiske ”redskaber”, men kan sjældent stå alene.  Layout etc. er sjældent rent æstetiske tiltag, men snarere tilrettelagt med henblik på større læring, - men disse signaler overses oftest.  Multimodaliteten er en udfordring – find en sti – og en sammenhæng i hinandens fagbøger  Hvad vil forfatteren læseren - og hvordan?  Og meget mere om fagets tekster efter frokost! 20

21 Litteratur  Elisabeth Arnbak: FAGLIG LÆSNING – fra læseproces til læreproces. Gyldendal  Elisabeth Arnbak :Læsedetektiven 1-3, Gyldendal  ”Læsning i fagene”, Undervisningsministeriet, Internetpublikation http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/ http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/ 21


Download ppt "FØR LÆSNINGEN 1. 3 faser - fagets tekster  Før læsningen  Under læsningen  Efter læsningen 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google