Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Morgendagens Børne- og Ungeliv MEDARBEJDERE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 8 2016 at 12:5 Powered.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Morgendagens Børne- og Ungeliv MEDARBEJDERE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 8 2016 at 12:5 Powered."— Præsentationens transcript:

1 Morgendagens Børne- og Ungeliv MEDARBEJDERE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 8 2016 at 12:5 Powered by Enalyzer

2 Er du medarbejder i et dagtilbud, på en skole eller i en klub? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:54

3 Inklusion Medarbejderne blev først præsenteret for den definition af inklusion, der står i Børne- og Ungepolitikken. I hvor høj grad oplever du, at denne definition af inklusion svarer til forståelsen af inklusion på din arbejdsplads? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:548

4 Inklusion I hvor høj grad oplever du, at der er et fælles sprog om inklusion på tværs af 0-18års området? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:549

5 SP-modellen I hvor høj grad arbejder I med SP-modellen på din arbejdsplads? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:550

6 SP-modellen I hvor høj grad vurderer du, at jeres refleksioner i forbindelse med SP- modellen fører til, at I får øje på nye handlemuligheder? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:551

7 SP-modellen I hvor høj grad vurderer du, at arbejdet med SP-modellen fører til, at I kan lave inkluderende tiltag i praksis? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:552

8 SP-modellen Har du været på kursus i SP-modellen på noget tidspunkt? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:553

9 Kompetencer I hvor høj grad oplever du, at der har været fokus på at løfte jeres kompetencer på din arbejdsplads? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:554

10 Kompetencer I hvor høj grad oplever du, at kompetenceløftet har medført, at I har fået nye handlemuligheder i jeres arbejde med børn eller unge? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:555

11 Kompetencer Krydset med I hvor høj grad oplever du, at du har kompetencer, som svarer til de udfordringer, der er i dit arbejde? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:556

12 IT – Skole I hvor høj grad oplever du, at du og dine kollegaer har mulighed for at bruge digitale redskaber i undervisningen? (Digitale redskaber kan fx være Ipads, computere, IT-programmer eller smartboards) Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:525

13 HTK-Leg&Lær - Dagtilbud I hvor høj grad oplever du, at arbejdet med HTK-Leg & Lær giver mulighed for at reflektere over børnenes læring og udvikling i institutionen? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:535

14 HTK-Leg&Lær - Dagtilbud I hvor høj grad anvender I mål og udviklingsplanerne til at planlægge det pædagogiske arbejde, når I arbejder med HTK-Leg & Lær? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:536

15 HTK-Leg&Lær - Dagtilbud I hvor høj grad oplever du, at arbejdet med HTK-Leg & Lær har medvirket til læring og/eller trivsel i børnegruppen? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:537

16 Forældresamarbejde Krydset med I hvor høj grad oplever du, at samarbejdet mellem medarbejdere og forældre er ligeværdigt? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:557

17 Forældresamarbejde Krydset med I hvor høj grad oplever du, at I samarbejder med forældrene om at højne det enkelte barns trivsel? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:558

18 Børn i mistrivsel I hvor høj grad oplever du, at der er klare retningslinjer i forhold til, hvad du som medarbejder skal gøre, når du oplever, at et barn er i mistrivsel? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:559

19 Børn i mistrivsel I hvor høj grad har du kendskab til handleguiden Børn i mistrivsel? (som du finder på kommunens hjemmeside www.htk.dk/mistrivsel) Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:560

20 Den lokale handleplan for læsning I hvor høj grad oplever du, at den lokale handleplan for læsning bruges på tværs af dagtilbud, skole og klub i det område, du arbejder i? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:561

21 Den lokale handleplan for læsning I hvor høj grad vurderer du, at jeres lokale handleplan for læsning har medvirket til et fælles fokus på sprog og læsning på din arbejdsplads? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:562

22 Den lokale handleplan for læsning I hvor høj grad har I haft fokus på sammenhængen mellem børnenes sproglige udvikling og deres læseudvikling på din arbejdsplads? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:563

23 Overgange I hvor høj grad oplever du, at samarbejdet omkring børns og elevers overgange fungerer godt? (overgange kan fx være mellem dagtilbud og skole, mellem SFO og klub eller mellem et tilbud i normalområdet og et tilbud i specialområdet) Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:564

24 Samarbejde mellem almenområdet og PPR I hvor høj grad oplever du, at samarbejdet mellem almenområdet og PPR er fleksibelt? Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:565

25 Samarbejde mellem almenområdet og PPR Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: - Jeg oplever, at almenområdet og PPR samarbejder på en konstruktiv måde Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:566

26 Samarbejde mellem almenområdet og PPR Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: - Jeg oplever, at det er tydeligt for mig, hvilke muligheder der er i samarbejdet mellem almenområdet og PPR Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:567

27 Samarbejde mellem almenområdet og PPR Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: - Jeg oplever, at det er tydeligt, hvilke forventninger vi har til hinanden i samarbejdet mellem almenområdet og PPR Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:568

28 Samarbejde mellem almenområdet og PPR Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn: - Jeg oplever, at aftaler bliver overholdt i samarbejdet mellem almenområdet og PPR Powered by Enalyzer | April 8 2016 at 12:569


Download ppt "Morgendagens Børne- og Ungeliv MEDARBEJDERE Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 2016 Published by Birgitte Færregaard Larsen April 8 2016 at 12:5 Powered."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google