Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er Tobs og hvorfor TOBS ? Implementering og evaluering af TOBS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er Tobs og hvorfor TOBS ? Implementering og evaluering af TOBS."— Præsentationens transcript:

1

2 Hvad er Tobs og hvorfor TOBS ? Implementering og evaluering af TOBS.
Ove Ammitzbøll. Overlæge. Akutafdelingen. Regionshospitalet Randers. ©opyright.

3 Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom
TOBS Early Warning Score (EWS)

4 Målet er kvalitet De (endnu) ikke meget syge behandles hjemme.
De meget syge indlægges hurtigt. Bedre kvalitet, dokumentation og kommunikation.

5

6

7 Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Nordsjælland 2012
Manglende objektive målinger. Manglende reaktion på observationer. Der tildeles ekstra besøg, men borgerne indlægges alligevel.

8

9 National Patient Safety Agency 2007
Vitalparametre: Ikke målt. Ikke genkendt som alvorlige. Ikke handlet på.

10 Det kliniske blik er subjektivt.

11 Observation af ældre. Flere ældre. Komplekse sygdomsmønstre. Færre senge på sygehusene. Ældre får lettere infektioner og har større dødelighed af disse.

12 1.nyhed

13 Temperatur 3 39 – 39,9 2 36 – 37,9 34 – 35,9 ≤ 33,9 Score ≥ 40
38 – 38,9 1 36 – 37,9 34 – 35,9 ≤ 33,9

14 Den 2. nyhed. RF 10-20: Ikke akut syg 21-24: Mulig syg 25-29: Syg, mulig sepsis. ≥ 30: Meget syg Score ≥ 25 3 2 12- 20 9-11 1 ≤ 8

15 TOBS er Systematisk Objektivt Reproducerbart

16 Hvorfor bruge TOBS? Af hensyn til borgeren. Af hensyn til dig selv. Af hensyn til din kollega.

17 Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom
SIRS Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom Leucocytter< 4 eller > 12 eller >10% stavk Resp > 20 eller PaCO2 < 4,3 Temp < 36 eller >38,3 P > 90 SIRS opfyldt ved 2 af kriterierne.

18 Sepsis Sepsis: SIRS og påvist infektion eller stærk mistanke om infektion. Svær sepsis: BT < 90 Septisk chok: Vedvarende hypotension

19

20 Temp 39,9 2 BT 110 0 P 120 2 RF 25 3 Bevidst. Sløv 1
TOBS TOBS Temp 39,9 2 BT P RF 25 3 Bevidst. Sløv 1 37, Habituel 0

21 TOBS TOBS Temp 38,2 1 BT P 96 1 Bevidsth. 0 RF 46 3 36, o 68 o

22 TOBS Temp BT Puls RF Bevidst. TOBS 37 0 120 0 74 0 14 0 normal 0

23 Johanne 92 år Temp 38,2 1 BT 140 0 RF 25 3 Puls 110 1 Bevidst 0 TOBS
Utilpas og slap. Svært ved at formulere sig. Latenstid, Afasi ? Ingen pareser af extremiteter eller Facialisparese. Har forsøgt at få pt. indlagt på neurolog afd, men de afviser pt. Obs Apoplexi. TOBS Temp 38, BT RF Puls Bevidst

24 Hvornår TOBS ? Altid ! Hvor den ældre selv giver udtryk for at han/hun føler sig dårlig. Når sundhedshjælperne observerer ændringer i pågældendes tilstand. Når pågældende er mere sløv, drikker/spiser mindre. Når den ældre virker mere forvirret/glemsom. Ved mistanke om feber. Ved fald. Før I ringer til lægen.

25 TOBS og mortalitet Alrawi YA, QJM 2012 Oct 12.4 Predictors of early mortality among hospitalized nursing home residents. EWS 0 – 1: 1,5 % døde EWS 4 – 5: 18 % døde. EWS ≥ 6: 40 % døde.

26 TOBS indeholder også regler for hvordan, der skal handles.
Den 3. nyhed TOBS indeholder også regler for hvordan, der skal handles.

27 TOBS Algoritme TOBS score 0: Gentage scoring efter skøn.
TOBS score 1-2: Undersøge urin, evt. blodsukker. Vurdere borgerens indtagelse af væske. Vurder om borgeren har fået sin medicin, evt. nyt medicin ? Øget behov for tilsyn? Evt. telefonisk konsultation med egen læge. Laboratorieprøver? Hvis borgeren ikke konfereres med læge skal værdierne måles igen efter senest 8 timer.

28 TOBS score 3 – 4 eller enkeltværdi ≥ 2: som 1 og altid telefonisk kontakt med læge.
TOBS ≥ 5: som 1 og altid telefonisk kontakt med læge og anmodning om besøg til borgeren. Retningslinjerne er minimum og skal altid følges og evt. supl. Med andre tiltag efter skøn.

29

30 Evaluering 384 indgår i projektet. Ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Median alder 83 år

31 Symptomvarighed

32 TOBS score

33 Hvad gør sygeplejerskerne?

34 Hvad gør lægerne ?

35 Konsekvens for borgerne.

36 TOBS og konsekvens for borgeren
Ved TOBS ≤2 fik 26% lægebesøg eller blev indlagt. Ved TOBS ≥5 fik 65% lægebesøg eller blev indlagt.

37 Vurdering af TOBS Bedre kvalitet af bedømmelse af borgerne i 63% Medvirkende til at forebygge indlæggelse i 108 tilf. = 32%

38 Kan TOBS reducere antallet af indlæggelser ?
Skønsmæssigt er der i projektperioden indlagt 25 % af plejegruppen = 860 borgere I TOBS projektet er der indlagt 51 borgere sv. Til 6 % af indlagte.

39 ”Alle ønsker udvikling - men ingen forandring”
Søren Kirkegaard ”Alle ønsker udvikling - men ingen forandring”

40


Download ppt "Hvad er Tobs og hvorfor TOBS ? Implementering og evaluering af TOBS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google