Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sanderumskolen og Odense Musikskole ”Vi skummer fløden og sætter musik til” et partnerskab i udfordringer… MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sanderumskolen og Odense Musikskole ”Vi skummer fløden og sætter musik til” et partnerskab i udfordringer… MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ."— Præsentationens transcript:

1 Sanderumskolen og Odense Musikskole ”Vi skummer fløden og sætter musik til” et partnerskab i udfordringer… MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK

2 Udgangspunktet… Fælles ønske om morgensang Styrkelse af skolens musikkultur Skolens musikundervisning baseret på lotteri ”Ressourcestærkt” skoledistrikt For få musiklærere på skolen 750 elever intet skolekor 750 elever heraf 5 aktive i skolens band med en musikskolelærer og en lærer fra skolen. Fællessang forældremøder, møder, arrangementer… skoleledelsen ved at køre træt MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK

3 Søjleopdelingen i vores Børnemiljø 0. – 3.kl. MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK Søjle A 90 – 100 elever Teamkoordinator Lærere og pædagoger 3. A 2. A 1. A 0. A Søjle B 90 – 100 elever Teamkoordinator Lærere og pædagoger 3. B 2. B 1. B 0. B Søjle C 75 elever Teamkoordinator Lærere og pædagoger 3.C 2.C 0. C

4 Mandag – Ud af huset TirsdagOnsdagTorsdag Fredag- Rejseholdsdag 08.00 – 08.30 Læse/mat.-bånd Bh. kl. fleksibel mødetid med læse / mat. aktiviteter Læse/mat.-bånd Bh. kl. fleksibel mødetid med læse / mat. aktiviteter Læse/mat.-bånd Bh. kl. fleksibel mødetid med læse / mat. aktiviteter Læse/mat.-bånd Bh. kl. fleksibel mødetid med læse / mat. aktiviteter Læse/mat.-bånd Bh. kl. fleksibel mødetid med læse / mat. aktiviteter 08.30 – 10.00 Kl. undervisning. 10.00 – 10.20 Fri leg 10.20 – 11.20 Kl. undervisning Fællessang med intro til dagens Fællesbånd (FB) (Teammøde A) Fællessang med intro til dagens Fællesbånd (FB) (Teammøde B) Fællessang med intro til dagens Fællesbånd (FB) (Teammøde C) Fællessang med intro til dagens Rejseholdsaktiviteter ”Musikkens verden” Søjle A 11.20 – 11.35 Spisning 11.35 – 12.00 Fri leg 12.00 – 13.30 Kl. undervisning Aldersintegreret undervisning (AU) Aldersintegreret undervisning (AU) Aldersintegreret undervisning (AU) ”Krop og bevægelse ” Søjle B ”Fra indtryk til udtryk” Søjle C 13.30 – 14.00Træningscenter Fælles afslutning med sang + ? MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK Den sammenhængende skoledag (DSS) ved Sanderumskolen 2013-2014 for 0.-3. årgang

5 Personalesammensætning i rejseholdsaktiviteterne… MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK Søjle A 90 – 100 elever 2 musikskolelærere 2 musiklærere (1 danser) 4 pædagoger 3. A 2. A 1. A 0. A Søjle B 90 – 100 elever 2 musikskolelærere 2 musiklærere (1 danser) 4 pædagoger 3. B 2. B 1. B 0. B Søjle C 75 elever 2 musikskolelærere 2 musiklærere (1 danser) 3 pædagoger 3.C 2.C 0. C

6 MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK Skabt det tværfaglige møde i praksisfeltet Specialister / specialister - Specialister / generalister Givet mere til flere – glæde / begejstring / øget sanselighed Skabt fundamentet for øget instrumentalundervisning på sigt Entusiasme – vi er en del af noget nyt og fremadrettet Frustrationer – det virker ikke! 1 hold /1 musikkyndig Usikkerhed på egne kompetencer Tilpasning af de fysiske rammer Justering af pædagogernes deltagelse Forventningsafklaring – finde en fælles forestilling om, hvad musikundervisning er Hvad har vi gjort, og hvorfor gjorde vi som vi gjorde? Hvad skete der?

7 MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK Hvordan kan vi være så ens og så alligevel så forskellige? Mentale ommøbleringer - en del af processen ”Jeg har ikke gået på konservatoriet i 5 år for at spise madpakker og pudse næse”. Pd – udd. til musikskolelærere – kan der findes andre veje på behovet for kompetencer indenfor klasserumsledelse? Tættere ledelsessamarbejde mellem skole og musikskole Kommunikation Udholdenhed Handlekraft Anerkendelse Opmærksomhed Øget bevidsthed om at speedede processer er sårbare Øget bevidsthed om at ”Jokere” kan gøre en forskel Hvilke refleksioner er i spil? Hvilke utilsigtede sidegevinster fik vi?

8 Partnerskabsskole Hvad var hjælpsomt?: Der var en relation Der var en organisering Der var en accept Fremtidsscenarier hvis vi lykkes på den lange bane: Musikkultur på skolen Flere musikudøvende elever Musik / drama / kreativitet / innovation Erfaringer med andre samarbejdspartnere i ”skoletiden” MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK Hvad var hjælpsomt? Der var en relation Der var en organisering Der var en accept

9 Spørgsmål til overvejelse… Hvem har ledelseskompetencerne, når musikskolens medarbejdere kommer så langt ind i skolens grundydelser? Er det fornuftigt at være så ambitiøse? Hvordan kan vi udvikle musikskolelærernes klasseledelsesevner? Hvordan motiverer vi hinanden på den lange bane (delmål, små successer, markeringer)? MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK

10 Tak for jeres opmærksomhed… MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ 4, 5250 ODENSE SV – WWW.SANDERUMSKOLEN.ODENSE.DK


Download ppt "Sanderumskolen og Odense Musikskole ”Vi skummer fløden og sætter musik til” et partnerskab i udfordringer… MARIANNE UBBE - SANDERUMSKOLEN – VÆDDELØBSVEJ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google