Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cooperative Learning i sprogfagene  Hillerød, Vejle og Aalborg Helle Kirstine Petersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cooperative Learning i sprogfagene  Hillerød, Vejle og Aalborg Helle Kirstine Petersen."— Præsentationens transcript:

1 Cooperative Learning i sprogfagene  Hillerød, Vejle og Aalborg Helle Kirstine Petersen

2 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden i vejret 4. De hilser pænt på deres partner 5. Partner A tjekker om partner B passer på nogen af opgaverne 6. Hvis han/hun gør, underskrives dette felt 7. Partner A tjekker om partner B passer på nogen af opgaverne 8. Hvis han/hun gør, underskrives dette felt 9. Der underskrives kun et felt ad gangen 10. De siger pænt farvel til hinanden 11. Trin 2 til 10 gentages til alle felter er underskrevet Partner A er den med det længste hår;-) Helle Kirstine Petersen

3  En metode, der består af en række undervisningsstrukturer og principper, som sikrer, at børnene deltager aktivt og på lige fod i læringsprocesserne. ◦ Læreren lægger det faglige indhold ind i en struktur og skaber herved en aktivitet.  Classbuilding  Teambuilding  Teamarbejde  Partnerarbejde Helle Kirstine Petersen

4  Samtidig interaktion  Positiv indbyrdes afhængighed  Individuel ansvarlighed  Lige deltagelse  Alle principperne skal være i spil på samme tid, før der er tale om CL. Helle Kirstine Petersen

5  Samtidig interaktion ◦ Hvor alle børn deltager aktivt samtidig. ◦ Når de arbejder i teams, har 25% af børnene ordet samtidig ◦ Når de arbejder i par, har 50% af børnene ordet samtidig. Dette gælder både ved indlæring af viden og færdigheder samt ved præsentation af det tillærte. Børnene taletid mangedobles i forhold til klasseundervisning. Helle Kirstine Petersen

6  Positiv indbyrdes afhængighed ◦ Hvor alle er afhængige af deres partner/team for at kunne løse opgaven. Alle får således noget ud af, at de andre klarer sig bedst muligt. Børnene coacher hinanden uden at overtage løsningen af opgaven. Helle Kirstine Petersen

7  Individuel ansvarlighed ◦ Hvor alle elever skal kunne redegøre for forståelsen af stoffet, opsummere, præsentere samt redegøre for egen læring. Helle Kirstine Petersen

8  Lige deltagelse ◦ Hvor tidsfaktoren er meget vigtig I strukturerne sikres, at alle børn får lige megen taletid, så børnene skiftes til at ”være på” og derved bidrager lige meget til arbejdsprocessen. Helle Kirstine Petersen

9  Tre ting skal være opfyldt i en classbuildings aktivitet:  1. Deltagerne skal stå op  2. De skal bevæge sig rundt  3. De skal tale/arbejde med mange forskellige  Classbuilding kan:: -Være for sjov -Have fagligt indhold -Bruges til at træne sociale kompetencer Classbuilding bør gøres: -Mindst en gang om ugen for sjov -Når behovet er der for at gøre det med at fagligt indhold Helle Kirstine Petersen

10  Faste teams ◦ 4 personer ◦ Heterogene teams ◦ 2 partnerskab i hvert team  Shoulder partner Bruges ved indlæring af nyt Zonen for nærmeste udvikling  Facepartner Øvelse/rutineprægede opgaver Helle Kirstine Petersen

11  Tre ting skal være opfyldt i en teambuildings aktivitet:  1. Det skal være sjovt  2. Der skal ikke være et fagligt indhold  3. Det skal være så let, at alle kan deltage  Teambuilding er godt til at: ◦ Træne de sociale kompetencer ◦ Opbygge et trygt miljø ◦ Inkludere alle børn Teambuilding bør gøres: Mindst 2 gange om ugen Helle Kirstine Petersen

12  Eleverne kommunikerer langt mere, da de får lige megen tale- og skrive tid  De svageste elever kommer på banen  Eleverne taler med mange andre i de fleste øvelser, og får derfor vidensdelt hele deres ordforråd  Eleverne får en dybere indsigt i egen læring via coaching Helle Kirstine Petersen

13 1. Deltagerne rejser sig op 2. En hånd rækkes i vejret 3. Man finder sammen med en partner og hilser pænt på hinanden 4. Partner A stiller sit spørgsmål, partner B svarer, hvorefter partner A roser for rigtigt svar eller fortæller det rigtige svar og giver en anerkendende tilbagemelding 5. Partner B stiller sit spørgsmål, partner A svarer, og partner B roser for rigtigt svar eller fortæller det rigtige svar og giver en anerkendende tilbagemelding 6. Man bytter spørgsmål og siger pænt farvel til hinanden 7. Step 2 til 6 gentages til læreren stopper aktiviteten Partner A er den med de mindste hænder Helle Kirstine Petersen

14 Opsamling ◦ Kombination med andre læringsstrategier  Læringsstile  Fordybelse  Projekter ◦ I forhold til danske skoler  Ansvar for egen læring  Elevautonomi ◦ Spørgsmål Helle Kirstine Petersen


Download ppt "Cooperative Learning i sprogfagene  Hillerød, Vejle og Aalborg Helle Kirstine Petersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google