Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HANDLING OG PLAN1 Kvalitetssystem – indsatser og selvevaluering Krav – ideer fra sidst: Kvalitetssystem udvikles i samarbejde mellem skoler og SIIP Systemet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HANDLING OG PLAN1 Kvalitetssystem – indsatser og selvevaluering Krav – ideer fra sidst: Kvalitetssystem udvikles i samarbejde mellem skoler og SIIP Systemet."— Præsentationens transcript:

1 HANDLING OG PLAN1 Kvalitetssystem – indsatser og selvevaluering Krav – ideer fra sidst: Kvalitetssystem udvikles i samarbejde mellem skoler og SIIP Systemet skal både være operationelt for skolerne og give SIIP sammenlignelige data Systemet skal kunne efterleve KISS-princippet Brugere og aftagere skal involveres Data skal både være kvantitative og kvalitative Kvalitetsdata skal føre til handlingsplaner og opfølgning Kvalitetsresultater skal kunne ses i ”det offentlige rum” ( hjemmeside, årsrapporter)

2 HANDLING OG PLAN2 Formål med kvalitetsmålinger  At styrke informationsgrundlaget for styring af uddannelsernes kvalitet både centralt og decentralt  Sikre åbenhed og gennemsigtighed om institutionernes interne økonomiske prioriteringer og ressourceanvendelse  Gøre det muligt at sammenligne resultater på tværs af institutionerne (Benchmarking)

3 HANDLING OG PLAN3 Kvalitetssikringsmetoder Information gennem data: statistik, indberetninger, karakterer, etc. Regnskab og nøgletal Centrale indsatsområder Evalueringer: bruger, aftager, medarbejder-tilfredshed Selvevalueringer Formelle, velkendte koncepter (BSC, EFQM) Benchmarking, at lære af ”best practise” i netværk

4 HANDLING OG PLAN4 Centrale indsatser - eksempler  Højt fagligt niveau - lærer elev ratio, - fordelingen af lærernes arbejdstid, - faglige og pædagogiske kompetencer, - undervisningsformer  Uddannelse til flere - ressourcer til frafaldstruede elever, ress. til SP og vejledning, fraværsstatistik, - praktikpladssøgning, - antal praktikpladser, - antal godkendte virksomheder  Stærke og udviklingsorienterede inst. - udviklingsprojekter, - internationalt samarbejde, - nye uddannelser  Effektiv institutionsdrift: - lønomkostninger pr. elev, sygefravær, personaleomsætning, medarbejder- og elevtilfredshed

5 HANDLING OG PLAN5 Måling af medarbejdertilfredshed f.eks. én gang hvert andet år

6 HANDLING OG PLAN6 Måling af virksomhedstilfredshed f.eks. én gang hvert andet år

7 HANDLING OG PLAN7 Måling af elevtilfredshed, f.eks. 2 gange årligt

8 HANDLING OG PLAN8 Selvevaluering Definition: ”En proces, der består i at indsamle information og implementere procedurer, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold i sammenhæng med institutionens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse” Hvert år gennemføres en selvevaluering med elever, lærere og leder som deltagere Resultater forelægges bestyrelsen. Opfølgningsplanen er den vigtigste. Over en 3-årig periode evalueres: - hvordan undervisningens tilrettelæggelse støtter uddannelsens formål - sammenhæng og støtte mellem skole og praktik - lærernes faglige og pædagogiske kompetencer - sammenhæng mellem undervisning og arbejdsmarkedets behov - de fysiske rammer og støtteforanstaltninger - elevens oplevelse og udbytte af skoleundervisningen


Download ppt "HANDLING OG PLAN1 Kvalitetssystem – indsatser og selvevaluering Krav – ideer fra sidst: Kvalitetssystem udvikles i samarbejde mellem skoler og SIIP Systemet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google