Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen. Sund Fornuft & Mental Fitness Sund Fornuft Dit liv Dit valg Dit vendepunkt Et etårigt livsstilsprojekt for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen. Sund Fornuft & Mental Fitness Sund Fornuft Dit liv Dit valg Dit vendepunkt Et etårigt livsstilsprojekt for."— Præsentationens transcript:

1 Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

2 Sund Fornuft & Mental Fitness Sund Fornuft Dit liv Dit valg Dit vendepunkt Et etårigt livsstilsprojekt for svært overvægtige medarbejdere i Assens Kommune Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

3 BMI 40+ eller vægt over 110kg for kvinder og 125kg for mænd. ”Henvisning” fra egen læge Individuel kostvejledning er skattepligtigt, hvis der ikke foreligger en henvisning. Godkendes af nærmeste leder Aktiviteterne foregår delvist i arbejdstiden – der er mødepligt Deltagelse betales af arbejdspladsen. Beløbet refunderes hvis medarbejderen deltager i mindst 80% af aktiviteterne. Kunne afsætte gennemsnitligt tre timer ugentligt til aktiviteter i projektet Inklussionskriterier Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

4 0-3 mdr. Mental Fitness 3-6 mdr. Sund Livsstil 6-12 mdr. Fastholdelse Projektets opbygning Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

5 Spørgeskema omkring ressourcer og barrierer Indledende workshop Deltagelse af ledere, familie og støttepersoner Individuelle samtaler med kontaktperson fra S&T ved start Individuelle samtaler med diætist ved start Ugentligt træning af Mental Fitness Tre gange præstationstræning Mulighed for at benytter fysioterapi/psykoterapi i Sundhed & Trivsel (4 gange gratis, derefter egenbetaling). Mental Fitness 0-3 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

6 Samtale med diætist Fokus på gode vaner og sunde valg INGEN kostplan Samtale med kontaktperson fra Sundhed & Trivsel SMARTE mål Selvvurdering Mental Fitness 0-3 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

7 Mental Fitness – træningen Succesrunde Træningsøvelser Præstationstræning Fundamentet for vaneændring Mantra med udgangspunkt i handling, følelse og overbevisning. Fx jeg spiser sundt, det giver energi, og jeg har det godt. Handleplaner Mental Fitness 0-3 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

8 SUND FORNUFT DIT LIV, DIT VALG, DIT VENDEPUNKT ASSENS KOMMUNE Resultater Mental Fitness 0-3 mdr.

9 Det er en grundlæggende træning af de kognitive funktioner og de mentale mekanismer. Fordi vi aktiverer hjerne og krop i samspillet med omverdenen, hjælper vi deltagerne til at flytte ved vaneadfærd og de mentale mønstrer. Vi skaber nogle nye (ønskede) mønstre, der for deltagerne (og deltagernes hjerne) er koblet til noget positivt, både individuelt og socialt (vi lykkes og hjernen udskiller dopamin og oxytocin). * Ditte Andersen, PlusPerformance Mental Fitness Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

10 EVALUERING Mental Fitness Nedenstående graf viser gruppens gennemsnitlig oplevede udvikling fordelt på de 15 spørgsmål før og efter træningsforløbet. Af X-aksen fremgår de 15 spørgsmål. På Y-aksen er 0 = ringe og 10 = optimal. 1.evne til at skifte mellem opgaver og fastholde din opmærksomhed? 2.evne til at slappe af? 3.tro på dig selv? 4.evne til at træffe beslutninger? 5.din fysiske balance? 6.evne til at koncentrere dig? 7.evne til mentalt at skifte mellem arbejde og fritid? 8.evne til at opsøge og skabe kontakt til nye mennesker? 9.evne til at holde fast i en beslutning også i modgang? 10.evne til at koordinere din krop? 11.effektivitet i opgaveløsning? 12.evne til at holde ro og fokus, hvis der sker mange ting omkring dig? 13.dit gå-på-mod, når du møder nye udfordringer? 14.evne til at gennemføre ting, du har sat dig for? 15.nattesøvn? De fremhævede parametre peger på de redskaber, vi har arbejdet med i kombination med præstationstræningen. Vi har indledende haft særligt fokus på: At deltagerne skulle opbygge en tro på, at de kan flytte sig selv. At deltagerne fik fokus på, når de lykkedes, fremfor fokus på, når de ikke lykkes. Et grundlæggende positivt fokus på sig selv, hvilket for de fleste er en ændring af vanetænkning og hænger sammen med en grundlæggende selvværdsfølelse i/for gruppen. Motivation og redskaber til at holde fast i en beslutning / et indsatsområde/ de nye vaner/ ny adfærd - også i de perioder/på de dage, hvor den enkelte ikke har ”overskud”, og hvor omverdenen udfordrer. * Ditte Andersen, PlusPerformance Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

11 EVALUERING Mental Fitness Nedenstående graf viser udviklingen for hver af de 19 deltagere på tværs af spørgsmål. Søjler og datatabel udtrykker således et gennemsnit af den enkelte deltagers egenvurdering på de 15 spørgsmål før og efter træningsforløbet. Deltager nr. 17 har flyttet sig i negativ retning (-4,6%,). Det er ikke bekymrende, da deltageren indledende har scoret sig selv relativt højt. Det er dog værd, at være opmærksom på, om der er noget i deltagerens hverdag, som deltager/leder skal være opmærksom på. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

12 EVALUERING Mental Fitness Samlende resultater UdviklingFørEfter Udvikling pr. deltager ved gennemsnit5,337,3132 % Udvikling pr. deltager ved median5,137,6646 % Største individuelle udvikling1,936,80252 % Mindste individuelle udvikling7,006,47- 5 % Af nedenstående tabel fremgår udvikling pr. deltager som et gennemsnit og ved median beregnet på tværs af hele gruppen. Endvidere fremgår største og mindste individuelle udvikling. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

13 Sundhed & Trivsel Resultater 0-6 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

14 Resultater 0-6 mdr. Helbred Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

15 Resultater Sundhed & Trivsel Kost & Motion Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

16 Resultater Sundhed & Trivsel Mentalt overskud Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

17 Resultater Sundhed & Trivsel Mentalt overskud Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

18 Samtale med diætist Samtale med kontaktperson fra Sundhed & Trivsel 1 times ugentlig træning med Sundhed & Trivsel 2 timers fokusdag. Skiftevis oplæg og arbejde med handleplaner Sund Livsstil 3-6 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

19 Træning Yoga Spinning Hockey, badminton og soft tennis Intervaltræning med elastikker Easyline (cirkeltræning) Bassintræning Crossfit Naturfitness Line dance Sund Livsstil 3-6 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

20 Fokusdage – overordnede emner Motivation Barrierer Vanebrydning Identitet og vægttab Motion Tankelæsning Søvn Stress og følelseshåndtering Fed, Fit og Færdig Oplæg v. diætisten Sund Livsstil 3-6 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

21 Resultater 0-6 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

22 Ændring i vægt 25,9 Kg Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

23 Ændring i BMI -8,8 Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

24 Gennemsnitlige ændringer Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

25 Samtale med diætist hver 3. mdr. Samtale med kontaktperson fra Sundhed & Trivsel hver mdr. og efter behov. Forventning om, at deltagerne fortsat afsætter tre timer ugentligt til aktiviteter efter eget valg. Mulighed for tilskud til én behandling/prøve hos alternative behandlere el.lign. Fastholdelse 6-12 mdr. Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

26 Oplæg/træning hver mdr. Frivillig deltagelse Trygheden i at mødes Ikke alle er på Facebook Træning/opsamling med Mental Fitness efter projektets afslutning ”Mental klargøring” til julen 2016 Overvejelser fremadrettet Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

27 Spørgsmål? Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen

28 Tak for jeres opmærksomhed Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen


Download ppt "Fysioterapeut, B.Sc. Sanne Lüttge Thomassen. Sund Fornuft & Mental Fitness Sund Fornuft Dit liv Dit valg Dit vendepunkt Et etårigt livsstilsprojekt for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google