Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udsigelse Carl Bloch (1866): Fra et romersk osteria.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udsigelse Carl Bloch (1866): Fra et romersk osteria."— Præsentationens transcript:

1 Udsigelse Carl Bloch (1866): Fra et romersk osteria

2 Læs mig! Jeg har store bryster (I) Du er nem min søde drengeven jeg kan få dig til at drikke mens jeg tisser på dig bare jeg stiller min lille min våde min lækre kusse i udsigt din ide om kvindens passivitet er min stadige frihed til egne syn

3 Læs mig! Jeg har store bryster (III) Mens jeg stiller min kusse i udsigt vil du savle forsømme dit job ydmyge dig tigge undskylde lugte til mine armhuler og overdrive dine følelser (tror du det virker idiot tror du virkelig det virker?)

4 Læs mig! Jeg har store bryster (V) Jeg ved ikke hvad jeg skal foretrække når du får udløsning og bliver flov undskyldende medgørlig eller lige før når jeg har dig i munden og kan rive dig helt ud af dig selv

5 Læs mig! Jeg har store bryster (VI) Hvorfor skal jeg lytte til piksvin? Sig mig hvorfor skal jeg lytte til piksvin? Fordi jeg nyder de smukke dyr mens jeg gør mig dum og doven Deres samvittighed der rejser sig mens spermen lunken glider på min ryg

6 Læs mig! Jeg har store bryster (IX) De siger om mig at jeg kommer fra bjergene at jeg er god til at slikke pik og at jeg aldrig har afsluttet en handel med ordet tak Men det er ikke sandt Jeg kommer ikke fra bjergene og ude i fladlandet solgte jeg uret som var det eneste min far efterlod mig og jeg sagde tak. Velbekomme Jeg kommer tilbage med sindet indrettet efter lang tids opdragelse og en mand som dig

7 Tekster og udsigelse

8 Kender du typen? http://www.dr.dk/tv/se/kender-du-typen/kender-du-typen-3-8-2 Den måde mennesker lever og bor på beskriver, hvem de er. Den måde tekster er på beskriver, hvem deres forfatter eller afsender er.

9 DSB-information Udsigelse, autoritet og tillid ”City Night Line til Amsterdam, Basel, München og Innsbruck, spor 1. Pladsbillet er nødvendig. Vogne til Amsterdam over Dortmund og Köln holder i perronafsnit A fra B. Vogne til München fra Innsbruck, holder i perronafsnit C og D. Vogne til Basel holder i perronafsnit E”. http://www.toglyde.dk/lyde/EN483.mp3

10 Kender vi Radioavisen? 1.”Tony Blair lover at fortsætte omkalfatringen af skolevæsenet, forsvaret og sundhedssektoren”. 2.”Tony Blair lover at fortsætte reformerne af skolevæsenet, forsvaret og sundhedssektoren”. 3.”Tony Blair lover at fortsætte udhulingen af skolevæsenet, forsvaret og sundhedssektoren”.

11 Quiz – Hvilke typer bruger højesteret? Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal HK Danmark som mandatar for A betale 50.000 kr. til DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal HK Danmark som mandatar for A betale 50.000 kr. til DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal HK Danmark som mandatar for A betale 50.000 kr. til DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal HK Danmark som mandatar for A betale 50.000 kr. til DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

12 Åbningsscenen i Wood Allens Manhattan. 1979. IKE'S VOICE-OVER "Chapter One. He adored New York City. He idolized it all out of proportion." Uh, no, make that: "He—he... romanticized it all out of proportion. Now... to him... no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin." Ahhh, now let me start this over. "Chapter One. He was too romantic about Manhattan as he was about everything else. He thrived on the hustle... bustle of the crowds and the traffic. To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed to know all the angles." Nah, no... corny, too corny... for... my taste (Clearing his throat)... I mean, let me try and make it more profound. "Chapter One. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity to cause so many people to take the easy way out... was rapidly turning the town of his dreams in—" No, it's gonna be too preachy. I mean, you know... let's face it, I wanna sell some books here. "Chapter One. He adored New York City, although to him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage." Too angry. I don't wanna be angry. "Chapter One. He was as... tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat." I love this. "New York was his town. And it always would be."

13 Det teoretiske problem

14 Kommunikation er når nogen siger noget til nogen om noget

15 Når "nogen siger noget til nogen om noget", siger nogen også noget om nogen og nogen. Men!

16 Kommunikation og udsigelse Kommunikationsmodeller (fx Jakobsons til højre) forudsætter, at deres dele kan adskilles. Men er afsender, modtager, kontekst, kontakt og kode stabile? Ændrer både afsender, modtager, kode etc. sig ikke i kraft af, at der finder en meddelelse sted? Man kan også spørge sig selv, hvilket tidspunkt i kommunikationen billedet afbilleder? Modellen skjuler, som modeller ofte gør, det tidsmæssige aspekt. Jakobsons kommunikationsmodel: KONTEKST MEDDELELSE AFSENDER ………….……… MODTAGER KONTAKT KODE

17 Tid og tekst Hvad er afsenderen inden han meddeler sig? En afsender? I løbet af kommunikationen ændrer afsenderen løbende meddelelsen, men meddelelsen ændrer også løbende afsenderen.

18 Peter Plys besøger Ninka Ninus “Er der nogen hjemme?" Der lød en skrabende støj derinde fra, og så blev der stille. “Jeg spurgte, om der var nogen hjemme?” råbte Plys meget højt. “Nej,” var der en stemme, som svarede, og et øjeblik efter tilføjede samme stemme, “du behøver ikke råbe så højt, jeg hørte dig udmærket første gang.” “Det er da også en skam!” udbrød Plys. “Er der virkelig slet ingen hjemme?” “Nej, slet ingen.” Peter Plys trak hovedet ud af hullet og tænkte sig lidt om.

19 Det spændende (og det komplicerede) er, at meddelelsen ændrer afsenderen, og når afsenderen ændres, ændres meddelelsen.

20 Hvordan skal vi forstå den her statusopdatering?

21 Flash mobs Flash mobs er et eksempel på, hvordan man ved hjælp af en performance, kan undgå mere traditionelle kommunikationsformers problemer med udsigelsen. Metro med musik i eller Press to add more dramaPress to add more drama

22 Undervisningsredskaber Der er mange undervisningsværktøjer – ofte omtales de som selvkontrollerende – der virker ved at flytte ud- sigelsen. I arbejdet med disse pædagogiske redskaber er det ikke læren eller den voksne, der siger til barnet, om opgaven er løst rigtigt. Det gør undervisningsværktøjet selv.

23 Udsigelse på sociale medier I løbet af de otte år, jeg har fulgt og forsket i danske teenageres brug af sociale netværkssider, har jeg hæftet mig ved, hvor meget unge skriver om og afbilder hinanden. Det indhold, de publicerer, handler ofte om vennerne; hvor sjovt man har det sammen, hvor meget man elsker hinanden, hvor smukke og dejlige vennerne er. Frem for at iscenesætte sig selv, iscenesætter man hinanden. »Åeha skaat<333 du bare så smuuk: ’D<33 Jeg elsker dig af hele mit hjerte og du er virkelig noget helt specielt <333,« lyder det eksempelvis fra en ung bruger til en anden. Det er et ubevidst, gensidigt bytteforhold, hvor den gangbare valuta er ros. Som en 15-årig respondent sagde engang: »Jeg skriver ikke selv, jeg er smuk.« I stedet lader man vennerne om at vise eller fortælle det. - Malene Charlotte Larsen, forsker i unges brug af sociale medier: http://www.information.dk/307368

24 Hvad gør vi i praksis – i den konkrete analyse?

25 Udsigelse i fiktion Det her skal man kunne til eksamen

26 Den litterære udsigelsesanalyse Der er ingen generel enighed om, hvilke instanser det er hensigtsmæssigt at inddrage i en udsigelsesanalyse. I litteraturen finder man mange modeller. Men det er MEGET omdiskuteret. Generelt er de vigtigste instanser indenfor æstetiske fag disse: Forfatter – Implicit forfatter – Fortæller – Tekst – Implicit læser – Læseren Forfatteren er den empiriske person / det juridiske subjekt, der er årsag til meddelelsen. Den implicitte forfatter er enten eller både: 1. den etiske og/eller æstetiske norm der er i teksten, 2. det billede af forfatteren som er i teksten, 3. Det billede af forfatteren som læseren skaber sig. Fortælleren er typisk den, man koncentrerer sig om i den litterære analyse. Den implicitte læser er det billede af læseren, som teksten beskriver. Læseren er den, der faktisk læser teksten.

27 Noget lignende med kommunikative termer Kontekst Faktisk afsender – Implicit afsender – Produkt – Implicit modtager – Faktisk modtager Medie Kode (Lisbeth Thorlacius 2002, s. 49) desuden artikel på http://www.kommunikationsforum.dk/Log/webmodel.pdf

28 Fokalisering

29 Genette: Fokalisering i litteratur Hvad siger fortælleren i forhold til karakterernes viden: – Fortælleren siger mere end karaktererne ved Nul fokalisering – Fortælleren siger det som karaktererne ved Indre fokalisering – Fikseret fokalisering (Vi følger kun én karakter) – Variabel fokalisering (Vi følger flere karakterer) – Fortælleren siger mindre end karaktererne ved Ydre fokalisering

30 Eksempler på fokalisering Nul fokalisering Fra den tredje version af Søren Brun-historien: ”Da Søren Brun gik i 4. klasse, sværmede han for én som han i sit stille sind kaldte ‘den lille rødhårede pige’; men i virkeligheden hed hun Helle” (Brask: 220). Indre fokalisering Findes i både version 5, 6, 7 og 9 af Søren Brun-historierne. Ydre fokalisering Den fjerde version af Søren Brun-historien: ”Senere står den samme dreng uden for skoleporten med blyanten i venstre hånd (det er sikkert den samme blyant). Fra højre kommer en pige…” (Brask: 223).

31 Fokaliseringsskift ”Hun ville ikke gå ud i køkkenet og se efter, for så ville hun selv kunne ses gennem vinduet. I stedet stod hun op og stillede sig ved dørkarmen og lyttede. Saddie fulgte efter, men sank sammen på tæppet under sofabordet og begyndte at snorke igen. Der var ingen stemmer at høre. Til sidst gik hun alligevel ud i køkkenet. Uden geværet. Det er vist sådan, man gør. Man tror nok det skal gå”. - Kerstin Ekman (1996): Hændelser ved vand, s. 7

32 Begreber til analyse af fortælleren Udefrasyn eller indefrasyn Medsyn eller bagudsyn Er der en rammefortælling? Er fortælleren selv en del af fortællingens univers? Homodiegetisk (herunder autodiegetisk) og heterodiegetisk fortæller. Hold øje med tekstens deiksisforhold (hold øje med ord, der henviser til kommunikationssituationen (ord som jeg, du, han, vi, os, dengang, nu, osv.)

33 Relationsaspektet – afsenders forhold til meddelelsen Der findes ord og vendinger, der bruges til at sige noget om afsenderens forhold til meddelelsen. Læg mærke til adverbialer – ord eller vendinger der bruges til at markerer afsenderens forhold eller holdning til det meddelte.

34 Hvor siges der noget om fortælleren? ”Egentlig havde hun det jo godt som det, man kaldte single, den betegnelse, som hendes forældre vistnok forbandt noget flyvsk med. Hun havde en rummelig lejlighed, den havde hun overtaget, da forældrene bosatte sig i Sydspanien med deres formue, og hun havde en god, nærmest ledende, stilling i en mellemstor konsulentvirksomhed”. Knud Sørensen: ”De samme gener”

35 Kilder i Yemen: Der er udenlandske landtropper i landet YEMEN: Mellem 40 og 50 arabiske specialstyrker er blevet sat ind i kampen mod houthi-oprørsstyrkerne på landjorden i Yemen. Det oplyser en lokal militsleder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Tropperne skulle tilhøre den koalition, der ledes af Saudi-Arabien, og de er ifølge flere kilder blevet indsat nær byen Aden, hvor de kæmper mod houthi-styrker nær lufthavnen. Tidligere søndag skrev den yemenitiske avis Aden al-Ghad, at en større arabisk landstyrke var sat ind nær Aden, hvilet skulle være indledningen på en regulær landoffensiv for at fortrænge houthi-oprørerne fra Yemen, hvor de har taget magten i dele af landet og fordrevet præsident Abd- Rabbu Mansour Hadi til Saudi-Arabien. Thomas Nørgaard Andersen, Berlingske Nyhedsbureau

36 Karen Blixen: "Det ubeskrevne blad" I Blixens novelle møder vi en gammel kvinde, der lever af at fortælle historier. Hun fortæller, at hendes mormor lærte hende, at man skulle være tro mod historien, og var man tro mod historien lige til man døde, så ville tavsheden tale. Hun fortæller så en historie om et rent brudelagn (uden blod på), der i sin renhed, fortæller meget mere end lagner med blod på. Karen Blixen er forfatteren, der skriver den her historie. Hvad sker der, når vi læser den historie mere end 50 år efter Blixens død?


Download ppt "Udsigelse Carl Bloch (1866): Fra et romersk osteria."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google