Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra børnehave til SFO/Skole Forældremøde Vindinge Børnehus/Vindinge skole 21. Oktober 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra børnehave til SFO/Skole Forældremøde Vindinge Børnehus/Vindinge skole 21. Oktober 2015."— Præsentationens transcript:

1 Fra børnehave til SFO/Skole Forældremøde Vindinge Børnehus/Vindinge skole 21. Oktober 2015

2 Nationale mål for folkeskolen 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Vi er alle forskellige! For at sikre en retfærdig udvælgelse har jeg besluttet, at give jer alle sammen den samme opgave: I skal klatre op i træet!

4 Grundlæggende antagelser Alle børn ønsker, og har brug for, at være en del af et fællesskab Alle børn har brug for at blive set, hørt og forstået Alle børn ønsker dybest set at leve op til de voksnes krav/forventninger og opfører sig ”ordentligt” – hvis de kan! Alle børn er forskellige og skal behandles forskelligt

5 Fra: Rasmus Alenkær: AKT ink. Inkluderende AKT- arbejde i folkeskolen

6 SFO/Skoles arbejde med trivsel i fællesskaber Fællesskabet/gruppedynamikken har betydning for både den enkelte og den samlede gruppe. Arbejdet er en vigtig del af en læringsproces i at kunne indgå i sociale sammenhænge hele livet Vi har et trygt miljø med plads til forskelligheder – forskellige grader af behov

7 At opdage talent – se potientialer

8 Brobygning - forløb Oktober/november – forældremøde, indskrivning, infomøde Januar/februar – Børnehaven på besøg i SFO og 0. klasse Januar/februar – Tilbud om forældresamtaler m. børnehave/SFO Februar/marts – overleveringsmøde mellem børnehave og SFO/skole. Deltagelse af pædagoger, børnehaveklasseledere og skoleledelse. Marts/april – Kontaktpædagoger på besøg i børnehaven April – forældremøde i SFO 2. Maj – børnene begynder i SFO

9 Arbejdet i SFO 1. maj - 10. august SFO’ ens rammer er anderledes end børnehavens – åbningstider, udeområde, værksteder, samling 2 kontaktpædagoger, 2-3 andre pædagoger Pædagogerne lærer børnene at kende gennem: Historieoplæsning – samtaler - musik – samarbejdsøvelser – drenge/piger – frie/strukturerede lege – tegne og skriveopgaver – rytmik – massage/afslapning – hal/idræt – ture ud af huset. Træne at fortælle, lytte og vente Opdage barnets potentialer Vurdere gode samarbejdsrelationer og børnekonstellationer som ligger til grund for klassedelingen

10 Skolestart  2 klasser, 2 børnehaveklasseledere, 2 assistenter  Tæt samarbejde mellem SFO og skole Kontaktpædagog: Daglig spisning, Bevægelsesbånd og med i undervisningen i 0.- 3. klasse  Kompetencemål indenfor 6 obligatoriske områder - www.emu.dkwww.emu.dk 1.Sprog 2.Matematisk opmærksomhed 3.Naturfaglige fænomener 4.Kreative og musiske udtryksformer 5.Krop og bevægelse 6.Engagement og fællesskab Motorisk screening Sprogscreening

11 Grovmotorik – rulle, trille, hoppe, hinke, klatre… Finmotorik – klippe, tegne, holde på blyant, bygge… Ordforråd - oplæsning og samtaler Være med i daglige gøremål – rydde op, handle, lave mad… Være selvhjulpen – lyne sin jakke, tage sko/tøj på, bære egen taske, være renlig, selvhjulpen ved toiletbesøg… Vente på tur Efterleve en simpel besked Er du klar? Hjælp dit barn til at møde op til tiden, være udhvilet og med stor sund madpakke i tasken. Er mit barn klar?

12 Det vigtigste! ”SKAL” og ”PYT”

13 Indskrivning Alle børn skal indskrives i skole/0. klasse i det år de fylder 6. år Elektronisk indskrivning fra uge 46 (brev) og 3 uger frem Informationsmøde: Onsdag, d. 4/11 kl. 16-18 SFO- start mandag d. 2. maj Klassedeling i juni Skolestart onsdag, d. 10. august Udsættelse af skolestart – skal søges i skoleforvaltningen af forældrene. Handleplan udarbejdes i samarbejde med børnehave og inklusionscenter (tidl. PPR – pædagogisk/ psykologisk rådgivning)

14  Overgangen fra børnehave til SFO/Skole er en stor omvæltning -måske mest for forældrene  Forvent at dit barn er træt når det kommer hjem fra SFO/skole – der er mange nye indtryk og det er helt naturligt!  Der går et stykke tid inden barnet finder sin plads i gruppen og vender sig til den nye hverdag  For at blive dygtig til noget kræver det træning og flid!  Et godt og positivt samarbejde mellem forældre/forældre og skole/forældre er altafgørende for en succesfuld skolegang for alle børn Vi glæder os til samarbejdet og til at se jer og jeres børn på Vindinge SFO/Skole www.vindingeskole.dk Afsluttende bemærkninger


Download ppt "Fra børnehave til SFO/Skole Forældremøde Vindinge Børnehus/Vindinge skole 21. Oktober 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google