Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemstilling hvordan? Den daglige undervisning! Prøven!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemstilling hvordan? Den daglige undervisning! Prøven!"— Præsentationens transcript:

1 Problemstilling hvordan? Den daglige undervisning! Prøven!
Fra problemstilling til problemformulering? Den naturfaglige projektopgave

2 Naturfaglige kompetencer
Undersøgelse - udvikler kompetencer inden for naturfaglige undersøgelser Modellering - eleven udvikler kompetence omkring naturfaglige modeller - kunne bruge modeller som repræsentationer af virkeligheder Perspektivering - eleven bliver i stand til at perspektivere sin naturfaglige viden og sine færdigheder til omverden Kommunikation - eleven skal kunne formidle, argumentere, skrive, læse og tale om naturfaglige emner og problemstillinger

3 Problemstillingers topolede spændingsfelt
Uoverensstemmende poler: Der er nogenlunde enighed om både nationalt og internationalt, at vores forbrug må gøres bæredygtigt, for at vores natur og miljø ikke belastes til skade for os og vores børn men: Hvordan få råd til økologiske dyrkningsmetoder, energibesparelser og andre miljøforbedrende tiltag? Problemanalyse: Miljøfremkaldte sygdomsrisici Brug af sprøjtemidler Omlægning af økologi tager tid og er dyrt Dem internationale situation sætter grænser Nye energibesparende tiltag kræver investeringer Vi gider ikke omlægge vaner, fx affaldssortering

4 Fællesfaglige fokusområder
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

5 Til hvert af de fællesfaglige fokusområder skal elever og naturfagslærere sammen formulere en overordnet problemstilling, som skal belyses af enten to eller tre af naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi.

6 Fællesfagligt forløb med problemstilling
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Problemstilling: Hvilke energikilder er til rådighed, i hvor lang tid, og hvorfor kan vi betegne nogle energikilder som bedre end andre? Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Problemstilling: Hvorfor er stråling fordelagtig og ufordelagtig for levende organismer, både på kortere og på længere sigt?

7 Fælles faglige fokusområder men ikke i læseplanen

8 Solen, ven og fjende! Ioniserende stråling på godt og ondt! Drivhuseffekten, fordele og ulemper! Naturvidenskabelig forskning til gavn og ulykke! Energikilder og forsyningssikkerhed! Vand, en helt almindelig ualmindeligt kemiske forbindelse Big Bang, livets opståen og udvikling

9 ELLER NOGET LOKALT!

10 Fra problemstilling til problemformulering
Fra problemstilling til problemformulering? Den naturfaglige projektopgave

11 At udforme en problemformulering

12 Elevernes opmærksomhed bør henledes på, at en problemformulering rummer et spændingsfelt, hvor de uforenelige modpoler i problemstillingen er udtrykt - derved tydeliggøres dilemmaet En produktiv problemformulering omfatter mindst tre momenter af delemnet: For det første udgangspunktet for emnevalget, dernæst de to poler eller yderpunkter, som angiver problemstillingens spændingsfelt, og endelig et gæt på den etisk forsvarlige løsning af problemstillingen Ej beskrivende løsninger, men eksperimenterende løsninger Svarene afhænger af spørgsmålenes form

13 Fællesfagligt forløb med problemformulering Indeholder forslag til løsning - handling

14 Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan! Problemstilling: Hvilke energikilder er til rådighed, i hvor lang tid, og hvorfor kan vi betegne nogle energikilder som bedre end andre? Problemformulering: Med et stadigt stigende behov for energi, hvilke energikilder er de bedste, når vi samtidig skal tage hensyn til miljøet og en bæredygtig udvikling i morgen, om 10 år og om 50 år?

15 Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår! Problemstilling: Hvorfor er stråling fordelagtig og ufordelagtig for levende organismer, både på kortere og på længere sigt?! Problemformulering: Ioniserende stråling udnyttes i stadig større omfang i industrien og på hospitaler. Hvordan kan vi bedst muligt udnytte ioniserende strålings positive virkninger med færrest mulige negative påvirkninger?!

16 Spørgeformers forskellighed

17 Antal energiord i FÆLLES MÅL
Biologi 4 Fysik/kemi 18 Geograf 0

18 Energiord i FÆLLES MÅL Fysik/kemi Energiomsætning Energistrømme Energiformer Energiforsyning Energikæder Energikilder Energikvalitet Energiressourcer Energibehov Transport og lagring af energi

19

20


Download ppt "Problemstilling hvordan? Den daglige undervisning! Prøven!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google