Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børn i familier med alkoholproblemer Pia Baumgarten, Alkoholkoordinator Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børn i familier med alkoholproblemer Pia Baumgarten, Alkoholkoordinator Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600."— Præsentationens transcript:

1 Børn i familier med alkoholproblemer Pia Baumgarten, Alkoholkoordinator Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

2 Alkohol i Danmark 860.000 drikker over genstandsgrænserne 585.000 har et skadeligt forbrug 140.000 er afhængige af alkohol 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

3 Alkohol i Kolding Kommune Ca. 2240 borgere skønnes at være afhængige af alkohol. Ca. 9300 borgere har et skadeligt alkoholforbrug. Ca. 11.076 borgere over 19 år, er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Ca. 1985 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer, svarer til 2 i hver skoleklasse, hvert 9. barn. Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

4 Forudsætninger for at kunne hjælpe et barn Medtænke alkohol i paletten af mulige grund til barnets mistrivsel. Opdage at et barns livssituation præges af forældrenes alkoholproblemer. Sætte et barns problemer i sammenhæng med forældrenes alkoholproblemer. Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

5 For børn i familier med alkoholproblemer gælder ca.: 10% 40% 50% 10% vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi. 40 % udvikler symptomer på psykiske belastninger. 50% udviser ikke symptomer og adskiller sig ikke fra andre børn. Behandling. Bearbejdning. Daglig støtte Forklaring og daglig støtte Kilde: Christensen & Bilenberg, 2000. Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

6 Belastninger i familier med alkoholproblemer. Angst Omsorgssvigt Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol Virkeligheden fordrejes Uforudsigelighed Forældrene forandrer sig Rolleombytning Højt konfliktniveau Skyld og skam

7 Adfærdsmæssige reaktioner Hyperaktivitet og udad reagerende. Overreagerer følelsesmæssigt, almindeligvis i bagatelagtige situationer. Overdreven tilpasning. Bliver overansvarlig ”Den lille voksne” Kan blive rigide mht rutiner og gentagelser Kan blive kontaktsøgende og omklamrende Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

8 Fysiske reaktioner Psykosomatiske symptomer. (Ondt i mave, hoved, kroppen, kvalme etc.) Anspændthed i muskulaturen. Motorisk uro/hyperaktivitet. Er træt Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

9 Forælder-barn relationen Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol Det bliver vanskeligt at have et almindeligt familieliv Skænderier og vold. Børn går glip af hyggelige og gode oplevelser med forældrene.

10 Hvad betyder det for børnene? Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol Forældre med en alkoholrelateret diagnose betyder en signifikant øget risiko for at børnene, når de vokser op: - får en dom for vold - bliver narkomaner -begår sædelighedsforbrydelser Hvis mor har en alkoholrelateret diagnose, så har børnene: - en dobbelt så stor dødelighed ved 27års alderen i forhold til andre børn - en tre gange så stor risiko for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling - en tre gange så stor risiko for at blive anbragt uden for hjemmet - en 2,5 gange større risiko for at udføre et selvmordsforsøg

11 Barnelivet for børn i familier med alkoholproblemer Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

12 Voksenlivet for børn fra familier med alkoholproblemer Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

13 Beskyttende faktorer Faktorer i børnenes omgivelser, der vurderes at være beskyttende: Hvis forældrene er i stand til at varetage centrale forældrefunktioner, således at kvaliteten af forælderevnen ikke er væsentligt forringet. Anden ikke-alkoholiseret forældre. Få konflikter forældrene imellem og i familien generelt. Åben kommunikation i familien. Aktive indbyrdes forhold i familien præget af varme og gensidighed. Forudsigelighed og struktur i hverdagen. Gode skoleerfaringer og kontakt til lærere præget af tillid og omsorg. Gode forhold til andre omsorgspersoner, der skaber tryghed og tillid. Muligheder for støtte i de nære og omgivende samfund. Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol

14 Børn har brug for… Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol Bekræftelse i, at alkoholmisbruget er problemet, ikke børnene. At alkoholmisbrugets konsekvenser for børnene synliggøres. At få almengjort deres følelsesmæssige reaktioner på misbruget. At være børn Hjælpe barnet til at bearbejde negative følelser som: -mistillid. -utryghed. -skam. -skyldfølelse. -dårlig samvittighed. -ansvar.

15 Børnefamilieperspektivet i alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600 / www.kolding.dk/alkohol Børneperspektiv i alle forløb, hvor der er børn Børnesamtaler Børne- og ungegrupper Sparringspartner i børnesager med alkohol Alkoholforebyggelse (undervisning, politikudvikling, handlevejledninger) 79797600


Download ppt "Børn i familier med alkoholproblemer Pia Baumgarten, Alkoholkoordinator Alkoholbehandlingen, Kolding Kommunes Misbrugscenter, Elvej 2a, 6000 Kolding 79797600."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google