Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Syddanmark Udvalg for trafik om miljø Region Syddanmark 22. november 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Syddanmark Udvalg for trafik om miljø Region Syddanmark 22. november 2007."— Præsentationens transcript:

1

2 Region Syddanmark Udvalg for trafik om miljø Region Syddanmark 22. november 2007

3 Spørgsmål 1 Hvordan udvikler trafikken sig for øjeblikket på selskabets enkelte regionale ruter?

4 Difference 2006-07 JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTI ALT Enkeltbillet-2,72-2,41-1,23-7,43-4,88-2,62-6,243,80-2,40-3,46-2,90 Andre billetter0,50-2,247,40-10,67-10,063,11-5,08-7,44-0,50-2,70-2,76 Bybuskort1,420,67-3,54-10,34-1,70-1,652,20-0,04-0,332,99-1,20 Turkort-18,90-18,40-21,45-23,32-13,92-12,42-7,80-3,78-5,50-9,50-13,99 Periodekort20,246,35-8,41-23,73-11,55-4,52-15,05-17,01-18,84-9,09-7,82 Andre kort-0,56-9,98-19,86-31,26-20,66-0,83-22,05-43,88-36,03-16,69-20,88 I alt1,58-3,96-10,72-19,00-11,36-3,45-8,06-14,29-17,71-9,07-9,76 2006519.022465.614580.580436.742494.800415.008280.540482.787565.140529.9274.770.160 2007527.230447.155518.314353.758438.591400.686257.932413.801465.042481.8844.304.393 Diff.8.208-18.459-62.266-82.984-56.209-14.322-22.608-68.986-100.098-48.043-465.767

5 Spørgsmål 2 Hvor langt er trafikselskabet med at formidle de nuværende regionale ruter på interaktivt kort? http://www.fynbus.dk/wm140537 -

6 Spørgsmål 3 Hvilke undersøgelser af kunders tilfredshed med de konkrete ændringer i nettet af regionale busruter prioriterer trafikselskabet at gennemføre?

7

8 Kunders tilfredshed Spørgeskema primo januar 2008 –Beskriver den nuværende situation Spørgeskema 2009 –Beskriver effekter af ændringer

9 Spørgsmål 4 Giv et par eksempler på principielle og konkrete ændringer i nettet af regionale busruter, som trafikselskabet vurderer på det korte og lange sigt samtidigt vil kunne forbedre både kundetilfredshed og driftsøkonomi i trafikselskabet!

10 God tilgængelighed: - ”ingen køreplan” - korte gang ved store rejsemål - gode og belyste ventefaciliteter - sikre og trygge adgangsveje ”Tænk sporvogn kør bus”: - busveje (til nøds med cykler) - stor prioritering i signaler - kantstensstop - ingen omvejskørsel for de mange Fleksibilitet og netværk: - hyppige afgange - få eller ingen rutevarianter - højst 1 busskift - gode logiske omstigningssteder Kort rejsetid:Let at bruge: - høj rejsehastighed- nem forståelse - stor præcision- nem adgang for alle - lille ventetid- højst 1 omstigning - kort gangafstand- stor netværkseffekt b Flere kunder => flere indtægter Max. fremkommelighed => færre udgifter Bedre service eller mindre skattetilskud Den positiv e spiral for kollek tiv trafik

11 Dilemmaet terminalen fælles terminal er forudsætning for fælles køreplan Rutebilstationen er for lille, driftsmæssigt ”out af time” og vil være dyr Bybusterminal er optimal for næsten alle ruter endnu bedre er at flytte ud på Østre Stationsvej Bybusterminalen 4300 skifter bus 1300 går til rejsemålet 3000 skifter til toget 400 skifter til toget 3000 skifter til bybussen 700 går til rejsemålet Rutebilstationen Passagerflow ved Odense Banegård Center Odense Banegård Center Ventefaciliteter for passagerer Kørespor og 2 stoppestedsarealer Busban er passag erer Biler samt cyklesti Jernba ne- gade Nørre- gade Biler samt cyklesti Adams - gade

12 Forslaget i overskrifter 6 grupper hvor by- og regionalbusser er fuldt integreret 2 bybus- og 2 regionale er ikke servicelinierne er lokale knyttet til bydelscentret

13 Spørgsmål 5 Hvilke ønsker har trafikselskabet til regionsrådets medspil for at opnå flere passagerer på de regionale ruter og bedre resultat i den offentlige transport service?

14

15 Regional Udvikling Afdelingschef Sekretariat Afdelingschef Erhverv og internationale forhold Afdelingschef EU, strukturfonde, og uddannelse Afdelingschef Natur, miljø og landdistrikter Afdelingschef Jordforurening Afdelingschef Vækstforum

16 Spørgsmål 5 God arbejdsdeling Trafikplan –Servicemål –Udvikling 24. januar 2008, Seminar FynBus –Visioner –Økonomisk fordeling Udbud regionale ruter 2009

17 Lars Oksbjerre FynBus Tlf. 30 67 11 67, lho@fynbus.dk

18


Download ppt "Region Syddanmark Udvalg for trafik om miljø Region Syddanmark 22. november 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google