Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde."— Præsentationens transcript:

1 En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

2 Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder af Trygfondens Børneforskningscenter ”At vokse op i Danmark”

3 Selfefficacy Gode og selvstændige arbejdsvaner Flow Motivation En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

4

5 Hvad kan kendetegne børn, som udvikler læse/skrivevanskeligheder? Kan have svært ved at rime, huske sange og remser Kan have svært ved at lære alfabetet, tal, ugedage, farver, former, navne Kan have svært ved at følge instruktioner med mange led Kan have svært ved at fortælle en historie i rigtig rækkefølge Viser ingen interesse for bogstaver Bryder sig ikke om at lege med ord En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

6 Arbejdsgang i forhold til indstilling Forældrenes overlevering Test af klassen/individuel test Eleven på specialcentermøde med deltagelse af læsekonsulenten Udfyld og send en indstilling med testmateriale (http://www.aarhus.dk/ppr-skemaer )http://www.aarhus.dk/ppr-skemaer PPR står for visiteringen og man modtager brev Elever kan indstilles løbende En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

7 Hvorfor it? Sikre deltagelse i alderssvarende undervisning Udvikle sine skriftsprogskompetencer Inklusion  Selfefficacy Gode og selvstændige arbejdsvaner Flow Motivation Mestring En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

8 Hvordan kan et forløb se ud? Tilbuddet tager udgangspunkt i læringsmiljøet Opstartsmøde med forældre, lærere og ressourceperson hvor der opstilles mål Sparringmøde med lærerne Deltagelse i undervisningen til implementering eller opstart af noget nyt Kurser for de voksne Statusmøder med løbende evaluering Evt. elevsamtale Afslutning efter 1½ år med en handleplan En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

9 Eksempel på dagsorden til 1. møde 1.Præsentation og forventninger til mødet 2.Hvad er Kompetencecenter for Læsning? 3.Beskrivelse af klassen ved klasselæreren 4.Evt. beskrivelse af eleven ved læsekonsulenten 5.Elevens situation 6.Hvad ønsker vi for eleven? 7.Formulering af mål 8.Hvilke informationer mangler vi for det videre arbejde? 9.Forslag til nye møder 10.Evaluering af mødet En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

10 Hvad kan vores tiltag være? Pc CD-Ord Dictus Lydfiler Elektronisk materiale Andre devices (mobil, tablet, C-pen) Skabeloner Tydelige mål og kriterier Portfolio Piktogrammer Elevsamtale Høj grad af samarbejde mellem alle parter Aftale ressourcecenterets rolle Inddragelse af hele klassen Alt hvad der kan inddrage eleven i et lærende fællesskab En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

11 Forældresamarbejdet Jeg sender info til lærere, pædagog og forældre Vi aftaler deres rolle på møderne Jeg tilbyder at komme hjem og hjælpe med hjemme-pc eller viser god lektielæsning Vi tilbyder kurser i bl.a. CD-Ord Udsagn fra forældre En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

12 Forældreudsagn Jeg manglede en strategi og nogle klare mål for hendes skolegang. Derudover havde jeg også selv brug for vejledning til at målerettet min egen indsats, så lektierne ikke blev en uoverkommelig opgave Det vigtigste jeg har lært, er at give slip, og opfordre hende til at bruge computeren til det hun kan, jeg læser ikke op fra læsebogen mere, hun læser selv på computeren og så taler vi om det hun har læst efterfølgende. Jeg kan mærke, at det er en kæmpe sejr for hende at hun selv kan læse lektier nu. Jeg glæder mig meget til det fremtidige arbejde Opsummeret 1. Tydelig og differentieret læsestrategi 2. Tænker i at møde barnet. 3. Handler hurtigt på og holder aftaler 4. Læsevejledning handler også om at skabe relation Har fortalt de andre børn lidt om, hvad de laver, tror vi er vigtigt i forhold til, at han skal føle sig mindst muligt udenfor i klassen. Han er ikke i samme grad flov over sit ”handicap”, som før det var blevet i tale sat. Kort efter at forløbet var startet op, var der 2 aftenmøder på KCL – begge meget relevante. Super at møde andre i ”samme båd”. Man når hele vejen rundt ved både at sørge for, at vi forældre samt lærerne bliver klædt på til at støtte eleven, samtidig med, at han skal lære at bruge disse hjælpemidler. Vi mærker, at konsulenten har overblikket og er tovholder på forløbet. Han har fx fået mere lyst til at lære, og går ivrigt i gang med at lære hvordan han skal bruge computeren. En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

13 Aftaler fra et møde Nye aftaler og tiltag Dansklærer kontakter engelsklærer i forhold til brug af pc i timen. Kontakt Jeanette med det samme, hvis pc begynder at drille igen. Engelsklærer skal kontakte pædagogisk itvejleder i forhold til skanning af kopimateriale, ellers kontakt Jeanette: jerc@aarhus.dk jerc@aarhus.dk Pædagogisk itvejleder er tilbage i uge 6 og dansklærer spørger ind til skanning og mail. Dansklærer taler med elev om, hvad han skal have fokus på at læse for at følge med i klassen, eller at læse for at udvikle sin øjenlæsning. Elev skal vide, at det har værdi at komme med idéer i et gruppearbejde og ikke kun har værdi, at være god til at læse med øjnene. En snak om hvad dansklærer forventer af ham, så han ikke er på overarbejde. Aftalen er, at hvis pc driller, så må man have en plan B og det kan være i bogen og med en makker. Elev vil gerne være hurtigt færdig og skal udfordres på, hvornår en opgave er færdig. Opstil kriterier, så han ikke kommer og spørger hele tiden. Elev må gerne bruge Dictus i undervisningen, hvis muligt. Han skal dog stoppe, hvis det ikke virker efter 2 gange, så hele timen ikke bliver brugt på det. Elev skal lave historien om vinterferie efter ferien og ikke i ferien. Der kommer vikar på for dansklærer de første dage. 120 ord på papir og lave sætninger på pc (10 sætninger om ord) Monsterjagten, vil elev gerne læse. Jeanette finder den. Dansklærer undersøger E17. I fordybelse kan elev vælge følgende: 120 ord, 10finger, Dictus Mor undersøger, hvilke fagbøger elev gerne vil læse og melder tilbage til ressourcelærer. Dansklærer fortæller teamet, hvordan elev gemmer og at man i en periode skal være omkring ham. En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

14 Tydelige mål og kriterier Målet: Jeg kan skrive sætninger på min pc Kriterier: Jeg skal skrive 3 sætninger Hver sætning skal være på mindst 5 ord. Mine sætninger skal begynde med forskellige ord Jeg skal bruge ordforslagene i CD-ord Jeg skal læse sætningerne igennem med CD-ord, når jeg synes, jeg er færdig. En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.

15

16

17

18 Skabelon En indsats for indskolingselever 0.-3. kl.


Download ppt "En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google