Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles Mål Landsforeningen af 10. Klasseskoler. Læringsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles Mål Landsforeningen af 10. Klasseskoler. Læringsmål."— Præsentationens transcript:

1 Fælles Mål Landsforeningen af 10. Klasseskoler

2 Læringsmål

3 Hvorfor nye Fælles Mål? Del af folkeskolereformen et fagligt løft af folkeskolen, at Fælles Mål præciseres og forenkles Hvorfor? Målene blev ikke brugt (EVA’s undersøgelse om Fælles Mål fra 2012) Fælles Mål skal fremadrettet være rammen for lærernes undervisning Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte – ikke indhold Forenkling af Fælles Mål har to hensyn: Reduktion & konkretisering Forenkle mål: Væsentlig reducere og præcisere målene, så klart for alle, hvad eleverne skal kunne (lærere, ledere, pædagoger, elever/forældre) Mål som anvendeligt redskab i den daglige undervisning: Mere konkrete mål, hjælp til progression Ændring af form – ikke indhold Udgangspunktet er de eksisterende Fælles Mål 2009 med rum for ajourføring Fælles målSide 3

4 Læringsledelse Hvem Hvad Hvordan ? Fælles mål

5 Pædagogisk ledelse Model, Viviane Robinson

6 Effekt Pædagogisk ledelse

7 Leavitt

8 Forenklede Fælles Mål Fokusskift: Fra undervisningsmål til læringsmål Fra ”Hvad skal vi lave?” til ”Hvad skal vi lære?” Læringsmål skal være styrende for valg af emner og aktiviteter – ikke omvendt Fælles mål

9 Nogle definitioner At vide + at kunne + at ville= at gøre Kompetencer udvikles gennem viden og færdigheder samt holdninger og værdier i et gensidigt og vekselvirkende samspil. Kompetencer omfatter brug af færdigheder og viden (personligt, socialt og metodisk) reflekteret i en kontekst. Færdigheder omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til udførelse af opgaver og opgaveløsning Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, procedure- eller principviden og praksisviden Fælles mål

10 En fælles ramme for alle fag Læringsmål og Tegn på læring i niveauer Færdigheds- vidensmål i faser Færdigheds- og vidensområd er Kompe- tence- mål Kompetence - område Fagformål Fag111f/v 234….223344 Fælles mål

11 Tværgående temaer It og medier … Innovation og entreprenørskab … Sproglig udvikling … Udfordringsopgave Opmærksomhedspunkter: Dansk og matematik Fælles mål

12 www.emu.dk Fælles mål

13 www.emu.dk Fælles mål

14 Fælles Mål som ramme for at arbejde med læringsmål Fælles Mål Kompetencemål flerårige læringsmål Færdigheds- og vidensmål (Evt. etårige læringsmål) Læringsmål for undervisningsforløb

15 Den didaktiske model Fælles mål

16 Øvelse Hvad er et godt læringsmål? Målet for dette forløb er at arbejde med at analysere statistisk materiale og se, hvordan statistik kan blive misbrugt Målet er, at I undersøger egenskaber ved potenser og rødder Målet er, at eleven har reflekteret over, argumenteret for og udtrykt egne meninger

17 Fælles mål Øvelse Hvad er et godt læringsmål? Undervisningen leder frem imod, at eleverne bliver i stand til at finde rumfanget af en kugle, en kasse og en pyramide Undervisningen leder frem imod, at eleverne bliver i stand til at skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål Kapitlet lægger op til at eleverne udvikler deres viden om demokratiets udvikling i Danmark

18 Fælles mål Øvelse Hvad er et godt læringsmål? Eleven kan genkende de fire regningsarters hierarki samt begrunde og anvende regneregler Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent Eleven har forståelse for novellegenren og sammenhængen mellem tekst og illustrationer

19 En taksonomi og ord der kan bruges, når der formuleres niveauer /tegn på læring Fælles mål

20 Didaktisk model Pædagogisk ledelse

21 Få overblik - hvor er I godt i gang? Hvor skal I tage fat? Hvor er I slet ikke nået til? Vælg et fokusområde Skriv 1-3 mål for forandringen Hvilke specifikke positive virkninger skal der komme ud af indsatsen ? Og for hvem - målgruppen? Sæt mål for forandringen Pædagogisk ledelse

22 Tilrettelæg en indsats Find frem til de aktiviteter som I synes er relevante Hvilke indsatser skal vi sætte i gang i vores projekt, som kan give os de tegn vi har sat op? Hvilke trin på vejen på vejen mod succes er der for indsatsen? Hvilke konkrete aktiviteter sikre jer at I træder de trin der er i indsatserne? Pædagogisk ledelse

23 Hvilke tegn skal vi kigge efter for at finde ud af om indsatserne fører til målet? Hvilke bestemte kompetencer er udviklet hos personalet ? Hvilke nye rutiner og strukturer vil vi gerne se? Hvilke ændringer ser vi i det fysiske miljø? Hvilke ændringer ser vi i måden personalet arbejder med eleverne på? Hvornår Hvor mange/meget Opstil tegn/succeskriterier Pædagogisk ledelse

24 Evaluer indsatsen Hvilken form for dokumentation har vi brug for i evalueringen af projektet? Og hvilke indsamlingsmetoder er de bedste til at indhente denne dokumentation? Har vi behov for kvalitativ eller kvantitativ dokumentation eller måske begge? (afhænger af jeres succeskriterier) Hvad er der til rådighed af dokumentation allerede nu, og hvad skal der gøres en indsats for at indsamle Pædagogisk ledelse


Download ppt "Fælles Mål Landsforeningen af 10. Klasseskoler. Læringsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google