Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 25 Forsikring og pension.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 25 Forsikring og pension."— Præsentationens transcript:

1 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 25 Forsikring og pension

2 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Forsikring og pension kapitel 25 I kapitel 25 gennemgås: Forsikringsaftaler Pensioner Begunstigelser (Aftaler – se kap. 3) (Familie- og arveret - se kap. 24)

3 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 1. Lovgivning Forsikringer og pensioner er reguleret i Lov om finansiel virksomhed (FIL) Forsikringsaftaleloven (FAL) Pensionsbeskatningsloven (PBL) Pensionsopsparingsloven (POL)

4 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 2. Forsikringsaftaler Police – aftale mellem forsikringstager og forsikringsselskab Forsikringsformidler – fx assurandør eller pengeinstitut, en der formidler salg af forsikringer på vegne forsikringsselskabet

5 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 2. Forsikringsaftaler Typer af forsikring Skadesforsikring Tingsforsikring Kaskoforsikring Brandforsikring Vareforsikring (transport) Indboforsikring Elektronikforsikring Ansvarsforsikring (fx bil) Summaforsikring Livsforsikring Ulykkesforsikring Sygeforsikring

6 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 2.2 Forsikringsaftalen og oplysningspligt Afslag på forsikringstilbud skal være begrundet, FAL § 3b – Hvis selskabet tilbyder lovpligtige forsikringer må kunden ikke afvises Hvis ikke andet fremgår træder forsikringen i kraft, når policen afsendes fra selskabet, FAL § 11 Forsikringstager har givet urigtige oplysninger: – På svigagtig måde - aftalen er ugyldig – Uagtsomt – aftalen er ugyldig eller gyldig på andre vilkår. I forbrugerforsikringer anvendes lempelsesreglen ved særlige omstændigheder – I god tro – forsikringsselskabet hæfter

7 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 2.3 Forbrugerens fortrydelsesret En forbruger kan fortryde forsikringsaftalen, FAL § 34i Fristen er 14 dage (30 dage for livsforsikring) Fysisk indgået aftale - fristen regnes fra den dag: – Forbrugeren har modtaget besked om aftalens indgåelse – Forbrugeren har modtaget oplysning om fortrydelsesretten Aftale indgået ved fjernsalg – fristen regnes fra den dag: – Aftalen er indgået eller – Forbrugeren har fået alle oplysninger på varigt medie, fx oplysninger om fortrydelsesretten Forsikringsselskabet skal oplyse om retten til at fortryde

8 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 2.4 Dækning Dækning kræver at der er sket en forsikringsbegivenhed Skaden skal anmeldes uden ophold, FAL § 21 Dækning kan bortfalde eller erstatning blive nedsat, hvis forsikringstager har handlet forsætligt eller groft uagtsomt Ingen nedsættelse af erstatning ved simpel uagtsomhed Tabsbegrænsningspligt – forsikringstager skal begrænse skaden Dobbeltforsikring – giver kun dobbelt erstatning ved summaforsikring Underforsikring – erstatning nedsættes forholdsmæssigt

9 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 3. Pensioner Offentlige, lovbestemte: Folkepension, efterløn, ATP Arbejdsmarkedspensioner – typisk i kollektiv overenskomst Individuelt oprettede pensionsordninger Pensionstyper: – Ratepension – Kapitalpension – Aldersopsparing – Livrente – Livsforsikring

10 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 3.1 Ratepension Kan oprettes indtil man fylder 75/77 år Indbetaling kan fradrages i personlig indkomst men maksimalt 51.700 kr. (2015) Udbetaling fra pensionen kan tidligst ske fra pensions- udbetalingsalderen, som er 5 år før folkepensionsalderen Udbetalingerne kan fordels over en periode på 10-25 år og beskattes som indkomst Udbetaling tidligere end efterlønsalder medfører afgift på 60% Udbetaling ved død: Værdien betales til ægtefælle/ begunstiget efter 40 % afgift

11 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 3.3 Kapitalpension Oprettes ikke længere, da der ikke er fradragsret for indbetalingerne Udbetaling fra pensionen kan tidligst ske fra pensions- udbetalingsalderen, som er 5 år før folkepensionsalderen, og senest 15 år senere Ved udbetaling betales 40 % i afgift Udbetaling tidligere end efterlønsalder medfører en afgift på 60 % Udbetaling ved død: Værdien betales til ægtefælle/ begunstiget efter 40 % afgift

12 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 3.3 Aldersopsparing Kan oprettes indtil man fylder 75/77 år Indbetaling kan højst 28.600 kr. (2015)om året og indbetalingen kan ikke fradrages i personlig indkomst Udbetaling fra pensionen kan tidligst ske fra pensions- udbetalingsalderen, som er 5 år før folkepensionsalderen og senest 15 år senere Udbetaling sker på en gang Udbetaling før pensionsudbetalingsalder medfører afgift på 20% Udbetaling ved død: Værdien betales til ægtefælle/ begunstiget

13 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 3.3 Livrente Ingen aldersgrænse Indbetaling kan fradrages i personlig indkomst – ingen grænse hvis indbetaling fx sker gennem arbejdsgiver Udbetaling fra pensionen kan tidligst ske fra pensionsudbetalingsalderen Udbetaling beskattes som indkomst Udbetaling ved død: Der kan tegnes garanti, så udbetaling fortsætter til længstlevende ægtefælle

14 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 3.4 Livsforsikring Ingen aldersgrænse, men kræver ofte en helbredsundersøgelse Oprettes ofte som del af en pension Kan aftales at summen skal udbetales, når forsikringstager opnår en bestemt alder Udbetaling ved død: Til begunstigede, enten som – Sum – 40 % i afgift, eller – Løbende udbetaling, indkomstbeskatning

15 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 4. Begunstigelser Der kan indsættes begunstigede på livsforsikringer og nogle ratepensioner/kapitalpensioner Livsforsikring (FAL) Pension i bank (POL) Indsættelse af begunstiget § 102 § 2 Skriftlig meddelelse § 103 § 3 Rækkefølge nærmeste pårørende § 105a § 5a Ingen begunstigelse = nærmeste pårørende § 105b § 5b Råde over ordningen § 108 § 8

16 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 4. Begunstigelser Hvis ”nærmeste pårørende” er indsat som begunstiget er rækkefølgen: – Ægtefælle – Samlever, der opfylder betingelserne – Børn – Arvinger Begunstigelse skal meddeles skriftligt Uigenkaldeligt begunstiget kan kun ændres med den begunstigedes samtykke


Download ppt "DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 25 Forsikring og pension."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google