Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundstoffer og kemiske forbindelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundstoffer og kemiske forbindelser"— Præsentationens transcript:

1 Grundstoffer og kemiske forbindelser
Grundlæggende Kemi i F8 En powerpoint-fremvisning med opgaver I har brug for hver især: Papirarke - Det Periodiske System - en blyant Atomer Det periodiske System Grundstoffer og kemiske forbindelser Ioner SN Denne opgave findes også på:

2 Klar Parat Start

3 Det periodiske system Atomer Et atom består af:
Kernen hvor der er: Protoner som er positivt ladede. Neutroner som er neutrale, dvs. de er uden elektrisk ladning. Om kernen er der Elektroner som er negativt ladede. De kredser i baner/skaller uden om atomkernen.

4 Det periodiske system Atomer Atomers opbygning: Kernen Elektroner
Neutroner Kernen Protoner Skal Atomer

5 Det periodiske system Atomer
N Kernen P 1. Skal. 2. Skal. Elektronerne kredser i bestemte baner rundt om kernen. Disse baner kaldes for skaller.

6 Det periodiske system Atomer Kernen E N P
Hvor mange skaller et atom har, afhænger af hvilket atom det er. Her vises et heliumatom. Heliumatomet har 2 neutroner, 2 protoner og 1 skal med 2 elektroner.

7 Det periodiske system Atomer Kernen Her vises et neon-atom.
1. Skal. 2. Skal. Her vises et neon-atom. Neon-atomet har 1o neutroner, 10 protoner og 2 skaller. Den inderste skal er fuld når den har 2 elektroner. Den yderste skal er fuld når den har 8 elektroner.

8 1 Opgaver: Hvordan er et atom opbygget ? Tegn et atom.
Hvad hedder de positivt ladede elementer ? Hvor er de i atomet? Hvad hedder de neutralt ladede elementer ?

9 Et atom er opbygget af en kerne, hvori der befinder sig protoner og neutroner.
Rundt om kernen har vi skallerne. I skallerne bevæger sig elektronerne. Svar til opgave 1 De positive partikler sidder i kernen og kaldes for protoner De neutrale partikler sidder i kernen og kaldes for neutroner

10 Det periodiske system Atomer Hvor mange skaller et atom har,
afhænger af atomnummeret. Atomnummeret fortæller hvor mange protoner, der er i kernen. Hver skal har et navn. Skallen nærmest kernen hedder K- skallen. I K- skallen kan der højst være 2 elektroner. I atomets yderste skal kan der højst være 8 elektroner. På næste side kan du læse, hvad skallerne hedder.

11 Det periodiske system Atomer Kernen K-skallen L-skallen M-skallen
N-skallen O-skallen P-skallen Q-skallen Atomer

12 2 Opgaver: Hvor mange elektroner kan der højst være i skallen nærmest kernen ? Hvor mange elektroner kan der højst være i atomets yderste skal ?

13 I skallen nærmest kernen kan der højst være 2 elektroner
Svar til opgave 2 I atomets yderste skal kan der højst være 8 elektroner

14 Det periodiske system Atomer
Da atomet skal være elektrisk neutralt, må antallet af elektroner i skallerne være lig med antallet af protoner i kernen. Eksempel: Magnesium har 12 protoner og 12 elektroner fordelt på 3 skaller : 1. skal har 2 elektroner = fuld 2. skal har 8 elektroner = fuld 3. skal har 2 elektroner = ikke fuld

15 Det periodiske system Magnesium E Kernen N P

16 Hvis man har 2 vandmolekyler er den kemiske betegnelse:
Det periodiske system Grundstoffer Når et stof kun består af en slags atomer, kaldes det et grundstof. Eksempel: Brint som kun har brintatomer, er et grundstof. (Den kemiske betegnelse for brint er: H) Består stoffet af forskellige slags atomer, er det en kemisk forbindelse. Eksempel : Vand som består af 2 brintatomer og 1 iltatom er en kemisk forbindelse. (Den kemiske betegnelse for ilt er: O) Den kemiske betegnelse for vand er : H2O Hvis man har 2 vandmolekyler er den kemiske betegnelse: 2 H2O

17 Det periodiske system Grundstoffer
Videnskabsfolk har fundet frem til mere end 100 forskellige grundstoffer. De har fået navne. Grundstoffernes navne er altid 1 stort bogstav, nogle gange efterfulgt at 1 eller 2 små bogstaver. Eksempler: 1. Hydrogen= H 2.Natrium = Na 3.Unnilhexium = Uhn Grundstofferne har man opdelt i grupper. Denne opdeling har man sat ind i et skema. Det kaldes for Det periodiske system.

18 Det periodiske system Grundstoffer Det periodiske system.
Hovedgrupperne fortæller antallet af elektroner i den yderste skal. Perioderne fortæller antallet af skaller. Trappen afgrænser metaller fra ikke-metaller og gasser. Hvis du vil se Det periodiske system går du på: Clever-mountain

19

20 Det periodiske system Grundstoffer Vi ser nu på kvælstof.
Kvælstofatomet (nitrogen) har nummer 7 i det periodiske system og står i anden række samt i femte hovedgruppe. Det betyder at kvælstofatomet har : syv protoner og syv elektroner (Atomnummer 7) to skaller med elektroner to elektroner i inderste skal og fem i yderste (5. hovedgruppe)

21 Prøv at skrive alt om disse 3 elementer,
Det periodiske system Grundstoffer Find Kalium, Calcium og Ilt/oxygen og beskriv dem og deres placering i det Det periodiske system. Prøv at skrive alt om disse 3 elementer, du kommer i tanke om.

22 Svar til opgave 3 Kalium har atomnummer 19.
Kalium har 19 protoner og 20 neutroner i kernen. Rundt om kernen har Kalium tre skaller. K: 2e- L: 8e- M: 8e- N: 1 e- Kalium er i hovedgruppe 1, periode 4 Kalium bliver til en K+ ion Svar til opgave 3 Calcium har atomnummer 20. Calcium har 20 protoner og 20 neutroner i kernen. Rundt om kernen har Calcium fire skaller. K: 2e- L: 8e- M: 8 e- N: 2 e- Calcium er i hovedgruppe 2, periode 4 Calcium bliver til en Ca++ ion Oxygen har atomnummer 8. Oxygen har 8 protoner og 8 neutroner i kernen. Rundt om kernen har Oxygen to skaller. K: 2e- L: 6e- Oxygen er i hovedgruppe 6, periode 2 Oxygen bliver til en O-- ion

23 4 Flere Opgaver: Hvad består et grundstof af ?
Hvad består en kemisk forbindelse af ? Skriv eksempler. Hvilken partikel afgør hvilket nummer grundstoffet har ? Hvilket nummer har oxygen i det periodiske system ? Hvor mange atomer er der i C6H12O6 ?

24 Svar til opgave 4 Et grundstof består af ensartede atomer
En kemisk forbindelse har mindst to forskellige atomer eks. H2, O2 N2 eller CO2 H2O Hvilket nummer grundstoffet har, afgør protontallet Oxygen har nummer 8 I sukkermolekylet (som er en kemisk forbindelse) er der 24 atomer Svar til opgave 4

25 5 Opgaver: Er jern et grundstof eller en kemisk forbindelse ? Skriv jerns kemiske betegnelse. Er guld et grundstof eller en kemisk forbindelse ? Skriv gulds kemiske betegnelse. Er neon et grundstof eller en kemisk forbindelse ? Skriv neons kemiske betegnelse. Er kuldioxid et grundstof eller en kemisk forbindelse ? Skriv kuldioxids kemiske betegnelse. Find 5 stoffer i det periodiske system. Skriv deres kemiske navne Skriv hvor mange skaller de har. Skriv hvor mange elektroner de har i hver skal.

26 Svar til opgave 5 Jern er et grundstof Fe Guld er et grundstof Au
Neon er et grundstof Ne Kuldioxid er ikke noget grundstof CO (kemisk forbindelse) de 5 stoffer, I skulle finde er helt individuelle (selvvalgte) Svar til opgave 5

27 Det periodiske system Det vigtige 8 - tal
Grundstofferne i hovedgruppe 8 bliver kaldt for ædelgasserne, fordi de ikke reagerer med andre stoffer. De har 8 elektroner i yderste skal (dog ikke Helium, der kun har 2). De 8 elektroner i yderste skal gør, at de er meget stabile og ikke indgår forbindelser med andre stoffer. Stofferne i de andre hovedgrupper prøver at opnå en tilstand der ligner ædelgasserne. Derfor afgiver eller optager atomer elektroner, så der bliver 8 elektroner i den yderste skal.

28 6 Opgaver: Hvor mange elektroner vil natrium afgive for at få 8 elektroner i yderste skal ? Hvor mange elektroner skal chlor modtage for at få 8 i yderste skal ? Alle metaller afgiver elektroner og danner positivt ladede atomer. Alle luftarter eller ikke-metaller vil optage elektroner og danne negativt ladede atomer.

29 Svar til opgave 6 Na vil afgive 1 e- så bliver den til en Na+ ion
Cl vil modtage 1 e- så bliver den til en Cl- ion Disse to grundstoffer kunne gå sammen og danne NaCl køkkensalt Svar til opgave 6

30 7 Opgaver: Tre af disse stoffer er grundstoffer : Kul. Vand.
Natriumclorid. Hydrogen. Kuldioxid. Oxygen. Vælg de tre rigtige bogstaver.

31 A, D og F X X X Svar til opgave 7
Tre af disse stoffer er grundstoffer : Kul. Vand. Natriumclorid. Hydrogen. Kuldioxid. Oxygen. Vælg de tre rigtige bogstaver. X Svar til opgave 7 X X A, D og F

32 8 Opgaver: Hvilken af disse betegnelser betyder
”to kuldioxid-molekyler” ? O2 N2 2H2 2CO2 2H2O CO2

33 X Svar til opgave 8 Hvilken af disse betegnelser betyder
”to kuldioxid-molekyler” ? O2 N2 2H2 2CO2 2H2O CO2 Svar til opgave 8 X

34 Ioner Når atomer afgiver eller optager elektroner og dermed bliver stabile, kan de indgå i forskellige kemiske forbindelser. Sådan opstår ioner. For at ioner kan opstå, skal der være to atomer. Et til at afgive elektroner og et til at optage elektroner. En ion er derfor et atom, der enten har optaget eller afgivet en eller flere elektroner. Et atom med flere protoner end elektroner er en + ion. Et atom med flere elektroner end protoner er en – ion.

35 9 Ioner Metaller danner positive ioner. F.eks. natrium ion = Na+
Hvilken ion danner metallet calcium ? Ikke metaller danner negative ioner. F. eks. Chlor vil optage en elektron og blive til =Cl- Hvilke ioner danner svovl og nitrogen ?

36 Svar til opgave 9 Calcium danner en positiv ion Ca++
Svovl danner en negativ ion S-- Nitrogen vil danner en negativ ion N--- Svar til opgave 9

37 Hvad gør at atomer danner ioner ?
10 Ioner Ionforbindelser består af forskellige atomer. Forbindelsen er mellem stoffer der er positivt ladede og stoffer der er negativt ladede. Natrium og Chlor er eksempler på en ionforbindelse. Skrives NaCl. Hvordan deler de elektronerne imellem sig for at danne en stabil forbindelse ? Hvad gør at atomer danner ioner ?

38 Svar til opgave 10 Natrium og Chlor (som også alle andre stoffer)
vil ligne ædelgasserne. Det kan de kun, hvis de hver især har 8 e- i yderste skal. Natrium har en e- for meget Og Chlor har brug for en e- mere Svar til opgave 10

39 11 Opgaver: Magnesium-clorid er opbygget af magnesium-ioner og clorid-ioner. Hvad er de rigtige formel for magnesium-clorid ? MgCl Mg2Cl MgCl2 Mg3Cl MgCl3

40 Magnesium-clorid er opbygget af magnesium-ioner og clorid-ioner.
Hvad er de rigtige formel for magnesium-clorid ? MgCl Mg2Cl MgCl2 Mg3Cl MgCl3 Svar til opgave 11 X

41 Hermed afsluttes denne opgave
God fornøjelse med prøven tirsdag d Denne opgave findes også på:


Download ppt "Grundstoffer og kemiske forbindelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google