Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation og vejledning 2013-1-NOl-LEOOS-06154.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation og vejledning 2013-1-NOl-LEOOS-06154."— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation og vejledning 2013-1-NOl-LEOOS-06154

2 Hvad er kommunikation? Kommunikation kan defineres som en proces, hvorigennem folk deler ideer, erfaringer, viden og følelser via overførsel af symbolske beskeder. Kommunikationsmidler er normalt mundtlige eller skriftlige ord, billeder eller symboler. Men vi kommunikerer også med kropssprog, håndbevægelser og udseende. Ansigtsudtryk kan vise, hvad vi føler og hvad vi tænker om et emne eller om en anden person. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

3 Hvad er de mest almindelige måder vi kommunikerer på? Mundtligt Skriftligt Visuelt Kropssprog 2013-1-NOl-LEOOS-06154

4 Former for kommunikation Kommunikation nedad: Meget styrende fra overordnede til underordnede, for at tildele opgaver, give instruktioner, for at informere, for at give feed back, for at godkende, for at markere problemer osv. Kommunikation opad: Den er ikke styrende af natur og kommer nedefra, for at give tilbagemelding, for at informere om fremdrift / problemer, søge anerkendelse osv. Lateral eller horisontal kommunikation: Imellem kollegaer, ligemænd som har samme informationsniveau og deler information for at koordinere, for at spare tid. Kommunikasjon 2013-1-NOl-LEOOS-06154

5 Hovedelementer i kommunikation Besked Afsender Kanal Modtager Filter Feedback 2013-1-NOl-LEOOS-06154

6 Jeg er kun ansvarlig for, hvad jeg siger, ikke for, hvad du tolker det som

7 Kommunikationsprocessen AFSENDER (kodning) AFSENDER (kodning) MODTAGER (afkoding)) MODTAGER (afkoding)) Barriere Medie Feedback/respons 2013-1-NOl-LEOOS-06154

8 Kendetegn på effektiv kommunikation Effektiv kommunikation kræver, at meddelelsen er: Klar og konsistent Præcis Relevant for modtagerens behov Rettidig Meningsfuld Passende til situationen 2013-1-NOl-LEOOS-06154

9 Kendetegn på effektiv kommunikation Effektiv kommunikation kræver, at afsenderen: Kender emnet godt Er interesseret i emnet Kender sit publikum og etablerer en kontakt med dem Taler på samme niveau som modtagere Vælger en passende kommunikationskanal 2013-1-NOl-LEOOS-06154

10 Kendetegn på effektiv kommunikation Informationskanalen bør være: Passende Rimelig i pris Tiltalende 2013-1-NOl-LEOOS-06154

11 Kendetegn på effektiv kommunikation Modtageren bør: Være opmærksom, være interesseret og villig til at modtage beskeden Lytte opmærksomt Forstå værdien af beskeden Give feedback 2013-1-NOl-LEOOS-06154

12 Kommunikations barrierer Sprog Værdier og overbevisninger Køn og alder Økonomisk status Uddannelsesniveau Fysiske barrierer Holdninger Timing Forståelse af beskeden Tillid 2013-1-NOl-LEOOS-06154

13 Spørgsmål! Hvordan verificerer man, at personen man kommunikerer med har forstået? 2013-1-NOl-LEOOS-06154

14 Kendetegn på en effektiv kommunikator En effektiv verbal kommunikator: Tydeliggør Lytter Tilskynder på empatisk vis Anerkender Understreger/genta- ger En effektiv ikke- verbal kommunikator: Er afslappet Er åben Læner sig imod den anden person Etablerer øjenkontakt Har et passende ansigtsudtryk 2013-1-NOl-LEOOS-06154

15 Interpersonel kommunikation (IPC) Interpersonel kommunikation er en person-til-person, tovejs, verbal og non-verbal interaktion, som inkluderer deling af information og følelser imellem individer eller små grupper, som etablerer tillidsfulde relationer. IPC i professionelle miljøer foregår imellem service udbydere og deres klienter og samfundsmedlemmer, og er et centralt element i at maksimere adgang til kvalitets behandling. IPC omfatter prosessen med uddannelse, motivation og vejledning, og det er væsentligt at forstå den afgørende rolle, som god klientservice spiller. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

16 Uddannelse er processen med at give faktuelle oplysninger om og uddybning af et emne til en person eller en gruppe Vejledning er at hjælpe en klient til at træffe sin egen beslutning ved at give objektiv information og stille spørsmål til, hvad klienten ønsker og til, hvad klienten mener, at han eller hun kan gøre. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

17 Vejledning er en speciel proces. Det er en fortrolig dialog imellem en serviceudbyder og en klient, som hjælper klienten til at definere sine følelser og til at takle stress. Normalt har folk brug for uddannelse for at blive gode vejledere. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

18 Vejledning er anderledes end uddannelse, selvom uddannelse kan være en vigtig del af vejledning. Vejledning drejer sig IKKE om at løse klientens problemer eller give gode råd. I vejledningsprocessen undgår service udbyderen at påtage sig klienten problemer, at fortælle klienten, hvordan hans/hendes problemer skal løses, hvilken beslutning klienten skal tage eller, hvordan klienten skal agere. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

19 Viden og kompetencer som kræves for effektiv interpersonel kommunikation Tilstrækkelig viden om emnet En forståelse af ens egne værdier og vilje til undgå at dømme andres værdier Færdigheder i verbal og non- verbal kommunikation Evne til at vise empati og opmuntre andre Færdigheder i at stille spørsmål og lytte Tolerance og tålmodighed. Evne til at omskrive og opsummere enkeltpersoners og samfundets bekymringer Evne til at observere og tolke andre menneskers adfærd Evne til at formulere sig, så andre mennesker forstår Kompetencer til effektivt at bruge hjælpemidler Fortrolighed Fleksibilitet 2013-1-NOl-LEOOS-06154

20 Kendetegn for effektiv vejledning 1.Klient-orienteret 2.Interaktiv 3.Privat og fortroligt 4.Individualiseret 2013-1-NOl-LEOOS-06154

21 Opsummering om interpersonal kommunikation At etablere og opretholde en positivt relation med klienten igennem hele processen At opfordre klienter til at åbne op og samarbejde Social-emotionelle kompetencer inkluderer evnen til at anvende udsagn til at vise empati, bekymring, anskue positivt og at give tryghed. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

22 Ømtålelige emner Hvad gør du, hvis utilfredshed med udseendet ser ud til at være et problem for en elev eller en kollega? 2013-1-NOl-LEOOS-06154

23 Ømtålelige emner Første trin – Identificer lokale steder, hvor der findes specialister (f.eks. rådgiving, familie, læge) i tilfælde af akut behov – Sæt dig ind i, hvad der ellers findes af egnede former for støtte. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

24 Ømtålelige emner Hvis du er bekymret for en af dine elevers’ niveau af negativt kropsbillede og føler, at dette i mærkbar grad præger deres liv, ønsker du måske at tale om dine bekymringer med vedkommende og / eller foreslå steder som kan give yderligere information eller støtte. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

25 Ømtålelige emner Før du gør det, bør du overveje, hvordan dit eget negative kropsbillede og utilfredshed med udseende kan have indflydelse på samtalen. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

26 Ømtålelige emner Bemærk venligst: Du bør ikke antage uden videre, at folk med en synlig forskel (vansiring) er utilfreds med deres udseende, da dette ikke altid er tilfældet Det er kun i orden at tage denne samtale, hvis de viser synlige tegn på utilfredshed eller frustration. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

27 Ømtålelige emner Utilfredshed med udseendet kan være et følsomt emne, og det kan være vanskeligt for jeres elever at indrømme og/eller at give udtryk for sine bekymringer. Du bliver måske opmærksom på deres utilfredshed udfra måden de omtaler deres udseende på. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

28 Ømtålelige emner For eksempel kommer de ofte med negative kommentarer – Jeg er tyk – Jeg er grim – Jeg ser forfærdelig ud 2013-1-NOl-LEOOS-06154

29 Ømtålelige emner Eller kommer med udsagn som udtrykker tillid til 'skønheds myter' - "Jeg får aldrig et job sådan som jeg ser ud" - «Kun attraktive mennesker har mange venner" - "Den eneste måde jeg får et godt liv er, hvis jeg ligner en supermodel mere". Mange mænd synes, at det er vanskeligere at tale om deres følelser og deres udseende end de fleste kvinder. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

30 Ømtålelige emner Når man tager emnet op og taler om eventuelle problemer som personen måske har, så undgå at være dømmende eller afvisende overfor deres følelser Opmuntre dem til accept og påskønnelse af mangfoldighed i deres eget og andres udseende og hindre dem i at sammenligne sig (negativt) med deres jævnaldrende. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

31 Ømtålelige emner Opmuntre dem til at forkaste eller udfordre udseende-relaterede påstande i reklamer og medier og til at forstå, at det at have et bestemt udseende ikke er nøglen til venskaber og gode relationer, selvom valg af påklædning, frisure mv. kan påvirke folks førstehåndsintryk. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

32 Ømtålelige emner Informer om, at sociale færdigheder har større effekt i situationer som jobsamtaler og skabelse af venskaber. 2013-1-NOl-LEOOS-06154

33 Ømtålelige emner Lad dem vide, at du er villig til at henvise dem til yderligere information eller støtte, hvis de føler, at dette ville være gunstigt, og vær klar over, hvordan de kan få adgang til til disse ydelser Følgende praktiske råd kan være nyttige 2013-1-NOl-LEOOS-06154

34 Ømtålelige emner Gør følgende.... * Sørg for et"trygt" miljø, hvor samtalen kan finde sted (dvs. et privat sted, hvor man ikke kan blive afbrudt). * Vær tydelig om grænserne for samtalen fra starten (f.eks. informer personen om, at hvis samtalen ligger udenfor dine kundskaber og kompetencer, vil du henvise dem til andre kilder, der kan hjælpe). 2013-1-NOl-LEOOS-06154

35 Ømtålelige emner Gør følgende…… Forsikr dem om, at bekymringer om udseendet er helt normalt Giv dem mulighed for at tale om deres bekymringer med dig, eller med en anden person, som har specialviden- eller færdigheder på området 2013-1-NOl-LEOOS-06154

36 Ømtålelige emner Gør og sig ikke: - Fæld ikke dom over deres udseende ved f.eks. At sige «for mig ser du helt okay ud» - sig ikke, at mange andre mennesker ser «værre» ud end dig - foreslå ikke, at de er fjollede, eller at de bekymrer sig om småting 2013-1-NOl-LEOOS-06154

37 EKSAMEN!!!! 2013-1-NOl-LEOOS-06154

38 Opsummerings øvelse: (svar venligst ja eller nej) Hvis jeg tror, at nogen har et problem med deres kropsbillede, skal jeg: Forklare dem, at bekymring over udseendet er helt normalt? Anbefale plastikkirurgi? Forsikre dem om, at de for mig ser smukke ud? Fortælle dem, at de bekymrer sig over småting? Opmuntre dem til at læse mere om kropsbillede problemer? Opmuntre dem til at deltage socialt? 2013-1-NOl-LEOOS-06154

39 Opsummerings øvelse: (ja eller nej) Hvis jeg tror, at nogen har et problem med deres kropsbillede, skal jeg: Forklare dem, at bekymring over udseendet er helt normalt? Anbefale plastikkirurgi? Forsikre dem om, at de for mig ser smukke ud? Fortælle dem, at de bekymrer sig over småting? Opmuntre dem til at læse mere om kropsbillede problemer? Opmuntre dem til at deltage socialt? 2013-1-NOl-LEOOS-06154

40 Opsummerings øvelse (forts) Opmuntre dem til at bruge mindre tid foran spejlet Opmuntre dem til at udforske muligheder for kirurgi på internettet Opmuntre dem til at gå udenfor uden makeup af og til Opmuntre til sammenligning med en bredere gruppe af mennesker Tale om muligheder for at få hjælp Forklare, hvordan man får adgang til hjælp 2013-1-NOl-LEOOS-06154

41 Opsummerings øvelse (forts) Opmuntre dem til at bruge mindre tid foran spejlet Opmuntre dem til at udforske muligheder for kirurgi på internettet Opmuntre dem til at gå udenfor uden makeup af og til Opmuntre til sammenligning med en bredere gruppe af mennesker Tale om muligheder for at få hjælp Forklare, hvordan man får adgang til hjælp 2013-1-NOl-LEOOS-06154

42 Dette projekt (projekt nr. 2013-1-NO1-LEO05- 06154) er finansieret med støtte fra Europa- Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT November 2013 - October 2015 2013-1-NOl-LEOOS-06154


Download ppt "Kommunikation og vejledning 2013-1-NOl-LEOOS-06154."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google