Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

At du kan forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, formidle observationer samt anvende fagsprog i skrift og tale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "At du kan forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, formidle observationer samt anvende fagsprog i skrift og tale."— Præsentationens transcript:

1

2 At du kan forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, formidle observationer samt anvende fagsprog i skrift og tale

3 Kl.8.15-9 Oplæg omhandlende fagsprog + opgave Kl.9.15-10.15 Oplæg omhandlende faglig dokumentation + byg din egen ordbog Kl.10.45-11.45 Opgave + fremlæggelse Kl.11.45-12.45 Motion i Multisal

4  Bruges inden for et særligt fag eller arbejdsområde  Sundhedsområdet → fagsprog, der knytter sig til personlig pleje, sygdomme og behandling  Sundhedsområdet → fagudtryk, der har at gøre med det at arbejde med mennesker  Sundhedsområdet → ord + udtryk, der er forbundet med pleje, omsorg, behov, genoptræning, forebyggelse, sundhedsfremme osv.  Fagsprog ≈ ”arbejdssprog”  ÷ fagsprog ≈ ”hverdagssprog”

5  Nødvendig for at fagfolk kan tale sammen uden at misforstå hinanden  Udtrykke sig kort og præcist  Sikre objektiv kommunikation – forholde sig neutralt uden at blande personlige følelser ind  Begrunde handlinger ud fra faglige overvejelser

6  Vigtigt, at du som social- og sundhedshjælper kender dit fagsprog og kan bruge det mundtligt og skriftligt  Mundtligt fagsprog → tale med kolleger vedr. pleje af borgeren, videregive observationer og handlinger, reflektere med kolleger over plejeforløb  Skriftligt fagsprog → kende og forstå de faglige udtryk, der fx bliver brugt i faglige artikler, dokumentere handlinger hos borgeren

7  Almindeligt at anvende godkendte forkortelser inden for sundhedsområdet  2:2 sammen  Find 5 eksempler på godkendte forkortelser i ældreplejen  Opsamling i plenum

8  Vigtigt at være opmærksom på sit sprog og hvordan man udtrykker sig, når man ikke taler med fagfolk  Kommunikation med en borger → sikre, at borgeren forstår, men også være opmærksom på valg af ord  Oversætte sit fagsprog til et forståeligt og sobert hverdagssprog → undgå misforståelser, undgå at borgeren føler, at du taler ned til eller hen over hovedet på dem

9  Vigtigt, at dem der kommer hos borgeren forstår det sprog, der bliver brugt i dokumentationssystemerne  Et krav, at du bruger dit eget fags fagsprog  Borgerne har ret til aktindsigt i den skriftlige dokumentation  Hvis borgeren har svært ved at forstå fagsproget, har borgeren ret til at få hjælp til at forstå det  Hvis du skriver forkert → ikke slette, notere fejlen og skrive det rigtige  Underskrive dokumentationen(sker automatisk ved elektrisk dokumentationssystem)  Via elektrisk dokumentationssystem har du adgang til oplysninger om borgeren. Vigtigt → ikke anvendes til privat brug!  Selvfølgelig tavshedspligt ift. viden fra dokumentationssystemerne

10  Hvordan handler du, når du møder nye fagudtryk?  Sundhedsfaglig ordbog  Apps – fx http://sosuordbogen.dk/ til SOSU-eleverhttp://sosuordbogen.dk/ Anvend enten ordbog eller digitale medier til at få oversat fagudtryk, så du forstår dem og ”byg” din egen ordbog.

11 Brug de nye fagudtryk Hold dig fagligt orienteret

12  Selvstændigt eller i grupper  Beskriv en situation, en sygdom eller andet relateret til sundhedsområdet, hvor du anvender fagudtryk  Du bestemmer selv om beskrivelsen er mundtlig eller skriftlig  Søg inspiration i grundbogen kap.2 og grundbogen s.306, FOA´s hjemmeside, videnscenter osv.  Fremlæg for klassen


Download ppt "At du kan forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, formidle observationer samt anvende fagsprog i skrift og tale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google