Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og."— Præsentationens transcript:

1 Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og indsæt din TITEL-tekst 4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE og indsæt din EMNE-tekst 5. Vælg Anvend på alle Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide FRA KOMPENSERENDE TIL REHABILITERENDE 3. MØDE I ÆLDRENETVÆRK 2015 ÆLDRENETVÆRK 4. NOVEMBER 2015 FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE

2 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Øget fokus på sundhedsfaglighed i kommunerne Et paradigmeskift er nødvendigt – social- og sundhedsfaglighed skal gå hånd i hånd Fra patient til borger og tilbage igen De faglige kompetencer skal løftes, rystes og sammensættes på ny Ledelse i fokus både i forhold til personale og borger/patientforløb FRA KOMPENSERENDE TIL (RE)HABILITERENDE FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE

3 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Paradigmeskift – fra kompenserende til rehabiliterende ​ Fokus på det der virker ​ Kliniske retningslinjer :Apopleksi, Hverdagsrehabilitering, Palliation, Udredning og forebyggelse af indlæggelser. ​ Fokus på effekt frem for hjælp ​ Fokus på mestring og rehabilitering frem for kompenserende hjælp. ​ Fokus på forløb frem for enkeltydelser ​ Sammenhæng på tværs serviceområder/forvaltninger. ​ Sammenhæng på tværs af sektorer. FRA KOMPENSERENDE TIL (RE)HABILITERENDE FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE

4 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Paradigmeskift fortsat ​ Ny service, ikke ringere service. ​ Fokus på at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv.  Mere frihed og mindre afhængighed  Bedre livskvalitet og højere funktionsniveau end ved passiv hjælp. ​ Fokus på borgernes egne ressourcer. ​ Fokus på at understøtte borgeren i at klare sig selv ved brug af egne ressourcer. ​ Fortsat hjælp til dem, som har behov. ​ For borgere som ikke har potentiale skal der fortsat være mulighed for hjælp. FRA KOMPENSERENDE TIL (RE)HABILITERENDE FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE

5 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Hvorfor et paradigmeskifte Demografi En værdig ældrepleje – hjælp til selvhjælp Nye generationers forventninger til alderdommen FRA KOMPENSERENDE TIL (RE)HABILITERENDE FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE

6 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide § 83a i Serviceloven ​ ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83” FRA KOMPENSERENDE TIL (RE)HABILITERENDE FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE

7 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Paradigmeskiftet og frit valg ​ §83a og frit valg Der er ikke frit valg på §83a Kommunerne har organiseret rehabilitering forskelligt Incitamentsstruktur mangler Krav til sammenhæng med hjemmesygepleje og træning Hvad kræver det at levere §83a? Særlige kompetencer og løbende kompetenceudvikling Forløbsansvarlig Fokus på effekt Borgeren i centrum Tæt samarbejde og koordinering mellem myndighed, leverandører og enkelte faggrupper Ikke standardiserede forløb, men individuelt tilpasset Midlertidige indsatser, ikke varige FRA KOMPENSERENDE TIL (RE)HABILITERENDE FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE

8 Tekst eller grafik Tekst og punktopstilling Niveau 1= Underoverskrift Klik på TAB-tasten én gang for at få Niveau 2 = Almindelig tekst Klik på TAB-tasten én gang til for at få Niveau 3-5 = Punktopstilling Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB- tasterne for at komme tilbage Alternativt kan Forøg og Formindsk listeniveau bruges til at hoppe mellem tekst-typografierne Vælg layout/design 1. Højreklik på slide i venstre side 2. Vælg et passende layout fra “drop ned” menuen Alternativt kan du vælge layout direkte under knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide Paradigmeskiftet og frit valg fortsat ​ Udfordringer ved rehabilitering Borgerens mål Motivation Pårørende inddragelse Inddragelse af frivillige Fokus på ernæring og tidlig indsats FRA KOMPENSERENDE TIL (RE)HABILITERENDE FORSØGSPROGRAM OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE


Download ppt "Titeldias med kant Indsæt TITEL og EMNE 1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen 2. Klik på Sidehoved og Sidefod 3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google