Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det praktiske Kl. 16-17 – neurologisk undersøgelse Kl. 17-21 – ledundersøgelse Pauser undervejs Der er snacks og drikkevarer!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det praktiske Kl. 16-17 – neurologisk undersøgelse Kl. 17-21 – ledundersøgelse Pauser undervejs Der er snacks og drikkevarer!"— Præsentationens transcript:

1 Det praktiske Kl. 16-17 – neurologisk undersøgelse Kl. 17-21 – ledundersøgelse Pauser undervejs Der er snacks og drikkevarer!

2 Mål Ledundersøgelse – systematik Ikke anatomi Ledundersøgelser Øve selv!!

3 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE – UE

4 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE Skulder Albue Hånd – UE

5 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE – UE Hofte Knæ Ankel

6 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE – UE

7 Systematik OG Systematik  Nemmere at lære det  Husker at have alt med ved undersøgelse

8 Systematik – de 4 trin

9 Objektiv undersøgelse Inspektion Palpation Funktion

10 Inspektion Huden – Sår – Udslæt – Rødme – Bleghed – Marmorering – Glat, ubehåret hud – Venefylde – Turgor – Hæmatom Led – Synlig hævelse – Stilling Muskler – Atrofi HUSK – bilateral sammenligning!

11 Palpation

12 Funktion

13

14 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE – UE

15 For hvert led 1.Anatomi 2.Bevægelser – hvad kan dette led? 3.Undersøgelse + evt. lidt klinik 4.Øvelse – Normal bevægelighed – Specifikke test

16 Tænk i anatomi – indefra og ud

17 Ledundersøgelse - program Generelt Enkelte led – OE Skulder Albue Hånd – UE

18 Skulder - anatomi ”Skulderleddet” består af flere led: Glenohumeralled Acromiclavikulærled Thoracoscapulærled Sternoclavikulærled

19 Skulder - anatomi Knogler Humerus Scapula Clavicula (sternum)  Ledskål lille – caput stor  Hårdt skulderloft

20 Skulder - anatomi Intraartikulære elementer Brusk – Brusk (hyalin) – Labrum (sugekop) (fibrøs) Ledvæske Synovialismembran (biceps brachiis lange sene)

21 Skulder - anatomi Periartikulære strukturer Kapsel – slap og tynd Ligg. glenohumeralia Bursae (mange) Muskler (over glenohumeralleddet) – Rotator cuff´en M. supraspinatus M. infraspinatus M. subscapularis M. teres minor – M. teres major – M. deltoideus – M. coracobrachialis ( Clavicula  AC-led med lig. acromioclaviculare, lig. coracoacromiale og lig. coracoclaviculare)

22 Skulder - bevægelser Bevægeligheden i skulderen består af en sammensat bevægelighed i alle skulderregionens led. Nedsat bevægelighed i ét led kan delvist kompenseres ved øget bevægelighed i andre.

23 Skulder - bevægelser Kugleled Fleksion (150 ⁰ ) Ekstension (40 ⁰ ) Abduktion (180 ⁰ ) (glenohumeral - 90 ⁰ ) Adduktion (30 ⁰ ) - bløddelsstop Rotation (forsk. i adduktion og abduktion ) – Udad-rotation (60 ⁰ ) – Indad-rotation (til hånden når mellem scapulae – ca. 90 ⁰ )

24 Skulder - bevægelser Kugleled Fleksion (150 ⁰ ) – M. deltoideus – M. biceps brachii (lange hoved) – M. coracobrachialis – M. pectoralis major Ekstension (40 ⁰ ) – M. deltoideus – M. teres major – M. latissimus dorsi Abduktion (180 ⁰ ) – M. supraspinatus – M. deltoideus n. suprascapularis n. axillaris n. musculocutaneus n. subscapularis (sup. + inf.) n. pectoralis med. + lat. n. thoracodorsalis

25 Skulder – bevægelser (forts.) Adduktion (30 ⁰ ) - bløddelsstop – M. teres minor – M. teres major – M. pectoralis major – M. latissimus dorsi Rotation (forsk. i adduktion og abduktion) – Udad-rotation (60 ⁰ ) M. infraspinatus M. teres minor M. deltoideus – Indad-rotation (90 ⁰ ) M. deltoideus M. subscapularis M. teres major M. latissimus dorsi n. suprascapularis n. axillaris n. musculocutaneus n. subscapularis (sup. + inf.) n. pectoralis med. + lat. n. thoracodorsalis

26 Skulder - undersøgelse Inspektion Atrofi af m. deltoideus og af skulderbladets muskler Vingedannelse af scapula

27 Skulder – undersøgelse Palpation

28 Skulder – undersøgelse Funktion Stabilitet Vurdér ift. alder og ADL

29 Skulder – undersøgelse Funktion Bemærk ved abduktion ved aktiv bevægelse.

30 Undersøgelse – 5 min. Af normal bevægelse: Aktiv Kraft Passiv

31 Undersøgelse

32 Stabilitetstest

33 Skuffetest – Forreste og bagerste stabilitet Afværgetest (apprehension) – Forreste stabilitet – Udføres liggende Sulcustest – Inferior stabilitet

34 Undersøgelse af stabilitet – 5 min.

35 Specifikke test

36 Impingement - indeklæmning For lille afstand mellem undersiden af acromion og oversiden af caput humeri Fx – Inflammation i: Bursa m. supraspinatus sene Skulder abduceret (90⁰) og albue flekteret (90⁰) – holde om albuen og hurtigt indadrotere armen

37 Ledundersøgelse - program Generelt Enkelte led – OE Skulder Albue Hånd – UE

38 Albueleddet Består af 3 led: Humero-ulnare led Humero-radiale led Radio-ulnare led (proksimalt)

39 Albue - anatomi Knogler Humerus (epikondyler) Ulna (olecranon) Radius

40 Albue - anatomi Intraartikulære elementer Brusk (hyalin) Ledvæske Synovialismembran (over alle 3 led - udbredt) Fedtlegemer (mellem kapsel og synovialmembran) – 3 st. – ved de 3 fossa

41 Albue - anatomi Periartikulære strukturer Kapsel (slap fortil) Ligamenter – Lig. collaterale radiale – Lig. collaterale ulnare – Lig. anulare radii Bursa – student´s elbow Muskler – M. brachialis – M. biceps brachii – M. brachioradialis – M. triceps brachii – M. anconeus – M. pronator teres – M. supinator – Ekstensortilhæftninger – Fleksortilhæftninger

42 Albue - bevægelser Består af 3 led: Hængselled Humero-ulnare led Humero-radiale led Drejeled Radio-ulnare led (proksimalt)

43 Albue - bevægelser Hængselled Fleksion (145 ⁰ ) Ekstension (0 ⁰ ) – Hyperekstension (0-10 ⁰ ) ses hyppigst hos kvinder Drejeled Pronation (80 ⁰ ) Supination (80 ⁰ )

44 Albue – undersøgelse Inspektion Hævelse (ses bedst bagtil) Fejlstilling – Valgus – Varus

45 Albue – undersøgelse Palpation N. ulnaris Caput radii Bicepssenen Ekstensor-/ fleksortilhæftning – Lateralt: tennisalbue – Medialt: golfalbue

46 Albue – undersøgelse Funktion

47 Stabilitetstest

48 Test af kollaterale ligamenter

49 Undersøgelse – 5 min. Af normal bevægelse: Aktiv Kraft Passiv Stabilitet

50 Ledundersøgelse - program Generelt Enkelte led – OE Skulder Albue Hånd – UE

51 Hånd - anatomi Knogler (carpaler – 8 st) Metacarpaler Phalanges – proximalis – media ( ÷ tommelfinger) – distalis Sesamknogler

52 Hånd - anatomi Intraartikulære elementer Brusk (hyalin) Ledvæske Synovialismembran

53 Hånd - anatomi Periartikulære strukturer Kapsel Ligamenter (rigtig mange) – kollaterale Bursae – i hulhånden (3 st) Muskler (↓) – Underarm Ekstensorer Fleksorer (superficielle og profunde) Abduktor til 1. finger

54 Hånd - anatomi Muskler – Hånd Interosser (palmare og dorsale) Lumbrikaler 1. finger: – Abduktor – Fleksor – Opponens – Adductor 5. finger: – Palmaris brevis – Abduktor – Fleksor – Opponens

55 Hånd - bevægelser Metacarpophalangealled (MCP) Proksimalt interphalangealled (PIP) Distale interphalangealled (DIP) Tommelfingeren – interphalangealled (IP)

56 Hånd - bevægelser Kugleled MCP (indskrænket) – Strakt finger – kugleled – Bøjet finger – hængselled Hængselled MCP (1. finger) PIP DIP Saddelled Tommelfingerens rodled

57 Hånd - bevægelser 1.finger: Rodled - opposition MCP (grundled) – Abduktion/adduktion (40⁰) – Fleksion (45⁰) IP (80-90 ⁰ fleksion) 2.-5. finger: MCP – 5. finger mest – Abduktion/adduktion/lille rotation) – Fleksion (80-90⁰ ) – Ekstension (45 ⁰) PIP (100 ⁰ fleksion) DIP (80-90 ⁰ fleksion) – 5. finger mest Pulpa-vola afstand 0 ⁰

58 Hånd - bevægelser 2.-5. finger: Spredning og samling – Interosser Fleksion – MCP  lumbrikaler – PIP  superficielle fleksorer – DIP  profunde fleksorer Ekstension – MCP  lange ekstensorer – PIP og DIP  interosser og lumbrikaler

59 Hånd – undersøgelse Inspektion Hævelse (hvilke led) Stilling Muskelatrofi – Medianus - thenar – Ulnaris – interosser HUSK! Bilateral sammenligning

60 Hånd – undersøgelse Inspektion

61 Hånd – undersøgelse Palpation Ømhed (hver stråle) Scaphoideum Krepitation Kapillærrespons Sensibilitet (dermatomer) – Medianus – Ulnaris – Radialis HUSK! Bilateral sammenligning

62 Hånd - undersøgelse Aktiv bevægelse Passiv bevægelse Kraft Stabilitet Vurdér ift. alder og ADL HUSK! Bilateral sammenligning

63 Hånd – undersøgelse Funktion Senelæsioner – Profund – Superficiel Ligamenter – Kollaterale – Skuffeløshed Greb – Kraftgreb – Præcisionsgreb HUSK! Bilateral sammenligning

64 Undersøgelse – 10 min. Af normal bevægelse: Aktiv – Profund – Superficialis Kraft Passiv Stabilitet – Kollaterale – Skuffeløshed Greb – Kraftgreb – Præcisionsgreb

65 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE – UE Hofte Knæ Ankel

66 Hofte - anatomi Knogler Pelvis (acetabulum – stor ledskål) – Ilium – Ischium acetabulum – Pubis Femur

67 Hofte - anatomi Intraartikulære elementer Brusk (hyalin) – Labrum acetabulare (fibrøs) Ledvæske Synovialismembran Lig. capitis femoris (blodkar)

68 Hofte - anatomi Periartikulære strukturer Kapsel – stærk men løs Ligamenter (4 st) – Lig. iliofemorale – Lig. ischiofemorale – Lig. pubofemorale – Zona orbicularis Bursa trochanterica (og en lille anteriort) Muskler (groft) – Adduktorer – Tractus iliotibialis – Glutealmusk. – Hase – og quadricepsmusk. – Piriformis

69 Hofte - bevægelser Kugleled Fleksion (140 ⁰ ) Ekstension (15 ⁰ ) Abduktion (40 ⁰ ) Adduktion (30 ⁰ ) - bløddelsstop Rotation – Udad-rotation (50 ⁰ ) – Indad-rotation (40 ⁰ )

70 Hofte – bevægelser Fleksion/ekstension

71 Hofte – bevægelser Abduktion/adduktion

72 Hofte – bevægelser Rotation

73 Hofte – undersøgelse Inspektion Hofteleddet ligger dybt! Huden Spontan lejring ved ansamling i leddet: – Let fleksion + udadrotation  mest plads i leddet  ↓smerter Benlængde Gang (  neurologisk us.) Hoftefraktur  oprykket og udadroteret HUSK! Bilateral sammenligning

74 Hofte – undersøgelse Palpation Svært at palpere selve leddet – ligger dybt Bursa trochanterica (springer over trochanter major under tractus iliotibialis  klik) Lysken Piriformismusk. (ischiasnerven klemmes) HUSK! Bilateral sammenligning

75 Hofte – undersøgelse Funktion Aktiv bevægelse Kraft – Adduktion - lyskesmerter – Trendelenburgs test – nedsat styrke i glutealmusk. Passiv bevægelse Stabilitet – Trendelenburgs test >30 sek. på hvert ben Vurdér ift. alder og ADL HUSK! Bilateral sammenligning

76 Undersøgelse – 5 min. Af normal bevægelse: Aktiv Kraft Passiv Stabilitet – Trendelenburgs test Og… Adduktion - lyskesmerter

77 Specifikke test

78 Hoftefraktur – ”4-talstesten” Piriformismusk. Articulatio sacroiliaca (krydse arme og presse udad)

79 Undersøgelse – 5 min. Hoftefraktur – ”4-talstesten” Piriformismusk. Articulatio sacroiliaca (krydse arme og presse udad)

80 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE – UE Hofte Knæ Ankel

81 Knæ - anatomi Knogler Femur (epikondyler) Tibia Patella Fibula

82 Knæ - anatomi Intraartikulære elementer Brusk – Ledbrusk (hyalin) – Menisci (2 st - fibrøs) Ledvæske Synovialismembran Fedtlegemer (især infrapatellart) Korsbånd (2 st) – Anteriort – Posteriort (Andre intrakapsulære ligg. – stabilisere menisci)

83 Knæ - anatomi Periartikulære strukturer Kapsel Ligamenter – Lig. patellae (+ quadricepssenen) – Kollaterale lig. Mediale (m. menisk) Laterale – Bagsiden Lig. popliteum obliquum Lig. popliteum arcuatum Bursae (flere) – Bursa suprapatellaris (størst) – Bursa præpatellaris Muskler (↓)

84 Knæ – anatomi (forts.) Muskler – Hasemuskler Biceps femoris Semitendinosus Semimembranosus – Quadriceps – Tractus iliotibialis – Gastrocnemius – Gracilis – Sartorius – Popliteus

85 Knæ - bevægelser Består af tre ”led”: Tibiofemorale – 2 ledkamre – Medial – Lateral Fibiotibiale Patellofemorale

86

87 Knæ - bevægelser Hængselled Fleksion (130 ⁰ ) Ekstension (5 ⁰ - hyperekstension) Lille rotation i de to ledkamre – Lateral – størst (ca. 40 ⁰ ) – Medial (ca. 10 ⁰ )

88

89 Knæ – undersøgelse Inspektion Atrofi af m. vastus medialis (måle 10-15 cm proksimalt for patellas overkant - sammenlign) Valgus/varus PCL-løshed (tibia hænger bagud i liggende flekteret stilling) HUSK! Bilateral sammenligning

90 Knæ – undersøgelse Palpation Patella – Skurren – Løshed (altid lateralt) – Anslag (ansamling) Ledlinjer Kollaterale lig. Poples HUSK! Bilateral sammenligning

91 Knæ – undersøgelse Funktion Aktiv bevægelse Kraft Passiv bevægelse Stabilitet Vurdér ift. alder og ADL Posterolaterale hjørne (oftest kombineret m. andre skader, sker ved hyperekstension) HUSK! Bilateral sammenligning

92 Undersøgelse – 5 min. Af normal bevægelse: Aktiv Kraft Passiv

93 Stabilitetstest

94 Sideløshed – Kollaterale ligamenter Skuffeløshed – Korsbånd Lachmanns test – Forreste korsbånd Pivot shift test – Forreste korsbånd PCL – Bagerste korsbånd

95 Stabilitetstest Sideløshed – Kollaterale ligamenter – Flekteres 15-20 ⁰ - korsbånd og bagre kapsel afslappes

96 Undersøg sideløshed

97 Stabilitetstest Skuffeløshed – Korsbånd – Flekteres 90 ⁰ - sid på foden – Inspektion af udgangsstilling – tibia bagud?  bagerste korsbånd

98 Undersøg skuffeløshed

99 Stabilitetstest Lachmanns test – Forreste korsbånd – Flekteres 15-20 ⁰

100 Lachmanns test

101 Stabilitetstest Pivot shift test – Forreste korsbånd – Ekstendere – presse i valgus og indadrotere crus – flektere  smuttende bevægelse – tibia smutter medialt (føles med hånden på knæet og pt. selv)

102

103 Pivot shift test

104 Stabilitetstest PCL – bagerste korsbånd – pt. liggende på ryg - løft begge ben (ekstenderet) i anklerne – hyperekstenderer det ene ben  PCL af

105 Menisklæsion Findes en del test – fordi de ikke er særligt sikre. Apleys prøve – Ligge på maven - flekteres 90 ⁰ - komprimere og rotere ved tryk på fodsålen

106 Apleys prøve

107 Opsummering knætests Sidestabilitet (medial/lateral) Korsbånd – Forreste og bagerste (skuffeløshed) – Forreste (Lachmanns, pivot shift) – Bagerste (ekstenderede knæ) Menisk (Apleys) Altid sammenligne bilateralt!

108 Ledundersøgelse - program Generelt om ledundersøgelse Enkelte led – OE – UE Hofte Knæ Ankel

109 Ankel - anatomi Knogler Tibia (malleolus medialis) Fibula (malleolus lateralis) Talus Ledgaffel/trochlea

110 Ankel - anatomi Intraartikulære elementer Brusk (hyalin) Ledvæske Synovialismembran

111 Ankel - anatomi Periartikulære strukturer Kapsel Ligamenter (mange) – Lig. deltoideum (medialt) – Lig. tibiofibulare anterius – Lig. tibiofibulare posterius – Lig. talofibulare anterius lateralt – Lig. talofibulare posterius – Lig. calcaneofibulare – Lig. talocalcaneum (bagtil) – syndesmose Bursae – På begge malleoler – På begge sider af achillessenen Muskel – M. peroneus brevis – Achillessenen

112 Ankel - bevægelser Talo-cruralt – Dorsalfleksion (20 ⁰ ) – Plantarfleksion (40 ⁰ ) Subtalært – Inversion (20 ⁰ ) – Eversion (20 ⁰ ) Midttarsalt (fiksér calcaneus) – Abduktion (15 ⁰ ) – Adduktion (15 ⁰ ) Subtalært og midttarsalt (normal brug af foden) – Inversion + adduktion = supination – Eversion + abduktion = pronation

113 Ankel - bevægelser Talo-cruralt – Dorsalfleksion (20 ⁰ ) – Plantarfleksion (40 ⁰ ) Subtalært – Inversion (20 ⁰ ) – Eversion (20 ⁰ ) Midttarsalt (fiksér calcaneus) – Abduktion (15 ⁰ ) – Adduktion (15 ⁰ ) Subtalært og midttarsalt (normal brug af foden) – Inversion + adduktion = supination – Eversion + abduktion = pronation

114 Ankel – undersøgelse Inspektion Behåring Hævelse Hæmatom Sår Fodens stilling – Valgus/varus – Planus/cavus (Muskelatrofi) HUSK! Bilateral sammenligning

115 Ankel – undersøgelse Palpation Ømhed på eller omkring malleoler Achillessenen M. peroneus brevis A. dorsalis pedis og a. tibialis posterior Fibula i hele sin længde HUSK! Bilateral sammenligning

116 Ankel – undersøgelse Funktion

117

118 Undersøgelse – 5 min. Af normal bevægelse: Aktiv Kraft Passiv

119 Stabilitetstest

120 Sideløshed – Mediale/laterale ligamenter Skuffeløshed (forreste) – Tester kapsel og ligamenter

121 Stabilitetstest Sideløshed – Mediale/laterale ligamenter – Udgangsstilling - hurtigt ryk – Meget usikker test – især ved akutte skader

122 Stabilitetstest Skuffeløshed (forreste) – Tester kapsel og ligamenter – Udgangsstilling – samme hånd under hælen og underarmen langs fodsålen – anden hånd på crus – trække i hælen opad som en skuffe

123 Achillessenen Thomsons test – Achillesseneruptur – Pt. ligger på maven med foden udover kanten – afslappet – squeezer lægmuskulaturen  plantarfleksion af ankelled (hvis senen er hel)

124 Undersøgelse – 5 min. Stabilitetstest – Sideløshed – Skuffeløshed Thomsons test

125 Opsummering – målen opfyldt? Systematik Anatomisk viden - overblik Test af normale bevægelser Stabilitetstest Øvelse

126 Spørgsmål og undersøgelse

127 Kilder Wikipedia.org CEKU´s slides fra 7. sem. ledundersøgelse Ortopædkirurgisk kompendium Google.com Netters anatomiatlas Bevægeapparatets anatomi (Finn Bojsen Møller)


Download ppt "Det praktiske Kl. 16-17 – neurologisk undersøgelse Kl. 17-21 – ledundersøgelse Pauser undervejs Der er snacks og drikkevarer!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google