Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Liturgiens evangelium. En god gudstjeneste er som et H.C. Andersens eventyr tematisk - genkendelig - overraskende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Liturgiens evangelium. En god gudstjeneste er som et H.C. Andersens eventyr tematisk - genkendelig - overraskende."— Præsentationens transcript:

1 Liturgiens evangelium

2 En god gudstjeneste er som et H.C. Andersens eventyr tematisk - genkendelig - overraskende

3 Gudstjenestens udvikling Æstetisk Dramatisk Pædagogisk Personlig Liturgiens evangelium

4 Et møde – to bevægelser Liturgiens evangelium

5 Bønnen og lovsangen Dig skal vi lovprise, Gud på Zion, vi indfrier vore løfter til dig, du som hører vor bøn. Til dig kommer alle mennesker for deres synders skyld; vore overtrædelser er for tunge for os, men du tilgiver dem. Liturgiens evangelium

6 Den skønne port ind til forgården Lykkelig den, du udvælger og bringer nær, han bor i dine forgårde. Vi mættes med gode gaver i dit hus, med helligheden i dit tempel. Salme 65,2-5 Liturgiens evangelium

7 På trappen ind til templet Peter sagde: »Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har: I Jesu Kristi, nazaræerens, navn, stå op og gå!« Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op; og straks blev hans fødder og ankler stærke, han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Apostlenes gerninger 3,6-8 Liturgiens evangelium

8 Ordet og troen Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Liturgiens evangelium

9 Salomos søjlegang Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Åb 3,10-13 Liturgiens evangelium

10 Fællesskabet og nadveren det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. 1. Joh 1,3 Liturgiens evangelium

11 Det allerhelligste sted Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand. Liturgiens evangelium

12 Fasthed Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast; lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Hebr 10,19-25 Liturgiens evangelium

13 Det nye tempel »Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette?« Jesus svarede dem: »Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage.« Da sagde jøderne: »Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?« Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede Skriften og det ord, Jesus havde sagt. Joh 2,18-22 Liturgiens evangelium

14 I Jesus Kristus er vi Derfor beder vi også altid for jer om, at vor Gud vil gøre jer værdige til hans kaldelse og med kraft fylde jer med alle gode forsætter og alle troens gerninger, for at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I i ham, ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde. 2. Thes 1,11-12 Liturgiens evangelium

15 Guds nye tempel I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden. Efeserbrevet 2, 20-22 Liturgiens evangelium

16 Kraften og velsignelsen For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. 2.Tim 1,7 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror Rom 1,16 Liturgiens evangelium

17 Porten ud til hverdagen Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Ef 1,3 Liturgiens evangelium

18 Bibelske elementer i gudstjenesten Sakramenter – Jesus gir detaljeret og ordret vejledning Bøn Kyrie og syndsbekendelse Lovsang Læsninger Trosbekendelse Prædiken Kirkebøn Indsamling Helligsang Fredshilsen og velsignelse Liturgiens evangelium

19 Samtale Hvad er vigtigst for dig i gudstjenesten - og hvorfor? Oplever du det gode i gentagelsen? Er der noget ved gudstjenesten, som du ville ønske, du vidste mere om? Liturgiens evangelium


Download ppt "Liturgiens evangelium. En god gudstjeneste er som et H.C. Andersens eventyr tematisk - genkendelig - overraskende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google