Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det militærpsykiatriske tilbud i Region Hovedstaden og Sjælland

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det militærpsykiatriske tilbud i Region Hovedstaden og Sjælland"— Præsentationens transcript:

1 Det militærpsykiatriske tilbud i Region Hovedstaden og Sjælland
Henrik Steen Andersen Overlæge på Krise- og katastrofepsykiatrisk Center (”Militærpsykiatrisk ambulatorium”) siden 1999 Speciallæge i psykiatri

2 Opgaver - militærpsykiatri
Værnepligtige Vurdering af tjenesteegnethed Behandling Fastansatte/kontraktansatte Tjenesterelaterede lidelser Almene psykiske lidelser Samarbejde, planlægning og supervision

3 Specifikke behandlingstilbud i Danmark
MPA København – Århus – Odense Veterancentret i Ringsted Veteranhjem – 3 steder Veterankoordinatorer Private aktører Det almene sundhedssystem Foranstaltninger internt i Forsvaret

4 Veteraner som søger/henvises til psykiatrisk behandling
København + Århus + Odense Omkring 150+ nye patienter årligt Formentlig nogle af de dårligste veteraner Henvises oftest fra MPA – men også fra andre Diagnostik og psykiatrisk behandling Stor forskel på tilbud i de 3 centre

5 Center - København PTSD + andre lidelser + egnethedsvurderinger
Psykiatrisk behandling – 2 speciallæger + psykomotorisk behandling Ofte parallelt med psykologbehandling Omkring 200 i behandling aktuelt Principielt tidsubegrænset Typisk konsultation 1 x per måned Næsten alle i farmakologisk behandling

6 Centre – Odense og Århus
Knyttet til andre behandlingstilbud – primært til flygtninge Kun veteranbehandling Forskellig organisation Gruppe eller individuelt Tidsbegrænset

7 Støtteforanstaltninger
3 veteranhjem (Kbh., Fredericia, Ålborg) Nye støtteboliger fra 2012 Rådgivning via Veterancentret i Ringsted HKKF Blå baretter, kammeratstøtteordningen Legater

8 Nogle danske tal Ca har været udstationeret (fredsbevar. -> krig) Fra 1 til 10+ (24!!) missioner Tilbage til samfundet eller tjenesten 5% = med PTSD (???) – men vekslende sværhedsgrad KKC: aktuelt 200 i behandling (totalt ca. 500) Indlagte: ??? Hvor mange – i alt – har behandlingskrævende lidelser aktuelt?

9 De store danske missioner
Balkan Uklart og uforberedt – mgl. mandat – vidne – chikane og aggression – få kampe Irak Terror – flere kampe – flere tab – uklart politisk Afganistan Egentlig krig – terror – betydelige tab – høj risiko – opbakning

10 Forløb for aktuelle krigsveteraner
Meget ”skarpe” missioner Fokus på kritiske situationer under tjenesten – MPA, skånetjeneste, repatriering Tættere opfølgning – tidligere intervention Psyko-bio-social indsats Relativt godt respons på behandling – men en del ender med kronisk tilstande

11 Hvad er det, der er traumatiserende ved at være udstationeret som soldat?
Livsfare Fysiske skader Tab af kolleger og venner Vidne til død og ødelæggelse Psykisk og fysisk pres Uvante omgivelser

12 Hvad er det, der er berigende ved at være udstationeret som soldat?
Oplevelsen Spændingen Samhørighed og kammeratskab Struktur At gøre en forskel Stressafhængighed!

13 Den strukturløse, tomme hverdag
Savn af kammeratskab Manglende struktur Stressende hverdag Formålsløshed/fremmedgjorthed Manglende forståelse Generende symptomer

14 Den glædesfyldte hjemkomst
Lettelse Gensynsglæde Samvær med familie og venner Normal hverdag Mindre belastning Skuen fremad

15 Hyppighed af PTSD blandt veteraner
Meget vekslende tal Forskel mellem forskellige missioner/krige Forskelle mellem USA og andre lande (ofte højest i USA) Vietnam-veteraner har den højeste hyppighed

16 Hyppighed af PTSD – udvalgte grupper
Krigsveteraner: 10-20% Fredsbevarende styrker: 5% Krigsfanger: 50-70% Brandsårsofre: 20-40% Flygtninge: 9-86% Naturkatastrofer: 4-28 % Arbejdsulykker: 3%

17 Forløb fra traume til PTSD (USA)
Omkring 50% oplever signifikant traume (flere mænd end kvinder) Af disse udvikler 20% kvinder og 8% mænd PTSD Af disse udvikler omkring 30% kronisk PTSD (dvs. 6% og 2% af de traumeramte)

18 Hyppighed af PTSD blandt danske veteraner
USPER: 7% (10% spørgeskema) Afganistan, interview/spørgeskema-baseret, 3 år efter mission SFI: 4% Blandede missioner, spørgeskema, vekslende antal år efter mission

19 Diagnoser – KKC Klart flest med PTSD
Relativt mange med depression – alene eller komorbidt Nogle med andre angstlidelser Meget få med psykotiske lidelser Generelt høj sværhedsgrad – stort set alle med PCL>50/mange>65

20 Særlige forhold ved PTSD hos veteraner
Motiverede, forberedte og trænede Sjældent enkeltstående traume Relativt godt organiseret behandlingstilbud Formentlig hyppigere forsinket PTSD Men: store forskelle over tid

21 Behandlingsmuligheder
Psykoterapeutisk Farmakologisk Aflastning – indlæggelse/ophold Sociale tiltag Andet – fx computerspil

22 Psykoterapeutisk behandling
Mange forskellige former Bedst dokumentation: Kognitiv adfærdsterapi EMDR Mange ”hybridbehandlinger” – fx kombineret med meditation og haveterapi

23 Medikamentel behandling
Antidepressiv medicin (SSRI, SNRI, TCA – generel effekt overfor PTSD + depression) Antipsykotisk medicin (Zyprexa ++ - mod hyperarousal og som ”filter”) Sovemedicin (diverse) Beroligende medicin (Truxal) Tidvis skepsis overfor medicin – men mange henvises specifikt til medikamentel behandling

24 Dosering af medicin Ofte dosering som ved depression eller psykose – ofte underdoseres Dvs. typisk 150 mg Sertralin og mg Zyprexa Latenstid ved effekt af Sertralin ofte længere end evd depression

25 Bivirkninger Sertralin: sexuelle!, svedtendens, hovedpine
Zyprexa: vægtøgning!, sedation Men begge stoffer tolereres rimelig godt


Download ppt "Det militærpsykiatriske tilbud i Region Hovedstaden og Sjælland"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google