Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Selvmordsforsøg blandt børn og unge Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen Klinik for selvmordstruede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Selvmordsforsøg blandt børn og unge Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen Klinik for selvmordstruede."— Præsentationens transcript:

1 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Selvmordsforsøg blandt børn og unge Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen Klinik for selvmordstruede børn og unge

2 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Studiets formål 1. At estimere incidensraten for selvmordsforsøg blandt børn og unge 2. At skabe en karakteristik af de børn og unge som har haft et selvmordsforsøg 3. At estimere forekomsten af recidiv 4. At finde faktorer som modererer risikoen for selvmordsforsøg og gentagende forsøg

3 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Metode Anvende registerdata Danmark har mange gode longitudinale registre Danmark har mange gode longitudinale registre Registrene samkøres ved hjælp af cpr- nummer. Registrene samkøres ved hjælp af cpr- nummer. Styr på familierelationerne børn, søskende og forældre Styr på familierelationerne børn, søskende og forældre Samkøre data vedr. somatiske og psykiatriske diagnoser, indkomst, ledighed, lægebesøg, uddannelse, dødsfald, vandringer og meget mere Samkøre data vedr. somatiske og psykiatriske diagnoser, indkomst, ledighed, lægebesøg, uddannelse, dødsfald, vandringer og meget mere

4 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Metode Definition af selvmordsforsøg WHO’s definition WHO’s definition ”En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende - eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser” ”En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende - eller udviser anden ikke-vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser” Registrering af selvmordsforsøg i LPR og DPCFR skulle i teorien ske efter denne definition. Praksis viser noget andet Registrering af selvmordsforsøg i LPR og DPCFR skulle i teorien ske efter denne definition. Praksis viser noget andet

5 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Metode Anvende en stor kohorte af børn Har adgang til alle børn og unge født i perioden 1983-1989 og som har haft et cpr-nummer Har adgang til alle børn og unge født i perioden 1983-1989 og som har haft et cpr-nummer Selvmordsforsøg er en forholdsvis sjælden handling (fandt 3.465 individer i kohorten) Selvmordsforsøg er en forholdsvis sjælden handling (fandt 3.465 individer i kohorten) Skulle have en passende alder på nuværende tidspunkt (10-19 år sidst i 90’erne) Skulle have en passende alder på nuværende tidspunkt (10-19 år sidst i 90’erne) Fjerne køn og alder effekt designes studiet som nested case-control (1 case:20 kontroller, samme køn, alder og i live) Fjerne køn og alder effekt designes studiet som nested case-control (1 case:20 kontroller, samme køn, alder og i live)

6 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Metode Anvender betinget logistisk regression samt overlevelseskurver Regression giver et mål for risiko RR (relativ risiko) og et mål for udelukkelse af statistisk tilfældighed (p-værdi) Regression giver et mål for risiko RR (relativ risiko) og et mål for udelukkelse af statistisk tilfældighed (p-værdi) RR på 1 viser ingen forskel mellem de to grupper RR over (>) 1 viser flere selvmordsforsøg i exposed gruppen (risikofaktor) RR under (<) 1 viser færre selvmordsforsøg i exposed gruppen (beskyttelsesfaktor)

7 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Incidensraten for førstegangsforsøg

8 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Risikoen er ikke tilfældig dvs. risikoen er ikke ens for alle individer. Afhænger af sundhedsmæssige og sociale forhold (depression, personlighedsforstyrrelser, kræft, opvækst, ect.) Afhænger af sundhedsmæssige og sociale forhold (depression, personlighedsforstyrrelser, kræft, opvækst, ect.) Afhænger af individets personlighedstræk (impulsivitet, problemløsningsevne, robusthed (resiliens), håbløshed, ect.) Afhænger af individets personlighedstræk (impulsivitet, problemløsningsevne, robusthed (resiliens), håbløshed, ect.) Afhænger af misbrug (alkohol, stoffer, medicin, ect.) Afhænger af misbrug (alkohol, stoffer, medicin, ect.) Afhænger af udløsende faktorer (dødsfald, kærestesorg, sygdom ect.) Afhænger af udløsende faktorer (dødsfald, kærestesorg, sygdom ect.) Og sikret også mange flere (gener ol.) Og sikret også mange flere (gener ol.)

9 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Forældrenes karakteristik som risikofaktorer

10 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Forældrenes karakteristik som risikofaktorer

11 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Forældrenes karakteristik som risikofaktorer

12 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Forældrenes karakteristik som risikofaktorer Finder samme resultater vedr. mor og fars ledighedsgrad

13 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Forældrenes karakteristik som risikofaktorer

14 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Andre risikofaktorer Forældres misbrug Forældres misbrug Indlæggelse på psykiatrisk afdeling Indlæggelse på psykiatrisk afdeling Dødsfald Dødsfald Brug af psykofarmaka Brug af psykofarmaka Og flere Og flere

15 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristik som risikofaktorer

16 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristik som risikofaktorer

17 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristik som risikofaktorer

18 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristik som risikofaktorer

19 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristik som risikofaktorer

20 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristika som risikofaktorer

21 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristika som risikofaktorer

22 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater De unges karakteristika som risikofaktorer

23 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Risiko efter kontakt til psykiatriske afdeling

24 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 ResultaterDiagnoser

25 Resultater Hvornår sker det?

26 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Andre kendetegn?

27 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Miste sin mor

28 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 ResultaterÅrsag

29 Resultater Hvornår sker det?

30 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Der er et hav af meget brede og uspecifikke risikofaktorer. Kan det gøres bedre? Ja, se på hvorledes faktorerne arbejder sammen. Inddrage interaktionsled (vekselvirkning) i modellen (resiliens / beskyttelsesfaktorer) Model: risiko = faktor 1 + faktor 2 + faktor 1 *faktor 2 Risiko (faktor 1 ) Beskyttelse (faktor 2 ) Selvmordsforsøg Risiko og beskyttelse (faktor 1 *faktor 2 )

31 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Mange børn bliver indlagt og ikke alle har selvmordsforsøg

32 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Flere børn mister deres mor men ikke alle har selvmordsforsøg

33 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Resultater Recidiv (gentagende selvmordsforsøg)

34 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Recidiv Kønsforskelle i recidiv?

35 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Recidiv Påvirker tidligere behandling på psykiatrisk afdeling forekomsten af recidiv?

36 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Recidiv Påvirker fars indkomst forekomsten af recidiv?

37 Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Konklusion Stigende problem Stigende problem Ofte anvendes brede og uspecifikke risikofaktorer som er dårlige til at vurdere risikoen Ofte anvendes brede og uspecifikke risikofaktorer som er dårlige til at vurdere risikoen Fokus på samspil faktorerne imellem (behandling, forebyggelse, ect.) Fokus på samspil faktorerne imellem (behandling, forebyggelse, ect.) Fokus på den tidsbestemte risiko Fokus på den tidsbestemte risiko Forskel på risikoen for recidiv. Få ”løst” problemet, startet i behandling, hurtig indsats, støttende og ledsagende princip Forskel på risikoen for recidiv. Få ”løst” problemet, startet i behandling, hurtig indsats, støttende og ledsagende princip Tak for nu!


Download ppt "Erik Christiansen, Klinik for Selvmordstruede, Årsmøde 2008 Selvmordsforsøg blandt børn og unge Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen Klinik for selvmordstruede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google