Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den pædagogiske assistentuddannelse En uddannelse til fremtiden Oplæg v. Vibeke Nielsen Den 23. juni 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den pædagogiske assistentuddannelse En uddannelse til fremtiden Oplæg v. Vibeke Nielsen Den 23. juni 2009."— Præsentationens transcript:

1 Den pædagogiske assistentuddannelse En uddannelse til fremtiden Oplæg v. Vibeke Nielsen Den 23. juni 2009

2 Hvorfor en pædagogisk assistentuddannelse???

3 Hvad giver PAU’en?? Færdigheder til at udføre (”gøre”) pædagogik i praksis Teoretiske begrundelser og argumenter for dine pædagogiske handlinger Personlig udvikling Mulighed for videreuddannelse Muligheder for voksne (over 25 år) at gennemføre som GVU (grundlæggende voksenuddannelse)

4 Fra PGU til PAU Behov for mere praktikuddannelse Behov for en modernisering af nogle af fagene Behov for at dække nye områder inden for pædagogikken Behov for at have særligt fokus på særlige målgrupper - handicappede og småbørnsområdet

5 De væsentligste ændringer Dobbelt så meget praktik Forlængelse af skoleundervisningen Nye fag ◦Bevægelse og idræt ◦Sprog, kommunikation og psykologi ◦Pædagogik ◦Valgfrie specialefag Øget fokus på dagplejerne og omsorgsmedarbejderne

6 PAU’ens kompetenceområder 1. Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for brugere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 2. Kulturelle og aktiverende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 3. Fysisk udviklende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dag-tilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 4. Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættel-se samt i borgerens eget hjem. 5. Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 6. Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktions-nedsættelse samt i borgerens eget hjem.

7 Områdefag i PGU og PAU PGUPAU Områdefag Pædagogik med psykologi (10 uger) Pædagogik (9,5 uger) Kultur og aktivitet (10 uger)Kultur og aktivitet (9,5 uger) Sundhedsfag (5 uger)Sundhedsfag (5,5 uger) IT og kommunikation (4 uger)Sprog, kommunikation og psykologi (7 uger) Bevægelse og idræt (6 uger)

8 Grundfag i PGU og PAU PGUPAU Grundfag Dansk (8 uger)Dansk (6 uger) Samfundsfag (7 uger)Samfundsfag (4,5 uger) Engelsk (2 uger)

9 Valgfag og valgfrie specialefag PGUPAU Valgfag og valgfriespecialefag Valgfag (2 uger) Introduktion (2 uger)Valgfrie specialefag (2 uger)

10 Pædagogik – nye mål for dagplejen har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder, har kendskab til, hvordan dagplejeren eller andre, der arbejder alene, får faglig sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan være for vanskelige situationer i alenearbejdet,

11 De nye fag – bevægelse og idræt Hvorfor et nyt fag?? Nyt fokus på det positive i, at bevægelse og idræt inddrages hele livet Supplerer de nuværende faggrupper inden for børne- og handicapområdet Ser det hele menneske og dets udfoldelsesmuligheder

12 Bevægelse og idræt Nye mål med udfordringer opnår færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, opnår indsigt i, hvad der motiverer til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne samt færdighed i gennem leg og dialog at motivere til bevægelse og idræt,

13 Sprog, kommunikation og psykologi opnår viden om barnets sproglige udvikling, herunder udviklingen af sprog hos tosprogede børn, for at kunne vurdere og understøtte børns sprogudvikling, opnår viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, Konflikthåndtering og voldsforebyggende

14 Valgfrie specialefag Fordybelsesmuligheder Socialpolitik Specialpædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kost og bevægelse Børn og natur Æstetiske udtryksformer

15 Praktikuddannelsen i PAU Kun for grunduddannelsen – ikke GVU Fordobling af praktikuddannelsen Før ½ års praktik fordelt på to praktikperioder Nu 1 års praktik fordelt på to praktikperioder Bedre muligheder for fordybelse og for nogle anderledes praktiksteder

16 Nye målgrupper En uddannelse, der ikke kun retter sig mod børn i daginstitutionerne Fokus på dagplejeren Fokus på omsorgsmedarbejderen

17 Hvad nu, hvis man allerede er pgu’er?? To muligheder 1. Reelle kompetencer gennem et forløb med AMU-kurser 2. Et GVU-forløb, hvor der gives merit for de allerede opnåede kompetencer

18 Hvad giver PAU’en?? Færdigheder til at udføre (”gøre”) pædagogik i praksis Teoretiske begrundelser og argumenter for dine pædagogiske handlinger Personlig udvikling Mulighed for videreuddannelse Mange jobmuligheder

19 Hjemmesideadressen Oplægget findes på Randers Social- og Sundhedsskoles hjemmeside under Nyheder de næste 8 dage www.sosuranders.dk


Download ppt "Den pædagogiske assistentuddannelse En uddannelse til fremtiden Oplæg v. Vibeke Nielsen Den 23. juni 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google