Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektkonsulent June Højgaard Simonsen Krop & kompetencer Kommunalt kompetenceløft i idræt og bevægelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektkonsulent June Højgaard Simonsen Krop & kompetencer Kommunalt kompetenceløft i idræt og bevægelse."— Præsentationens transcript:

1 Projektkonsulent June Højgaard Simonsen Krop & kompetencer Kommunalt kompetenceløft i idræt og bevægelse

2 Navn Navnesen Fem kommuner: Herning, Ringkøbing-Skjern, Aalborg, Slagelse, Frederikssund De største idrætsorganisationer: DIF og DGI Formel kompetenceudvikling: VIA UC Lærerne: Dansk Skoleidræt Projektpartnerskab

3 Navn Navnesen Projektmodel (udleveres) De enkelte delelementer (spor): Kommunalt forløb: Skaber sammenhæng mellem indsatser og på tværs af forvaltninger Skoleledelsesforløb: Forankring af bevægelsesarbejdet på den enkelte skole Undervisningsfag: Formel opkvalificering i idræt Bevægelse i skoledagen: Læring om, i og gennem bevægelse - bevægelse i alle fag - bevægelse i understøttende undervisning - den åbne skole Idrætsfaget: Fokus på kvalitet i idrætsfaget Projektets struktur

4 Navn Navnesen Hvem: De involverede kommunale forvaltninger, lokal projektkonsulent, skoleledere, relevante ressourcepersoner fra eks. Idrætsråd, Lærerforening og Skolernes idrætsudvalg Hvad: Designe den lokale kommunemodel Hvordan: Møderække, bl.a. stormøde i starten af forløbet Hvornår: Igangværende – stormøde inden sommerferie Hvorfor: Afprøve modeller for, hvordan man kan arbejde med bl.a. den åbne skole i kommunen Kommunalt forløb

5 Navn Navnesen Hvem: Skoleledere og pædagogiske ledere, evt. andre centrale personer Hvad: Udvikling af den enkelte skoles model for, hvordan den vil arbejde med idræt og bevægelse som strategi for elevernes læring, trivsel og sundhed og med den åbne skole samt sikre daglig og organisatorisk understøttelse af kompetenceudviklingsforløbet. Hvordan: 4 workshops, 1 før uddannelsesforløb, 2 under og 1 efter. Ca. 3 timer pr gang Hvornår: Igangsættes inden sommerferie Hvorfor: Formålet er at sikre høj transfer fra medarbejdernes kompetenceudviklingsforløb til en fælles strategi for bevægelse. Skoleledelsesforløb

6 Navn Navnesen Bevægelse i alle fag Hvem: Hele skolens pædagogiske personale (dog er faglærerne de vigtigste) Hvad: Sikre viden om og færdigheder til at arbejde med kropsforankret læring. Struktur og værktøjer til at integrere bevægelse i alle fag Hvordan: 3 moduler á 3 timer, heraf er det første modul fælles med sporet bevægelse i understøttende undervisning. Hvornår: Fællesmodulet igangsættes fra uge 27 2015, senest 1. september. Hvorfor: Lærerne udvikler didaktiske kompetencer til at inddrage bevægelse som læringsfremmende metode og middel i de boglige fag. Bevægelse i skoledagen

7 Navn Navnesen Bevægelse i den understøttende undervisning Hvem: Hele skolens pædagogiske personale Hvad: Sikre viden, kompetencer og praksiserfaring til at bruge bevægelse som pædagogisk metode. Hvordan: 3 moduler á 3 timer, heraf er det første modul fælles med sporet bevægelse i alle fag Hvornår: Fællesmodulet igangsættes fra uge 27 2015, senest 1. september. Hvorfor: Det pædagogiske personale udvikler fælles sprog og fælles forståelse af bevægelse og idræt i skoledagen. Bevægelse i skoledagen

8 Navn Navnesen Den åbne skole Hvem: Foreningsledere og trænere (primært) Hvad: Sikre viden og kompetencer i foreningerne i relation til skolereformen og udvikle fælles begrebsforståelse mellem skole og forening. Hvordan: 2 x 3 timer – uddannelse af trænere. Bestyrelses- og samarbejdsmøder. Hvornår: Processen i foreningerne igangsættes snarest. Stormøde inden sommerferie. Træneruddannelse i efteråret. Hvorfor: Højne kvaliteten i skole- foreningssamarbejdet i forbindelse med den åbne skole Bevægelse i skoledagen

9 Navn Navnesen Hvem: Lærere og pædagoger, der underviser i idræt Hvad: Sporet giver idrætsfaglig viden, didaktiske kompetencer og introducerer værktøjer og metoder til at øge kvaliteten i idrætsfaget. Hvordan: 3 modulers uddannelse ( 3x 6 timer) + idrætsspecifikt forløb Modul 1: Krop, træning og alsidig idrætsudøvelse Modul 2: Idrætskultur og relationer Modul 3: Planlægning og sammenhæng Idrætsspecifikt forløb: Med udgangspunkt i specifik idræt gives introduktion (til lærere) 6 timer og praksisforløb i idrætstimerne. Hvornår: I gangsættes efterår 2015 Hvorfor: Formålet er at give alle lærere og pædagoger kompetencer til fagligt og praktisk at højne kvaliteten og sammenhængen i idrætsfaget ud fra nye fælles mål for idræt, så faget sikrer børnenes læring og fysiske og kropslige udvikling. Idrætsfaget

10 Navn Navnesen Hvem: Lærere der skal opkvalificeres til undervisningsfag. Hvad: Formel uddannelse til undervisningsfag i idræt Hvordan: Efter kompetenceafklaringssamtaler sammensættes uddannelsesplan. Hvornår: juni 2015 Hvorfor: Sikre undervisningsfagkompetence i idræt Undervisningsfag - idræt

11 Navn Navnesen Bestyrelsesspor – afklaring i forhold til den åbne skole Der er 4 veje foreningen kan gå: 1.at være med omkring Krop og kompetencer 2. at samarbejde med skolen, men ikke i regi af Krop og Kompetencer 3. ikke ønsker at samarbejde med den lokale skole. 4. Direkte partnerskab med kommunen. Foreningernes deltagelse i Krop & Kompetencer

12 Navn Navnesen Bestyrelsesspor Hvad er vores ambitionsniveau? Hvad har vi ressourcer til? Hvordan ønsker vi at vores forening skal ses på udefra? Ved vi, hvad skolen ønsker af os? Har vi nogle trænere, der kan løfte opgaven og hvordan skal vi udvælge dem? Hvordan er de økonomiske rammer for træneren (kursus og lokalt samarbejde)? Hvilke etiske og juridiske spørgsmål skal foreningen være afklaret med inden vi går i gang? (Se fælles DIF og DGI FAQ oplæg) Hvordan sikre vi en god kommunikation mellem skole og forening? Hvilke værdier og principper kan vi blive enige med skolen om at arbejde efter? Hvordan organiserer vi os i bestyrelsen: i forhold til skolen og i forhold til de trænere vi giver opgaven? Praktiske foranstaltningen: tid, sted, aflønning, tøj mv. Spørgeguidetil afklaring

13 Navn Navnesen Trænerkurser Deltage med min. 1 træner/instruktør, gerne flere på trænerkursus i efteråret. Varighed: 2 x 3 timer. Formål: At etablere en fælles forståelsesramme for det videre arbejde med den åbne skole Indhold: - træning vs. undervisning - undervisning/træning af børn ud fra et aldersrelateret perspektiv - viden om og forståelse af skolen som bevægelses- og idrætsarena, jf. reformens elementer. Gratis deltagelse Hvad betyder deltagelse

14 Navn Navnesen Formål: At skole og forening i fællesskab får forventningsafstemt i forhold til hvilke roller og kompetencer der bringes i spil i samarbejdet. Igangsættes når begge parter er klar til det – efter trænerkurserne Spørgeguide: Bringe viden fra trænerkurserne i spil og afstemme forventninger til et samarbejde. Aftaleskema: Konkrete og praktiske aftaler om samarbejde. Samarbejde lokalt


Download ppt "Projektkonsulent June Højgaard Simonsen Krop & kompetencer Kommunalt kompetenceløft i idræt og bevægelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google