Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejlederportfolio – en arbejdsform til udvikling af vejlederpraksis. Nu med praksiseksempler Efterskolernes vejledertræf 2011 Olav Nielsen, Margrethe Brunsbjerg,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejlederportfolio – en arbejdsform til udvikling af vejlederpraksis. Nu med praksiseksempler Efterskolernes vejledertræf 2011 Olav Nielsen, Margrethe Brunsbjerg,"— Præsentationens transcript:

1 Vejlederportfolio – en arbejdsform til udvikling af vejlederpraksis. Nu med praksiseksempler Efterskolernes vejledertræf 2011 Olav Nielsen, Margrethe Brunsbjerg, Ann Christensen, vejledere på Frijsenborg Efterskole Trine Harck, selvstændig konsulent, Vejledning i udvikling, tlf.25144688 trineharck@tiscali.dktrineharck@tiscali.dk, www.trineharck.dkwww.trineharck.dk

2 Workshop Introduktion til portfoliometoden Praksiseksempler fra Frijsenborg En lille opgave: Hvad kunne jeg have lyst til at sætte fokus på i udvikling af min vejlederpraksis? En snak på tværs - om fokusområder, mål og tegn Plenum med plads til spørgsmål, kommentarer, debat.. Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 2

3 3 Hvad er en vejlederportfolio? Portfoliometoden – en måde at tænke om læring og udvikling på dokumentation refleksiondialog udvikle Vejlederportfolio er en læringsstrategi og en evalueringsmetode, der med baggrund i dokumentation støtter og kvalificerer refleksion og dialog om vejledernes læring med henblik på at udvikle vejlederpraksis

4 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 4

5 Afprøvning og undersøgelse i praksis Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 5

6 6 Refleksion En af hovedtankerne i portfolioarbejdet er, at man skal udvikle evnen til at analysere og vurdere egne handlinger samt at reflektere over egen læring i relation til bestemte kriterier og mål Portfolioen er et stillads omkring refleksionen, den iscenesætter en kontinuerlig systematisk refleksion – såvel en individuel som en kollegial refleksion  Refleksion er et tidsmæssigt afgrænset rum for en professionel praksis

7 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 7 Hvordan foregår refleksionen? Individuelt (understøttes af en skriftlig form) I kollegiale sammenhænge - refleksive samtaler ud fra et oplæg fra den enkelte vejleder At introducere en ny faglig optik – at skabe forstyrrelse - understøttes af sparring/ supervision af konsulent

8 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 8 Individuel refleksion – et eksempel En beskrivelse af, hvad der egentlig skete i situationen. Hvad iagttog/ bemærkede jeg? I situationen oplevede jeg/ følte jeg/ tænkte jeg… Nu, mens jeg skriver dette, gør jeg mig følgende tanker.. Vejlederportfolio, s. 32

9 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 9 Refleksive samtaler - i en kollegial sammenhæng Refleksion fremmes gennem processer, der er kendetegnet af skift imellem tale - og lyttepositioner Refleksionssamtaler inddrager ”refleksionens domæne”: her spørges, tænkes, lyttes, afprøves hypoteser, drømme og visioner, refleksionen foregår fra et ”helikopterperspektiv” Samtalens forløb ”Scenen sættes” Procesleder indleder - klargør rammer og kontrakten Procesleder interviewer fokuspersonen Det reflekterende team taler med hinanden  Hvad var det centrale – set fra teamets perspektiv?  Hvad skabte forundring og nysgerrighed?  Hvad fødte det af tanker hos teamets medlemmer? Procesleder fortsætter interviewet af fokuspersonen Procesleder afslutter samtalen Procesleder lægger op til evaluering af processen

10 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 10 Gode grunde til at arbejde med portfolio - fra et vejlederperspektiv Synliggør progression, udvikling og resultater gennem dokumentation Tydeliggør styrker, svagheder og udviklingsområder Skaber overblik og systematik i planlægning og indsats Skaber større grad af bevidsthed om egen praksis gennem refleksion. Hvad jeg gør/ ikke gør. Hvad jeg tror, jeg gør, men rent faktisk ikke gør. Hvad der virker/ ikke virker Afdækker flere perspektiver og handlemuligheder i forhold til en given ung/ målgruppe Fremmer anvendelse og afprøvning af nye fremgangsmåder/ metoder / indsatser – kobler teori og praksis Inddrager evaluering som en naturlig del i arbejdet med betydning for det videre arbejde Styrker det kollegiale samarbejde – bryder isolation og ensomhed Giver teamarbejdet mening og indhold

11 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 11 Gode grunde til at arbejde med portfolio – fra et lederperspektiv Styrker det kollegiale samarbejde – bryder med vejlederen som privatpraktiserende Gør teamet til et forum for udvikling af vejlederfaglighed og bidrager med en struktur Et godt grundlag for MUS- samtaler Et godt redskab i kvalitetsudviklingen af vejledningen i organisationen Kvalificerer kompetenceudviklingen – såvel i forhold til den enkelte vejleder som i organisationen som helhed Selvevaluering som en integreret del af praksis, der får betydning får vejlederpraksis her og nu Et godt ledelsesværktøj

12 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 12 Arbejdsportfolio og vejlederportfolio kan I portfolioarbejdet kan indgå to dele en arbejdsportfolio, som er et personligt dagligt arbejdsredskab for vejlederen og en forudsætning for vejlederportfolioen og selve vejlederportfolioen, som er beregnet på at indgå i kommunikation med andre. Vejlederportfolioen er åben og tilgængelig for andre i organisationen

13 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 13 Arbejdsportfolioen Arbejdsportfolioen indeholder Mål for de konkrete fokusområder vejlederen arbejder med Kriterier for målopfyldelse – hvad skal evalueres? Hvilke tegn viser mig, at jeg er på rette vej? Refleksioner der beskriver både proces og resultat - individuelle og kollegaers bidrag Konkrete materialer fra praksis Evalueringer

14 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 14 Vejlederportfolioen Vejlederportfolioen indeholder Et antal udvalgte materialer med tilhørende mål og kriterier Adgangsbilletter knyttet til materialerne, som begrunder, hvorfor materialet er med i vejlederportfolioen Refleksion over egen læring og udvikling og overvejelser over nye udviklingsfelter

15 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 15

16 Udvikling af vejledning www.trineharck.dk 16 Og hvordan komme i gang i efterskolen?? Portfolioarbejdet indgår i en kollegial sammenhæng og er på den måde en oplagt mulighed for at udvikle og kvalificere det kollegiale samarbejde om vejledningsopgaven på den enkelte efterskole og på tværs af efterskoler Kontakt Lis Brok med ideer… Trine Hinchely Harck (2010): Vejlederportfolio – en arbejdsform til dokumentation og udvikling af praksis. Studie og Erhverv


Download ppt "Vejlederportfolio – en arbejdsform til udvikling af vejlederpraksis. Nu med praksiseksempler Efterskolernes vejledertræf 2011 Olav Nielsen, Margrethe Brunsbjerg,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google