Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientuddannelse – en medicinsk og social teknologi: udfordringer for fremtiden Lone Grøn, Dansk Sundhedsinstitut, MTV Seminar: Patientuddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientuddannelse – en medicinsk og social teknologi: udfordringer for fremtiden Lone Grøn, Dansk Sundhedsinstitut, MTV Seminar: Patientuddannelse."— Præsentationens transcript:

1 Patientuddannelse – en medicinsk og social teknologi: udfordringer for fremtiden Lone Grøn, Dansk Sundhedsinstitut, lg@dsi.dklg@dsi.dk MTV Seminar: Patientuddannelse – behov for at tænke nyt og sammen Rigshospitalet, Aud.1, d.8.12.2009

2 Manglende eller usikker evidens kan skyldes 1.At patientuddannelser ikke har effekt på de ønskede mål 2.At der er noget principielt i denne (primært sociale) teknologi, der gør det vanskelligt at indfange effekt. Fordrer udvikling af evalueringsdesigns, der er tilpasset denne type interventioner 3.At patientuddannelser endnu ikke er tilstrækkeligt udviklede vedrørende virkemidler, målgrupper, sundhedspædagogiske metoder, dokumentation og effektmåling

3 Ad 1: Ingen effekt? Det er for tidligt at konkludere dette, når vi ikke har svaret på 2 og 3 Men det bør kunne afklares i fremtiden, særligt hvis vi taler om en ’investering i milliard klassen’: Er dette det rigtige tilbud?

4 Ad 2: Evalueringsdesign tilpasset sociale teknologier? Social teknologi: sociale virkemidler (gruppen, kommunikation etc.) og ofte sociale mål (livskvalitet, netværksdannelse, ændring af familiens vaner) Mangeårig diskussion indenfor forebyggelsesområdet: kvantitative og/eller kvalitative designs. Denne MTV tager en række afgørende og lovende skridt i denne retning Et principielt og vanskelligt spørgsmål, der må søges afklaret i regi af forskningsmiljøer, videnscentre etc. Gode betingelser i tværdisciplinære forskningsmiljøer. Kunne projektgruppen med udgangspunkt i denne konkrete MTV gå videre med dette spørgsmål?

5 Ad 3. Manglende professionalisering? Den overordnede konklusion på denne MTV: Der kræves en kvalificering og professionalisering af patientuddannelser i de kommende år - så det vil blive muligt at svare på 1 Dette er primært en opgave for de planlæggere og undervisere, der er involveret i konkrete patientuddannelser Men også en opgave der kræver kvalitetsudvikling på tværs af regioner og kommuner (NGO? Civilsamfundet?), der med fordel kunne involvere forskningsbaseret rådgivning MTV påpeger en lang række mulige indsatsområder

6 To store udfordringer Kritisk udvikling af sundhedspædagogiske teorier og metoder. –Ikke nok at definere begreber. –Hvordan forstås og bruges de i praksis? –Hvad er forskellen på empowerment, sundhedsfremme, den motiverende samtale, self efficacy etc.? –Hvilke metoder passer til specifikke grupper og indsatser? At tage højde for sociale forskelle. –Fiskeren Hans udfordrer måden, vi har tilrettelagt indsatserne på (Grøn, Vang og Mertz 2009). –Social ulighed, men også køn, alder, etnicitet


Download ppt "Patientuddannelse – en medicinsk og social teknologi: udfordringer for fremtiden Lone Grøn, Dansk Sundhedsinstitut, MTV Seminar: Patientuddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google