Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KNÆK KODEN Opgave 1. Erhvervsøkonomiske område opgave 1 Med udgangspunkt i en af dig valgt virksomhed skal du udarbejde en økonomisk analyse af den valgte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KNÆK KODEN Opgave 1. Erhvervsøkonomiske område opgave 1 Med udgangspunkt i en af dig valgt virksomhed skal du udarbejde en økonomisk analyse af den valgte."— Præsentationens transcript:

1 KNÆK KODEN Opgave 1

2 Erhvervsøkonomiske område opgave 1 Med udgangspunkt i en af dig valgt virksomhed skal du udarbejde en økonomisk analyse af den valgte virksomhed. Du skal løse følgende opgaver: – Giv en karakteristik af virksomheden – Udarbejd en virksomhedsøkonomisk analyse. Du kan her inddrage indekstal i din analyse. – Udarbejd en afsætningsøkonomisk analyse. Vælg et af følgende emneområder: Målgruppevalg og købsadfærd Omverdensforhold og konkurrencesituationen – Med udgangspunkt i din karakteristik og analyser bedes du vurdere, hvordan din virksomheds parametermix kunne være. – Forestil dig, at virksomheden skal låne 1.000.000 kr. i banken (til et nyt projekt). Med en afviklingstid på 5 år og en rente på 8 % p.a. skal du vise hvordan lånet vil blive afviklet. Kan din virksomhed klare en sådan låneafvikling? Læs opgaveteksten godt igennem!!

3 Taksonomiske niveauer

4 Faglige elementer Giv en karakteristik af virksomheden. – Afsætning Parametermix (pris, produkt, promotion place) Markedet Etc. – Virksomhedsøkonomi Regnskabstal (omsætning, overskud etc.) Strategi Etc.

5 Faglige elementer Udarbejd en virksomhedsøkonomisk analyse – Regnskabsanalyse/rentabilitetsanalyse – Indextal Udarbejd en afsætningsøkonomisk analyse – Målgruppevalg og købsadfærd – Omverdensforhold og konkurrencesituationen

6 Faglige elementer Vurdér, hvordan virksomhedens parametermix kunne være. – Afsætning Parametermix konsekvenser for – Pris – Promotion – Place – Produkt – Låneafvikling

7 Litteratur: Brug dine lærerbøger i Matematik Afsætning Virksomhedsøkonomi De er tilstrækkelige

8 Vægtning i opgaven 10% på virksomhedskarakterstik 40% på analyse 40% på vurdering 10% på låneafvikling

9 Hvordan kommer du videre? Få læst relevant litteratur igennem - matematik - afsætning - virksomhedsøkonomi Aftal evt. med nogle fra klassen at gå ”pensum” igennem!!

10 Hvordan kommer du videre? 25 maj (6.-8. lektion) Kursus i synopsis, metoder, refleksioner (1 lektion) samt vejledning efter træffetider Vær forberedt til samtalen med din vejleder!!! 26 - 27. maj Udarbejdelse af synopsis, aftal evt. træffetid med vejledere Opgaven afleveres på Lectio under SO1 intern prøve og i 2 eksemplarer i lokale 9 d. 27/5 mellem kl. 12 og 14. Aflys andet arbejde disse 2 dage – du er til eksamen!!!!

11 Spørgsmål til opgaven????

12 Intern mundtlig prøve Skriveperiode (synopsis) Vejledning Område, opgave, fag Dansk, engelsk, fransk/tysk/spansk Sprog, kommunikation & kultur Samfundsfag, international økonomi, matematik Samfundsfaglig område Afsætning, virksomhedsøkonomi, matematik Erhvervsøkonomisk område INTERN PRØVE I STUDIEOMRÅDET DEL 1 (SO1) SYNOPSISKURSUS

13 SYNOPSIS + MUNDTLIG FREMLÆGGELSE = EKSAMENSGRUNDLAG EKSAMEN PÅ BAGGRUND AF SYNOPSIS SKRIFTLIG DELMUNDTLIG DEL SYNOPSIS (SKRIFTLIGT OPLÆG) MUNDTLIG FREMSTILLING UDDYBER OG SUPPLERER DET SKRIFTLIGE OPLÆG DIALOG/ DISKUSSION (EKSAMINATION)

14 SYNOPSIS + MUNDTLIG FREMLÆGGELSE = EKSAMENSGRUNDLAG DEN SKRIFTLIGE OG DEN MUNDTLIGE DEL SUPPLERER HINANDEN OG SKAL TILSAMMEN UDGØRE EN HELHED. I DEN MUNDTLIGE FREMSTILLING SKAL DU TRÆKKE TRÅDE TILBAGE TIL SYNOPSEN OG LÆGGE OP TIL EFTERFØLGENDE DIALOG/DISKUSSION

15 FORSKELLE MELLEM RAPPORT OG SYNOPSIS RAPPORTSYNOPSIS B ASERER SIG ALENE PÅ SKRIFTLIG KOMMUNIKATION ALLE ’MELLEMREGNINGER’ OG DELRESULTATER ER BESKREVET FOR LÆSEREN EKSEMPEL: SRP KORT SKRIFTLIGT OPLÆG TIL MUNDTLIG FREMLÆGGELSE OG DISKUSSION IKKE ET FÆRDIGT PRODUKT! INDEHOLDER OVERSIGT SOM SÆTTER LÆSEREN IND I UNDERSØGELSENS INDHOLD OG LÆGGER OP TIL UDDYBNING VED DEN MUNDTLIGE FREMLÆGGELSE

16 VIGTIGT!

17 INDHOLDSKRAV TIL SYNOPSIS Forside Indholdsfortegnelse Opgaveformulering Metode og kildekritik Koncentrat af behandlingen af faglige problemstillinger (analyse, undersøgelse) Konklusion Kildefortegnelse Evt. bilag

18 OPGAVEFORMULERING HER SKRIVER DU BLOT DEN OPGAVEFORMULERING, DU HAR FÅET UDLEVERET

19 INDHOLDSKRAV TIL SYNOPSIS Forside Indholdsfortegnelse Opgaveformulering Metode og kildekritik Koncentrat af behandlingen af faglige problemstillinger (analyse, undersøgelse) Konklusion Kildefortegnelse Evt. bilag

20 KILDEKRITIK KRITISK REFLEKSION OVER UDVÆLGELSE OG ANVENDELSE AF METODER OG KILDER – Hvorfor har du valgt de kilder og metoder, du anvender? – Hvorfor har du fravalgt andre kilder og metoder? – Hvilke overvejelser havde du, da du valgte kilder og metoder? – Hvilke eventuelle vanskeligheder havde du med at skaffe kilder?

21 INDHOLDSKRAV TIL SYNOPSIS Forside Indholdsfortegnelse Opgaveformulering Kildekritik Koncentrat af behandlingen af faglige problemstillinger (analyse, undersøgelse) Konklusion Kildefortegnelse Evt. bilag

22 KONCENTRAT AF BEHANDLINGEN AF FAGLIGE PROBLEMSTILLINGER Kun de allervigtigste resultater præsenteres Alle elementer i opgaveformuleres behandles Læg op til videre undersøgelse/diskussion ved den mundtlige prøve

23 INDHOLDSKRAV TIL SYNOPSIS Forside Indholdsfortegnelse Opgaveformulering Kildekritik Koncentrat af behandlingen af faglige problemstillinger (analyse, undersøgelse) Konklusion Kildefortegnelse Evt. bilag

24 KONKLUSION

25 BEDØMMELSESKRITERIER VED MUNDTLIG EVALUERING I HVILKET OMFANG KAN ELEVEN: 1:FREMLÆGGE OG DISKUTERE ARBEJDET MED EN PROBLEMSTILLING 2:REDEGØRE FOR METODEANVENDELSE PÅ ELEMENTÆRT NIVEAU 3:REFLEKTERE OVER EGEN FAGLIG UDVIKLING 4:FORMIDLE OG STRUKTURERE SIT ARBEJDE

26 BEDØMMELSESKRITERIER VED MUNDTLIG EVALUERING BRUG DE 4 BEDØMMELSESKRITERIER SOM CHECKLISTE! 1 2 3 4


Download ppt "KNÆK KODEN Opgave 1. Erhvervsøkonomiske område opgave 1 Med udgangspunkt i en af dig valgt virksomhed skal du udarbejde en økonomisk analyse af den valgte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google