Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skoleforhold og Læring. Barnet som social aktør Barnets deltagelse i sociale sammenhænge Barnets sociale kompetencer Kontekstens betydning for trivsel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skoleforhold og Læring. Barnet som social aktør Barnets deltagelse i sociale sammenhænge Barnets sociale kompetencer Kontekstens betydning for trivsel."— Præsentationens transcript:

1 Skoleforhold og Læring

2 Barnet som social aktør Barnets deltagelse i sociale sammenhænge Barnets sociale kompetencer Kontekstens betydning for trivsel og læring Barnets oplevelse af fællesskabet og konteksten

3 Forskningen viser Evnen til at interagerer med jævnaldrene på en positiv måde hænger sammen med udviklingen af sproglige og sociale kompetencer i den tidlige barndom. Lav grad af social forståelse og sociale kompetencer øger risikoen for at barnet bliver afvist af jævnaldrene Oplevelsen af at blive afvist øger sandsynligheden for at barnet udvikler adfærdsvanskeligheder og klarer sig dårligere i skolen.

4 Skoleforhold og Læring- eksempler på nye punkter Barnet kan samarbejde med jævnaldrende når de, når de leger sammen (0-9 år) Barnet lytter til andres idéer og forslag til legen, og kan forhandle opståede konflikter (3-9 år) Barnet/den unge bliver ofte afvist/holdt uden for af de andre børn i børnehaven/skolen. (3-18 år) Barnet/den unge oplever, at der er et godt fællesskab i klassen/positive relationer mellem klassekammeraterne (3-18 år) Barnet/den unge oplever, at der er lærere i skolen, der tager en personlig interesse i barnet/den unge (6-18 år). Skolen opleves af eleverne som et trygt og sikkert sted at være (6-18 år) Skolen har et højt niveau af pjæk samt elever med adfærdsvanskeligheder (10-18 år) Barnet/den unge fortæller sine forældre om sin skoledag (hvad der er sket, hvad barnet/den unge har oplevet eller lavet) (6-18 år) Forældrene opmuntrer barnet til at snakke og deltage i samtale (0-9 år) Forældrene er opmærksomme på barnets interesser når de leger med barnet og undgår at være (over)styrende/handleanvisende i legen (0-9 år).

5 Fritidsforhold og venskaber

6 Barnets sociale arenaer Venskabskonstellationer og kæresteforhold Karakteristika ved barnets venne- el. omgangskreds samt deres betydning for barnets udvikling og trivsel Barnets oplevelse af forældreinvolvering Forældres involvering og understøttelse af barnets fritidsliv Aktivitet på internettet

7 Forskningen viser Venskabsrelationer kan udgøre både en risiko og en beskyttende faktor for barnets udvikling. Positivt forhold mellem barnets sports- og fritidsdeltagelse og hvordan barnet klare sig skolen Højt niveau af forældrekendskab til barnets fritidsliv er forbundet med et lavere alkoholindtag samt større egen- motivation og selvregulering i fritiden. Mobning/eksklusion i skolen samt et problematisk forældreforhold øger risikoen for ”grooming”.

8 Fritidsforhold og Venskaber - eksempler på nye punkter Barnet har mindst to venner som barnet oplever/føler, at kunne betro sig til (10-18 år) Der er en eller flere i barnets vennekreds, der hyppigt er involveret i mobning af andre eller anden antisocial adfærd (fx vold) (3-18 år) Der er en eller flere af barnets nærmeste venner, der har (for) stort fokus på egen vægt og ofte er på kur/forsøger at tabe sig (6-18) Der er mange i den unges nærmeste vennekreds (herunder kæreste), der regelmæssigt drikker alkohol/ryger/tager stoffer/er antisocial (10-18 år) Den unge har mistet en ven p.g.a. selvmord eller flytning (10-18 år). Barnet har nære venner/kammerater, der kan lide at gå i skole og som er fagligt ambitiøse (6-18 år) Barnet har nære venner, som barnet dyrker sportsaktiviteter sammen med og som støtter og opmuntrer barnet i at være fysisk aktiv (6-18 år) Barnet bruger meget tid på chatforums på internettet og er hemmelighedsfuld omkring hvem, der chattes med (6-14 år) Den unge har mange hemmeligheder for sine forældre/undlader ofte at fortælle om, hvad den unge har lavet i sin fritid (10-18 år). Den unge oplever forældrenes indblanding og involvering ift. barnets fritid og fritidsaktiviteter som værende på et passende niveau (ikke overkontrollerende) (10-18 år) Forældrene følger med i, hvad barnet foretager sig i sin fritid og hvem barnet er sammen med/kender eller har mødt barnets venner og forældre (10-17 år) Forældrene støtter barnets deltagelse i fysiske aktiviteter (fx sørger for transport til og fra, og er tilskuer til barnets sports/fritidsarrangementer. Er fysisk aktive sammen med barnet (10-17 år)


Download ppt "Skoleforhold og Læring. Barnet som social aktør Barnets deltagelse i sociale sammenhænge Barnets sociale kompetencer Kontekstens betydning for trivsel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google