Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER. LÆGERNES PENSIONSKASSE2 PRÆSENTATION Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Medlemskonsulenter Rådgivning Kurser Seminarer Møder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER. LÆGERNES PENSIONSKASSE2 PRÆSENTATION Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Medlemskonsulenter Rådgivning Kurser Seminarer Møder."— Præsentationens transcript:

1 PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

2 LÆGERNES PENSIONSKASSE2 PRÆSENTATION Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Medlemskonsulenter Rådgivning Kurser Seminarer Møder i lægegrupper

3 LÆGERNES PENSIONSKASSE3 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning ? Din dækning, hvis du bliver syg Din sikring af dine nærmeste i tilfælde af dødsfald Muligheder for at supplere dine pensionsforhold Udpluk fra skattereformen Revurdering af pensionsplanlægningen Afslutning og spørgsmål

4 LÆGERNES PENSIONSKASSE4 PENSIONSMEDDELELSEN Dækninger: En læge, der bliver invalid En læge, der dør En læge, der snart vil pensioneres

5 LÆGERNES PENSIONSKASSE5 HAR DU DEN RIGTIGE PENSIONSORDNING? Ordning 1 eller 2? En læge på 40 år. Hvad betyder en ændring fra ordning 1 til 2? Vær opmærksom på ændringen ved dødsfald. Er det fortsat vigtigt med en årlig udbetaling til ægtefælle/samlever eller har behovene ændret sig? 12 Invaliditet Inkl. tillæg 229.172 kr.272.027 kr. Alderspension (prognosetal i 2012 kr.) ved 65 år. 191.900 kr.224.800 kr.

6 LÆGERNES PENSIONSKASSE6 ”BEHOVSCIRKLEN” HVOR MANGE 28-ÅRIGE LÆGER BLIVER INVALIDE, INDEN DE FYLDER 67 ÅR? 17,0 pct. kvinder 11,1 pct. mænd

7 LÆGERNES PENSIONSKASSE7 DÆKNING VED SYGDOM/INVALIDITET

8 LÆGERNES PENSIONSKASSE8 SUPPLERENDE DÆKNING ERHVERVSUDYGTIGHED Pensionskassen samarbejder med AP Pension om tegning af yderligere dækning ved erhvervsudygtighed Dækningen er modulopbygget og fleksibel Dækningen er billig Læs mere på vores hjemmeside www.lpk.dk om muligheder og vilkår.www.lpk.dk

9 LÆGERNES PENSIONSKASSE9 SUPPLERENDE DÆKNING VIA AP PENSION Alder < 50 år. Dækning ophører ved fyldte 60 år Højst 10 moduler i alt Modulstørrelse, årlig ydelse kr. 74.300 Årlig præmie pr. modul kr. (angivet før skattefradraget) 1.028,80 (< 40 år) 1.822,30 (>= 40 år)

10 LÆGERNES PENSIONSKASSE10 EKSEMPEL 40-ÅRIG LÆGE Nuværende lønkr. 540.000 pr. år Ønske: 90 pct. af indtægt i tilfælde af sygdom Samlet behov efter 8 pct. AMBkr. 447.120 pr. år - Nuværende invalidepension i LPkr. 229.172 pr. år Manglende dækningkr. 217.948 pr. år Suppler med AP-moduler á kr. 74.300 3 EU moduler svarer tilkr. 222.900 pr. år Pris efter skattefordel 51,5 pct. kr. 2.815 pr. år

11 LÆGERNES PENSIONSKASSE11 KRITISK SYGDOM

12 LÆGERNES PENSIONSKASSE12 ”BEHOVSCIRKLEN” HVOR MANGE 28-ÅRIGE LÆGER DØR, INDEN DE FYLDER 67 ÅR? Kvinder 4,9 pct. Mænd 6,4 pct.

13 LÆGERNES PENSIONSKASSE13 PENSIONSMEDDELELSEN 40-ÅRIG LÆGE, DØDSFALD eller

14 LÆGERNES PENSIONSKASSE14 DÆK DETTE FELT MED ILLUSTRATION. DIMENSIONERNE ER 13,66 X 5,75 CM. SUPPLERENDE DÆKNING VED DØD Pensionskassen samarbejder med Lægeforeningen om tegning af dækning ved død gennem en gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv Ordningen kan tegnes af medlemmer af DADL, Lægernes Pensionskassen, Lægernes Pensionsbank samt et medlems ægtefælle eller samlever Dækning op til 2.022.600 kr. for 3.600 kr. pr. år! Læs mere på vores hjemmeside www.lpk.dk om muligheder og vilkår.www.lpk.dk

15 LÆGERNES PENSIONSKASSE15 ”BEHOVSCIRKLEN”

16 LÆGERNES PENSIONSKASSE16 NØGLETAL PÅ LEVEALDER 40-årige kvindelige læger lever i gennemsnit ca. 45,5 år (85,5 år) 40-årige mandlige læger lever i gennemsnit ca. 43,5 år (83,5 år) Levetiden er forlænget med ca. 3 år de sidste 10 år! Vi lever længere og har derfor større behov for pension.

17 LÆGERNES PENSIONSKASSE17 ALDERSPENSIONEN

18 LÆGERNES PENSIONSKASSE18 SUPPLERENDE PENSION LIVRENTER tegnes via Lægernes Pensionskasse gennem AP Pension RATEPENSIONER OG KAPITALPENSIONER udbydes af Lægernes Pensionsbank

19 LÆGERNES PENSIONSKASSE19 PENSIONSTYPER LIVRENTER (fratrækkes i topskat 51,5 %) RATEPENSION (fratrækkes i topskat 51,5 %) KAPITALPENSION (fratrækkes i bundskat 36,5 %) 30 år 60 - 62 år, eller senere Livsvarigt. (evt. garanti/ophørende udbetaling) min. 10 år. max 25 år sum 30 år 60 - 62 år, eller senere

20 LÆGERNES PENSIONSKASSE20 SKATTESATSER – BELØBSGRÆNSER Et skatteloft på 51,5 pct. ekskl. amb. og kirkeskat Indkomstgrænsen for topskat: 2012 389.900 kr. Rentefradraget fra år 2012 sænkes gradvist fra 32,75 pct. til 24,75 pct. - gældende renteudgifter over 50.000 kr. pr. person og 100.000 kr. for ægtefæller Af de første 40.000 kr. i netto renteindtægter betales bundskat 36,5 pct. (80.000 kr. for ægtefæller)

21 LÆGERNES PENSIONSKASSE21 ÆNDRINGER I PENSIONS- BESKATNINGSLOVEN Kapitalpensioner: Kan oprettes frem til 15 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder Aldersgrænsen for hvornår udbetaling kan finde sted, er senest 15 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder Muligt at overføre til ratepension efter tidligste pensionsudbetalingsalder Ratepensioner/Ophørende livrenter: Kan oprettes frem til 15 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder Sidste rate skal være udbetalt senest 25 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder Ingen 5 års binding – (dog stadig for ophørspension som ratepension) Loft over indbetalingerne på 50.000 kr. Mulighed for at forlænge udbetalingsperioden - også under påbegyndt udbetaling Livsvarige livrenter: Der kan indbetales ubegrænset – fradragsfordelingsreglerne gælder Ingen mulighed for at stoppe en påbegyndt udbetaling

22 LÆGERNES PENSIONSKASSE22 YDELSER FRA DET OFFENTLIGE Folkepension ved 65 - 67 år, eller senere ATP max. beløb ved 65 - 67 år, eller senere Efterløn ved hhv. 60 - 64 år, eller senere Efterløn – skattefri præmie ved 65 - 67 år, eller senere LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) Find dine tal på: www.pensionsinfo.dk

23 LÆGERNES PENSIONSKASSE23 LÆGERNES PENSIONSBANK 100 pct. ejet af Lægernes Pensionskasse “Full-service” internet-bank for læger og deres husstand Ens vilkår for alle Porteføljepleje

24 LÆGERNES PENSIONSKASSE24 TIPS FRA LÆGERNES PENSIONSKASSE Kig på din pensionsmeddelelse: Har du den rigtige pensionsordning i pensionskassen? Ønsker du at få et samlet overblik over dækningerne ved: Sygdom/invaliditet? Død? - herunder begunstigelse mv. Pensionering? www.pensionsinfo.dk + www.lpk.dk (”Din pension”)www.pensionsinfo.dkwww.lpk.dk Bestil et pensionsmøde på www.lpk.dk

25 Esplanaden 8 A 1263 København K Telefon 33 12 21 41 Fax 33 93 02 40 lpk@lpk.dk www.lpk.dk Medlemskonsulenter THOMAS KROGH & KENT BOYE CHRISTENSEN Telefon 33 12 21 41


Download ppt "PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER. LÆGERNES PENSIONSKASSE2 PRÆSENTATION Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Medlemskonsulenter Rådgivning Kurser Seminarer Møder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google