Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 STJERNESKUDDET Natur og naturfænomener.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 STJERNESKUDDET Natur og naturfænomener."— Præsentationens transcript:

1 EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 STJERNESKUDDET Natur og naturfænomener

2 Stjerneskuddets afdelingsaftale siger følgende om Natur og naturfænomener Mål: Give børnene kendskab til naturen og lokalområdet Give børnene respekt for naturen og miljøet Opleve naturen og dets ændringer i strukturen, samt opleve og udforske de forskellige årstider

3 Mål for konkrete aktiviteter Inddrage naturen i projektarbejde Ture i nærområde De voksne skal sætte ord på hvad vi oplever og ser i naturen Bruge naturen i dagligdagen både inde og ude

4 Spørgsmål Hvordan har vi arbejdet med målene for den pædagogiske læreplan? Hvordan er det synligt i vores institution, at vi har arbejdet med målene fra læreplanerne? Hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter har vi benyttet os af, for at nå målene? Hvordan har vi arbejdet med vores læringsmiljøer, og hvordan har børnene været inddraget heri? Hvordan har vi forholdt os til børn med særlige behov? Hvilke pædagogiske metoder har vi anvendt og, hvilke overvejelser ligger til grund herfor? Hvad har vi lagt vægt på i forældresamarbejdet og hvad vi vil fremover fokusere på?

5 Hvordan har vi arbejdet med målene for den pædagogiske læreplan? Vi har arbejdet på følgende måder: Vi har været på ture i vores nærområde, hvor der både er skov eng og sø Vi har benyttet Boserupskov og Boserupgaard Vi har lavet rebbaner, vi har klatret i træer, vi har klatret på lerskrænten Vi har fisket, efter haletusser og andre små vanddyr Vi har lavet bål Vi har arbejdet med natur og naturfænomener, f.eks sat fokus på træsorts genkendelse, træets frugter (agern, æbler, bog) Vi har snakket årstider Vi har oplevet årstiderne, vi har spist frugt vi fandt i skoven, f.eks jordbær om sommeren, æbler og nødder om efteråret

6

7 Hvordan er det synligt i vores institution, at vi har arbejdet med målene fra læreplanerne? Vi hænger billeder fra vores ture på væggene Vi hænger beskrivelser af vores forløb på stuen Vi hænger reflektionsskemaer på vores fælles infotavle Vi har plantet træer på stuen De produkter børnene har fremstillet er blevet vist på stuen, f.eks ved en fernisering, f.eks børnenes malerier af træer er blevet hængt op

8

9 Hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter har vi benyttet os af, for at nå målene? Vi har wobblet om træer der er vores projekttema Vi har søgt viden på internettet med børnene, f.eks fundet træerne og hvordan de ser ud b.la birketræer, egetræer, bøgetræer, æbletræer Vi har fisket, f.eks har vi fundet haletudser Vi har haft skovuge, hvor vi havde planlagt forskellige aktiviteter hver dag, f.eks samarbejdsøvelser, motoriklege, naturgenkendelse Vi har lavet bål, hvor børnene har eksperimenteret hvad der ryger og hvad der ikke ryger i et bål, hvad der brænder hurtigt og langsom på bålet, hvordan reager is på bålet Vi har haft skovolympiskelege, f.eks regnormedans med regnormetræk (tovtræk), samarbejdsleg med brænde hvor det gik fra barn til barn uden at blive tabt, derefter kom der flere og flere brændestykker ind i legen, da det blev behersker skulle de rime imens, for til sidst at bytte ud med hulahopringe børnene skulle igennem uden at slippe hinandens hænder Vi har savet og brændemærket træmedaljer Vi har klatret på lerskrænten både med og uden klatretov, vi har lavet rebbaner mellem træerne i skoven og gået balance på dem Vi har haft skattejagt i at finde naturting efter billeder

10

11 Hvordan har vi arbejdet med vores læringsmiljøer, og hvordan har børnene været inddraget heri? Vi har flyttet vores stue i skoven : Tilbragt hele dage ved søen f.eks for at fange haletudser Tilbragt hele dage ved økobasen i hyrdehøjskoven. F.eks for at lave frokost over bål, undersøge skovbunden, undersøge træerne i hyrdehøjskoven, undersøge insekterne i skovbunden samt andre smådyr. Tilbragt dage ved Boserupgaard. F.eks hvor vi har savet træ ud til nisser, lavet skovmedaljer, klappet høns, vi har brugt deres materialer til motoriske lege Tilbragt dage i selve Boserupskov. F.eks klatret på lerskrænten, lavet naturgenkendelses skattejagt, Vi har besejret Midgårdsormen Vi har flyttet naturen ind på stuen Vi har plantet træer af de frø vi fandt i skoven. F.eks agerne, æblekerner, hasselnødder, bog. Vi har eksperimenteret ved at sætte nogle i lys og i mørke Vi har malet skovens træer og hængt dem op Vi har haft træstammer inde til at wobble over, Vi har haft sand, jord og pinde i vores eksperimentkar

12

13 Hvordan har vi forholdt os til børn med særlige behov? Vi har i vores skovuge sørget for at: Der var plads til, at alle kunne deltage – der var tid og overskud til at rumme alle børn med særlige rettigheder Vi spredte os meget, så der var en voksen tilstede, om man var hurtig eller langsom Der var rum til, at følge børnene spor selvom den planlagte aktivitet ikke var i tråd med dette Der var plads til, at børn med særlige rettigheder kunne tage det i deres eget tempo

14 Hvilke pædagogiske metoder har vi anvendt og, hvilke overvejelser ligger til grund herfor? Vi har brugt ture som pædagogiskværktøj. Da det er vigtigt at være i naturen for at få et bedre kendskab til natur og naturfænomener. Naturen giver et stort og åbent læringsrum, der giver plads til alle Vi har brugt wobbler, for at finde ud af hvad børnene tænkte og hvilken retning vores forløb skulle tage Vi har arbejdet med reflektionsskemaer så vi har fået kontinuitet i vores aktiviteter. F.eks wobblede vi om træer, der gav ideen til at plante træer på stuen

15

16 Hvad har vi lagt vægt på i forældresamarbejdet og hvad vi vil fremover fokusere på? I henhold til forældresamarbejde: Har vi informeret forældrene om vores ture i skoven. Vi dokumenteret vores aktiviteter på stuen med det formål blandt andet at skabe opmærksomhed om vores projekttema til forældrene. Fremadrettet vil vi: Gerne være bedre til at informere forældrene om vores Læringsmål inden vi går i gang, så det bliver synligt for dem, hvad formålet er, og hvad vi skal.

17 Evaluering og refleksion Hvordan har vi arbejdet med evaluering og refleksion i hverdagen og hvad har vi lært? Vi har arbejdet systematisk med refleksionsskemaer, og vi har lært, at jo mere konkrete og enkelte de er, jo mere overskuelige og anvendelige er de, hvilket resulterer i, at vi har tid til at lave og bruge dem. Hvordan bliver ny viden til nye handlinger? Ny viden bliver til nye handlinger via refleksionsskemaerne. En del af vores refleksionsskemaerne omhandler ’det næste skridt’ på baggrund af en praksisfortælling. Vi stiller os kritiske og undrende overfor de praksisfortællinger vi laver, hvilket er med til at skabe en bedre praksis næste gange vi vender tilbage til en lignende situation. Dette skaber grobund for, nye handlinger på baggrund af en ny viden, som vi har fået på baggrund af erfareret oplevelser og situationer.

18 Særligt fokusområde de kommende år Hvad skal vi særligt fokusere på i det kommende år? Natur og naturfænomener: Vil vil gerne være mere fokuserede på, at børnene tilegner sig mere naturfaglig viden og have mere fokus på læringsmål, hvor vi formulere på forhånd, hvad vi ønsker, at børnene skal blive bedre til. At øge den naturlige nysgerrighed og styrke viden om naturen og de fænomener, som findes herfor. Hvilke pædagogiske indsatsområder skal vi særligt fokusere - både på kort og på lang sigt? Natur og naturfænomener: Vi vil pædagogisk gerne vække interessen endnu mere hos børnene og skabe en buffet af viden, som de kan tage med sig videre. På lang sigt vil vi gerne øge børnene koncentration, nysgerrighed og lyst til at blive ved med at tilegne sig mere viden. På kort sigt vil vi blive ved med at have et fokus på børnenes skoleparathed, hvor vi blandt andet har matematisk opmærksomhed i naturen. Skal vi involvere samarbejdspartnere udefra? Natur og naturfænomener: Vi samarbejder med Naturvejlederen Boserupgård og det vil vi fortsætte med.


Download ppt "EVALUERING AF LÆREPLANER 2013-2014 STJERNESKUDDET Natur og naturfænomener."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google