Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisning for pårørende Bipolar affektiv sindslidelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisning for pårørende Bipolar affektiv sindslidelse"— Præsentationens transcript:

1 Undervisning for pårørende Bipolar affektiv sindslidelse
symptomer, årsager og behandling

2 Program Velkomst Program Præsentation af undervisere og deltagere
Rammerne eks. tavshedspligt, forventninger Generel viden om bipolar affektiv sindslidelse Symptomer og diagnose Årsager (sårbarheds-stressmodellen Behandling Familien/netværk Litteratur Evaluering

3 Hvad er Affektive lidelser
Psykiske lidelser eller sygdomme, som er kendetegnet ved perioder med unaturlige forandringer i stemningslejet. Ved depression er stemningslejet forsænket. Ved mani er stemningslejet unaturligt løftet. Ud over forandret stemningsleje er der en række ændringer i følelseslivet, tænkningen, adfærden og de kropslige funktioner

4 ICD – 10 diagnostiske kriterier for manisk episode uden psykotiske symptomer
A: Opstemthed gennem mindst en uge eller indlæggelse nødvendig B: Mindst tre af følgende med udtalt påvirkning af dagliglivsfunktioner: Hyperaktivitet, rastløshed, uro Talepres Tankeflugt Hæmningsløs adfærd Nedsat søvnbehov Øget selvfølelse, grandiositet Distraktibilitet eller usamlethed Øget seksualdrift

5 Psykotiske symptomer ved mani
5 Psykotiske symptomer ved mani Vrangforestillinger – urokkelige overbevisninger som strider mod almindelig fornuft Grandiose –drejer sig om: særlig evne eller særlig identitet at være udvalgt til en særligt opgave at være genstand for andres misundelse eller forelskelse Hørehallucinationer (stemmer uden ydre stimuli) stemmer der taler til person i overdrevne positive vendinger

6 Hyppigste symptomer ved mani i procenter
Symptomer Procent (%) Forøget aktivitet 100 Eleveret ”højt” humør 90 Nedsat behov for søvn Snakkesalighed 85 Tankemylder 80 Forøget selvtillid 75 Let distraheret 65 Øget seksuallyst 60 Irritabilitet 45 Psykotiske symptomer 40 Alkoholmisbrug 35

7 ICD-10 diagnostisk kriterier for depressive episode (uden psykotiske symptomer)
A: Mindst to ugers varighed af nedenfor nævnte symptomer B: Kernesymptomer: nedtrykthed nedsat lyst eller interesse nedsat energi, øget træthed C: Ledsagesymptomer: nedsat selvtillid selvbebrejdelser tanker om død eller selvmord koncentrationsbesvær agitation eller hæmning søvnforstyrrelser appetit- eller vægtændring

8 8 PSYKOTISKE SYMPTOMER Vrangforestillinger – urokkelige overbevisninger som strider mod almindelig fornuft Vrangforestillinger om fattigdom, ruinering Vrangforestillinger om skyld – sygdommen er en straf Hypokonder Hørehallucinationer (stemmer uden ydre stimuli) hører stemmer med negativt indhold Def af vrangforestillinger 8

9 Hyppigste symptomer ved depression i procenter
Symptomer Procent (%) Nedtrykthed 86 Manglende energi Koncentrationsbesvær 79 Negativ kognition 64 Formindsket søvnbehov 57 Tab af interesse Vægttab 43 Grådlabilitet Appetittab 36 Somatiske symptomer Irritabilitet 29

10 BLANDINGSTILSTAND - ICD-10
Varighed ≥ 2 uger, det meste af tiden Optræder samtidigt maniske og depressive symptomer Eller hurtig skift mellem manisk og depressive symptomer Klinisk vekslende mellem eufori, irritabilitet, nedtrykthed, suicidale tanker, psykotiske symptomer, søvnløshed Selvstændige sygdomsepisoder eller i forbindelse med overgang fra mani til depression eller omvendt 10

11 Liste til at skelne mellem symptomer og normal tilstand
Nok energi til at få tingene gjort Kan ikke overkomme at bevære mig væk fra sofaen Kan næsten ikke side stille Rastløshed Ganske god. Læser avisen uden problemer Stirrer på en side, men kan ikke læse noget Kan ikke samle tankerne Koncentration Jeg har god appetit Jeg er ikke sulten Jeg glemmer at spise Spisemønster 7-8 timers søvn Sover afbrudt 4 timer hver nat Søvnmønster Arbejder. Laver huslige gøremål. Går i træningscenter Ligger i sengen og ser tv Starter på opgaver, men gør dem ikke færdig Aktivitetsmønster Jeg tror ,at jeg overkommer en del Jeg duer ikke til noget Jeg synes, jeg kan klare alt Selvtillid Jeg er ok Jeg hader mig selv Jeg er den eneste med hjerne Holdning til mig selv Tilfreds Nedtrykt Irritabel Humør Når OK Depressiv Manisk Kategori

12 Fakta om bipolar lidelse
1% eller ca personer i DK lider af bipolar affektiv lidelse En stor del vil i perioder have behov for indlæggelse på psykiatrisk afdeling Har symptomer halvdelen af tiden. 10% har permanente symptomer Depressive symptomer er tre gange hyppigere end maniske 30-60% har nedsat psykosocialt funktionsniveau mellem sygdomsepisoderne 40% er i perioder af deres liv afhængig af alkohol eller stoffer Alder og diagnosetidspunkt, flest før 30 års alderen

13 Arvelighed Risikoen for bipolar lidelse
13 Arvelighed Risikoen for bipolar lidelse Hvis man har en mor eller en far, der har haft sygdommen -10 % enægget tvilling - 75 %, tveæggede tvilling - 20 %

14

15 Stemningsregistrering - skema
Omfatter daglig notering af centrale forhold som stemningsleje, antal timers søvn, angstniveau, andre symptomer, medicin og evt. stressende begivenheder Giver mulighed for at få et relativt klart billede af udviklingen i patientens tilstand over tid og vurdere behandlingens effekt Skærper opmærksomheden omkring tidlige sygdomstegn og evt. sammenhæng mellem ydre belastninger og ændringer i tilstanden

16 Bipolar lidelser

17 Sårbarheds-stressmodellen
maximum stress syg tærskel rask minimum lav sårbarhed høj UDVIKLET AF ZUBIN OG SPRING 1977

18 Sårbarhed genetiske forhold belastende barndomsoplevelser
personlighedstype

19 Udløsende begivenhed > stress
Eks. fysisk sygdom positive og negative begivenheder (bryllup, fødselsdag) misbrug af medicin, stoffer og alkohol dårlig søvn arbejdsmæssig/privat stress nederlag konflikter

20 Vedligeholdende/forværrende faktorer
Eks. misbrug ringe netværk dårlige mestringsstrategier

21 Beskyttende faktorer Eks. social støtte gode mestringsstrategier
stabil livsførelse

22 Behandling i Psykiatrien
Indlæggelse: Åben afsnit, S 7 og S 8. Lukket afsnit S 5 og S6 Ambulant behandling: Distriktsteam for affektive lidelser og Affektiv Klinik Samtaler: Plejepersonale, læge, psykolog mm. Undervisning: individuelt og i grupper Miljøterapi: ECT: Medicin

23 Miljøterapi Formål: at skabe betingelser, der muliggør og fremmer positiv forandring af patientens psykiske tilstand Miljøterapi består af ex.: Kontaktpersonsfunktion Morgenmøde, aftenmøde Praktiske opgaver i afsnittet Aktiviteter Behandlingsgrupper Undervisning Sociale fællesskab

24 ECT Anvendes: Især ved svære depressioner, hvor der er spise og drikke problemer, udtalt hæmning eller overhængende selvmordsfare. Når anden behandling ikke har effekt Virkning: øger hjerneaktiviteten der frigives signalstofferne Foregår: Speciel elektronisk stimulation i mellem sekunder i fuld bedøvelse der gives et elektrisk stød som udløser krampeanfald krampeanfaldes ses næsten ikke, da der gives et muskelafslappende middel hele behandlingen varer få minutter behandlingsserie mellem 4 og 16 behandlinger Bivirkning: Let forvirring umiddelbart efter behandlingen. Hukommelsesproblemer i op til 3 mdr.

25 Medicinsk behandling – Præparat-grupper
Stemningsstabiliserende medicin Antipsykotisk medicin Antidepressiv medicin Beroligende medicin Sovemedicin

26 Den onde cirkel brydes - mani
Et mindsket aktivitetsniveau 2. Udsætter aktiviteter Mindsket aktivitet 3. Fordele og ulemper ved given aktivitet 4. Manien aftager > mindsket energi og maniske tanker

27 Aktivitetsplanlægning ved mani
Et mindsket aktivitetsniveau kan bryde den onde cirkel og føre til mindre aktivitet, mindre energi, færre ideer, mindsket selvovervurdering og således mindre intensitet af de maniske symptomer.

28 Aktivitetsplanlægning ved mani
Her kan UGESKEMA være en hjælp: Skriv de aktiviteter ind i skemaet du gerne vil lave den dag. Få hjælp til at begrænse aktiviteternes antal Brug evt. fordel og ulemper ved den enkelte aktivitet eller udsætte aktiviteten til senere tidspunkt. Begrænse aktiviteter der stimulere sanserne Udføre kun de aktiviteter der er planlagt og gøre en aktivitet færdig ad gangen Ved nye ideer søg feedback inden evt. handling Benytte skærmning på egen stue/område

29 UGESKEMA - AKTIVITETSPLANLÆGNING
Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

30 Den onde cirkel brydes - depression
Et øget aktivitetsniveau 2. Forhåbningsfuld, øget selvtillid, mindre skyldfølelse Øget aktivitet 3. Depressionen aftager 4. Øget energi og motivation

31 Aktivitetsplanlægning ved depression
Her kan UGESKEMA være en hjælp: Skriv de aktiviteter ind i skemaet du gerne vil lave den dag. Sørg for at få motion dagligt Sørg for sund kost Sørg for hvile Sørg for frisk luft Sørg for at prioritere ”lystbetonede” aktiviteter højt Del ”pligt” aktiviteter” op i mindre dele Tilpas mængden og typen af aktiviteter så det bliver realistisk at gennemføre, så du får en succesoplevelse

32 Psykoedukation Fordi det øger familiens forståelse for sygdommen
Kan resultere i ændring af holdning og adfærd over for den bipolare Indlæggelse: undervisning for patienter og pårørende Ambulant: undervisning for patienter og for patienter og deres pårørende

33 KILDER Straarup, Krista: Power Points, Klinik for Mani og Depression, Århus Straarup, Krista: Hæfte ”Tidlige advarselstegn ved bipolar lidelse” Straarup, Krista: Hæfte ”Bipolar affektiv lidelse” Straarup, Krista: Hæfte ”Stemningsregistrering ved bipolare lidelser”. Licht, Rasmus og Straarup, Krista: Bipolar lidelse. Psykiatri Fondens Forlag Kilden, Andreas og Straarup, Krista: Sort på hvidt.


Download ppt "Undervisning for pårørende Bipolar affektiv sindslidelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google