Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag)"— Præsentationens transcript:

1 EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag)
9. kl. EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag) 4 indgange (grundforløb): Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel, forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Færdig uddannelse – Udlært f.eks.: smed frisør social- og sundhedsassistent GYM (gymnasial uddannelse) HTX (teknisk gymnasium) HHX (handels gymnasium) STX (alment gymnasium) IB (internationalt gymnasium) HF (højere forberedelse) Professionsbachelor/ Erhvervsakademi-uddannelse Sygeplejeskolen Maskinmesterskolen m.fl. Kandidat (universitet) medicin, geofysik Færdig Uddannelse sygeplejerske, maskinmester. uddannelse læge, meteorolog 10.kl Bachelor (universitet) f.eks.: medicin, geologi

2 Tømrer EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag) 9. kl. 10.kl
Hvilken indgang skal du vælge: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel, forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Tømrer Hvad skal du være god til i dette job? Du skal have en god fysik og du skal kunne lide at arbejde udendørs, og du må ikke lide af svimmelhed eller højdeskræk. Du skal kunne tegne og planlægge opgaver, samt arbejde med værktøj og maskiner. Find eksempler på videregående uddannelser (karrieremål) med dette job/uddannelse og vælg ét: Kort- og landmålingstekniker Byggetekniker Energiteknolog Professionsbachelor i bygnings- konstruktion Er der adgangskrav? Nej Skriv navnet på dit nye karrieremål: Professionsbachelor i bygnings- konstruktion = Bygningskonstruktør Du skal være god til regning og matematik og have anlæg for tegning. Du skal også være god til at samarbejde med andre, til at organisere og til at forhandle. 10.kl

3 Sygeplejerske EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag)
9. kl. EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag) Hvilken indgang skal du vælge: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel, forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Hvilke konkrete EUD/job giver adgang mod målet? Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 (social- og sundhedsassistent) Hvad hedder uddannelsen/skolen? Sygeplejerskeuddannelsen Er der adgangskrav fra EUD? Ja dansk C, naturfag C, engelsk D (bestået) Er der adgangskrav fra EUX? Nej Er der adgangskrav fra Gym? Nej Sygeplejerske Hvad skal du være god til i dette job? Du være god til at tale med mennesker i ofte belastede situationer og du skal kunne samarbejde med andre. Arbejdet kræver en høj grad af tolerance og respekt over for den enkelte patient. Det kan være belastende, både fysisk og psykisk, og kræver et godt helbred. 10.kl GYM (gymnasial uddannelse) HTX (teknisk gymnasium) HHX (handels gymnasium) STX (alment gymnasium) IB (internationalt gymnasium) HF (højere forberedelse) Hvilke gymnasiale uddannelser opfylder bedst kravene frem mod målet? Gymnasieforløb med naturvidenskabelige fag kan være en fordel Beskriv hvorfor? Uddannelsen indeholder bl.a. naturvidenskabelige fag

4 Tand-læge GYM (gymnasial uddannelse) 9. kl. 10.kl
HTX (teknisk gymnasium) HHX (handels gymnasium) STX (alment gymnasium) IB (internationalt gymnasium) HF (højere forberedelse) Hvilke gymnasiale uddannelser opfylder bedst kravene frem mod målet? Gymnasieforløb med naturvidenskabelige fag: HTX og STX Beskriv hvorfor: På grund af de specifikke adgangskrav Hvad hedder den kandidat uddannelse, som fører frem til målet? Odontologi Tand-læge Hvad skal du være god til i dette job? Tandlæger ved meget om biologi og sygdoms-udvikling. Jobbet stiller store krav til håndelag, omhu og præcision. Det kræver god fysik og gerne en velafbalanceret psyke. Du må have evner for kommunikation og være i stand til at skabe en god kontakt med patienterne. 10.kl Hvilken bacheloruddannelse skal du starte med? Odontologi Er der specifikke adgangskrav? Ja dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået. Find adgangskvotienten (karakterniveau): 10,3


Download ppt "EUD (erhvervsuddannelse) EUX (EUD med gymnasiefag)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google