Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen Studieforberedelse Orientering mandag den 31. januar 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen Studieforberedelse Orientering mandag den 31. januar 2011."— Præsentationens transcript:

1 Almen Studieforberedelse Orientering mandag den 31. januar 2011

2 Formål med dagen  Klargøre tidsplan  Repetere krav  Hjælp til orientering i ressourcerummet og til at finde opgavemulighederne

3 Prøven i AT  Individuel mundtlig eksamen for alle  Flerfaglig NB: i år ikke noget krav om to forskellige fakulteter NB: i år ikke noget krav om to forskellige fakulteter To fag: mindst et fag på B-niveau (valgt blandt de fag I har eller har haft) To fag: mindst et fag på B-niveau (valgt blandt de fag I har eller har haft) Fagene indgår på det højeste niveau man har haft dem på Fagene indgår på det højeste niveau man har haft dem på  Karaktervægt: 2

4 Tredelt forløb:  Synopsis (31/1-1/4) Arbejdet med problemstillingen fortsættes herefter  Talepapir (Før eksamen)  Mundtlig eksamen (30 min.)

5 Tidsplan synopsis 31 januar : Opgaven udleveres og foldes ud Modul 2.Eksamensopgaven og ressourcerum offentliggøres offentliggøres Introduktion ved studievejledningen Introduktion ved studievejledningen Modul 3. Kort repetition af fakulteter og metoder Modul 3. Kort repetition af fakulteter og metoder Opgaveåbner ved udvalgte lærere Opgaveåbner ved udvalgte lærere Modul 4. Åben vejledning Modul 4. Åben vejledning Lærere fra stort set alle fag opholder sig i kantineområdet, hvor der kan stilles fagspecifikke spørgsmål

6 Tidsplan synopsis fortsat 1. februar : Opgaven foldes ud – 4 moduler 1. og 2. modul: Idé-udveksling og vejledning i klassen 3. og 4. modul: Åben vejledning i kantinen 8. februar : Første kontrakt afleveres kl. 10.00 Valg af fag er bindende, emnevalg er foreløbigt Man kan ønske en vejleder Kontrakten underskrives af elev og faglærere

7 Tidsplan synopsis fortsat 10. februar: Vejleder tildeles 24. februar: Vejlednings- og skrivedag 2. marts: Vejlednings- og skrivedag, aflevering af kontrakt Endelig kontrakt afleveres efter 4.modul Kontrakten skal indeholde: fag, hovedområde, valg af opgave, valg af emne samt underskrifter fra elev og vejledere 31. marts: Vejlednings- og skrivedag 1. april: Vejlednings- og skrivedag samt aflevering af synopsis Synopsis plus forside (kontrakt) afleveres senest kl. 15.00

8 Vejledning Bemærk, at lærerne ikke må vejlede, efter at synopsen er afleveret. Bemærk, at lærerne ikke må vejlede, efter at synopsen er afleveret.

9 fra læreplan Synopsen – skal indeholde Titel Titel Fagkombination Fagkombination (Elevens) Problemformulering (Elevens) Problemformulering Præsentation af de problemstillinger (underspørgsmål), der er arbejdet med – og hvilke der vil blive draget frem ved prøven Præsentation af de problemstillinger (underspørgsmål), der er arbejdet med – og hvilke der vil blive draget frem ved prøven Diskussion af hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med disse problemstillinger/spørgsmål – og hvilke der vil blive draget frem ved prøven Diskussion af hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med disse problemstillinger/spørgsmål – og hvilke der vil blive draget frem ved prøven Delkonklusioner på arbejdet med disse problemstillinger Delkonklusioner på arbejdet med disse problemstillinger En samlet konklusion i relation til problemformuleringen – samt spørgsmål til drøftelse og videre undersøgelse En samlet konklusion i relation til problemformuleringen – samt spørgsmål til drøftelse og videre undersøgelse en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. En litteraturliste En litteraturliste

10 Synopsen 3-5 sider 3-5 sider et springbræt for det mundtlige: ”udvidet disposition” et springbræt for det mundtlige: ”udvidet disposition” ikke en stil eller en afrundet rapport ikke en stil eller en afrundet rapport stramt struktureret stramt struktureret det mest interessante bør kun præsenteres overordnet og i synopsen, og så udfoldes i forbindelse med eksamenen det mest interessante bør kun præsenteres overordnet og i synopsen, og så udfoldes i forbindelse med eksamenen Gem guldkornene! Gem guldkornene! SE PRIMUS!

11 Synopsen Husk de ”gamle” råd Husk de ”gamle” råd Tidsplanlægning Tidsplanlægning Aftaler med vejleder Aftaler med vejleder Litteratursøgning Litteratursøgning Synopsen skal kunne læses af en udenforstående – afprøv det! Synopsen skal kunne læses af en udenforstående – afprøv det!

12 Før eksamen  Talepapir = ”Huskeseddel”  Det, du vil tage fat på under eksaminationen Stikord: ikke hele sætninger, så risikerer du at læse op Stikord: ikke hele sætninger, så risikerer du at læse op Du skal ikke referere hele synopsen – vi har læst den! Du skal ikke referere hele synopsen – vi har læst den! Hovedpunkter: problemstilling og konklusion Hovedpunkter: problemstilling og konklusion Der, hvor de spændende ting ligger, f.eks to modstridende teorier/resultater/tolkninger Der, hvor de spændende ting ligger, f.eks to modstridende teorier/resultater/tolkninger Hvad fik du fra det ene fag og hvad fra det andet Hvad fik du fra det ene fag og hvad fra det andet Hvis du er kommet til nye konklusioner/har inddraget nyt Hvis du er kommet til nye konklusioner/har inddraget nyt Gennemtænk tidsforbruget! Lav evt. generalprøve?! Gennemtænk tidsforbruget! Lav evt. generalprøve?! Én A4-side Én A4-side

13 Eksamen Individuel mundtlig prøve: er placeret fortrinsvist i den skriftlige prøveperiode er placeret fortrinsvist i den skriftlige prøveperiode fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (10 min) fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (10 min) uddybende dialog med eksaminator og censor (14 min) uddybende dialog med eksaminator og censor (14 min) Evt. spørgsmål med udgangspunkt i studierapport. Evt. spørgsmål med udgangspunkt i studierapport. Synopsen, studierapporten og talepapiret Alle tre ting skal medbringes til prøven. Alle tre ting skal medbringes til prøven.Eksaminationstiden 30 minutter pr. eksaminand (inkl. votering). 30 minutter pr. eksaminand (inkl. votering). Der gives ingen forberedelsestid. Der gives ingen forberedelsestid.

14 Studierapporten  Sørg for at få den udfyldt nu!  Omfang på 1-3 sider  Oversigt på Lectio over: de emner, du har arbejdet med de emner, du har arbejdet med de fag og faglige hovedområder, der er indgået i det enkelte forløb de fag og faglige hovedområder, der er indgået i det enkelte forløb Skal medbringes til eksamen

15 Faglige mål Eleverne skal kunne: - opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder – anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem – forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse – vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge – vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger – anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.

16 Faglige mål i hovedtræk Kombinere forskellige fag Kombinere forskellige fag Vurdere hvorledes problemstillingen indgår i historiske og nutidige sammenhænge Vurdere hvorledes problemstillingen indgår i historiske og nutidige sammenhænge Vurdere forskellige fagmetoders muligheder Vurdere forskellige fagmetoders muligheder og begrænsninger og begrænsninger

17 Råd og vejledning Denne power-point ligger på hjemmesiden under studievejledning Denne power-point ligger på hjemmesiden under studievejledning Brug i øvrigt vejledningsdelen af CD-rommen Brug i øvrigt vejledningsdelen af CD-rommen Se evt. www.emu.dk – Almen studieforberedelse Se evt. www.emu.dk – Almen studieforberedelsewww.emu.dk

18 Spørgsmål?

19 Hvor skal I være? I skal være i jeres stamlokaler! I skal være i jeres stamlokaler! KlasseLokaleLærere 3a102EG,SNP,KC 3b111JH,PS,OJ 3c012CMC,PA,CM 3d114TB,JA,EK 3e112DH,KK,DA 3f115LCh,VO,PH 3x213BN,MM,NN 3y117AHD,EB,ACH 3z011BF,AE,NB

20 God arbejdslyst! - med selviscenesættelsen…


Download ppt "Almen Studieforberedelse Orientering mandag den 31. januar 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google