Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Biogas kan forbedre økonomien og næringsstofhusholdningen i økologisk planteavl Souschef Michael Tersbøl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Biogas kan forbedre økonomien og næringsstofhusholdningen i økologisk planteavl Souschef Michael Tersbøl."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Biogas kan forbedre økonomien og næringsstofhusholdningen i økologisk planteavl Souschef Michael Tersbøl

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Biogas kan forbedre økonomien og næringsstofhusholdningen i økologisk planteavl Udbygning af biogasproduktion i Danmark vil i høj grad finde sted i tilknytning til økologisk jordbrug

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Disposition Hvorfor biogas og økologi? Økologisk biogasanlæg i Tyskland Økonomieksempler Rådgivning om biogas

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Forskellige dagsordener for biogas Konventionelt jordbrug Kombineres med separering af gylle Løse miljøbegrænsninger på husdyrbrug Størst muligt udbytte i energimajs Økologisk Jordbrug Afgrøder gødes underoptimalt Afhængighed af konv. husdyrgødning Fokus på sædskifte

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi BiogasUdfordringer for Økologi Bedre miljøprofil Bedre sædskifter Energi-klima-dagsordenen Udfasning af konv. gødning Regional fordeling Efterspørgsel på produkter √ √ √ √ √ √

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi

7 Erfaringer fra Tyskland Grunde til at have biogas: God økonomi i energiproduktion Udnyttelse af overskudsgræs Udbyttestigning 20-30 pct. Højere kvalitet i produkterne Bedre ukrudtskontrol (Anspach & Möller, 2007)

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Biomasselager Fast gødning Ensilage

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Gæringstanke Lagertank til gylle

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Indføring af biomasse

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Indføring med snegle

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Gasmotor/generator

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Styringssystemer, pumper, overvågning m.v.

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Varme-”udnyttelse”

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi CaseHaAfgrøder Grovfoder- salg 1 445 JB 5-6 Frø, korn, lucerne, kløvergræs Sælger lucerne på roden 2 424 JB 5-6 Frø, korn, lucerne, raps, ærter, specialafgrøder. 160 ha MVJ areal Sælger lucerne + MVJ-græs på rod 3 127 JB 1 Kløvergræs, kornSælger kl.gr. til kvægbrug Nudrift for 3 cases i økonomiske beregninger

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Case Ha energi- afgrøde Anlæg Gødskning Ekstra kg N pr. ha Merudbytte hkg pr. ha. 1 53 (lucerne og brak) Gårdanlæg, 3,6 mio. kr. 416 2 218 (lucerne og MVJ) Stort gårdanlæg, 9,2 mio. kr. 6914 3 25 (kløvergræs) Afsætter til fællesanlæg 489 Alternativ med biogas for 3 cases

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Forudsætninger for beregninger Kornpris 135 kr. i 2006 og 200 kr. i 2007 pr. hkg Energiafgrøde 0,65 kr. pr. kg tørstof Biogasgylle 48 kr. pr. ton eksklusiv udbringning Merudbytte 24 kg kerne pr. kg udnyttet kvælstof Tilførsel af glycerin som koncentreret biomasse

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Case -96 875370 460251 -34145 BiogasanlægLandbrugGylle K+Ø3 2 2 1 Ø Ændring i økonomi ift. Nudrift, t.kr. pr. år (DB2 og årligt overskud) Kornpris = 200 kr. pr. hkg

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Generel konklusion Beregninger viser potentiel god økonomi Biogas giver mobil gødning af høj kvalitet (højere udbytter og bedre kvalitet) Biogas og økologi bliver gensidig drivere Økologi får en positiv rolle i klima- og miljødagsordenen Økonomi er endnu for usikkert estimeret Stort behov for demonstrationsanlæg

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Rådgivning om biogas Partnere i rådgivningen Landcentret, Økologi PlanEnergi AgroTech Team4Energy (Landsdækkende biogasrådgivning) Lokale økologi- og økonomirådgiver Der er etableret et rådgiverteam og et åbent netværk for økologisk biogas med udgangspunkt i Dansk Landbrugsrådgivning.

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Hvor mange anlæg skal bruges? Dansk Landbrugs prognose: 100.000 ha ekstra omlagt 2015 Antagelser: 2/3 omlagt uden husdyrbrug heraf 25 % med grøngødning = 17.000 ha grøngødning 300 ha grøngødning pr. anlæg => 57 biogasanlæg

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Forudsigelse: mindst 50 øko-biogas anlæg i 2015 Tak for opmærk- somheden


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Biogas kan forbedre økonomien og næringsstofhusholdningen i økologisk planteavl Souschef Michael Tersbøl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google