Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udskiftning af kedler til mere miljøvenlige opvarmningssystemer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udskiftning af kedler til mere miljøvenlige opvarmningssystemer"— Præsentationens transcript:

1 Udskiftning af kedler til mere miljøvenlige opvarmningssystemer
Peter Larsen Energitjenesten Nordjylland 22. januar 2008 Udskiftning af kedler til mere miljøvenlige opvarmningssystemer

2 Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler
Korrigeret Kilde: Energistyrelsen 2006

3 Forbrug af vedvarende energi -andel af samlet energiforbrug
14,9 % Kilde: Energistyrelsen 2006

4 Vedvarende energi fordelt på energivarer
Kilde: Energistyrelsen 2006

5 Vindkapacitet og andel af elforsyning
El-baseret VE 26,5 %

6 Vedvarende energi fordelt på energivarer
Forbruget er større end produktionen Ind:16,2 Pj træpiller, flis og brænde Ud: 3,7 Pj biodiesel

7 Varmeinstallationer i boliger
2,7 mio. varmeinstallationer Elvarme, brændefyr og VP Kilde: Energistyrelsen 2006

8 Følgende er lovpligtig for boligejeren
Olie, gas og fasbrændsel (koks), skal det samlede varmeanlæg gennemgå et engangseftersyn i kedlens 16 år. Kedel, beholder, rør, pumper, automatik og radiatorer bliver efterset Oliekedler og kokskedler, der er over 5 år, skal efterses hvert 5 år Oliekedler skal renses én gang om året Ved eftersynet af varmeanlægget skal den Tekniske ekspert, bl.a. give information om at skifte til anden opvarmning eller

9 Husets energibehov Husets alder Antal opvarmet m2
Ombygningsplaner for ejendommen Andre varmebehov

10 Energiforbrug efter husets alder
Huse bygget i perioden Årligt energiforbrug kWh/m2 Forbrug eksl. varmt vand kWh/år Inkl. Varmt vand Olieforbrug 85 % virkningsgrad liter/år Før 1940 186 37.200 39.750 4.676 1940 – 1959 170 34.000 36.550 4.300 140 28.000 30.550 3.594 110 22.000 24.550 2.888 94 18.800 21.350 2.512 90 18.000 20.550 2.418 70 14.000 16.550 1.947 Efter 2006 55 11.000 13.550 1.594 Kilde: Peter Larsen Energiforbrug for et hus på 200 m2 bygget i forskellige perioder. Der bor 3 personer i huset med et årligt forbrug på 850 kWh per person. Gennemsnitsforbrug i eksisterende boligmasse 140 kWh/år pr. m2

11 Brænde og brændværdier
Brænde og brændværdier

12 Brænde og brændværdier
Brænde og brændværdier Den energi, der frigives ved en fuldstændig forbrænding af et brændsel, kaldes brændværdien I Danmark og Europa regner man med den nedre brændværdi Forskellen mellem nedre og øvre brændværdi er den varme, der dannes ved kondensation af røgens indhold af vanddamp For biomasse er brændværdien i tør tilstand næsten ens Brændets vandindhold har afgørende betydning for brændværdien

13 Brænde og brændværdier
Brænde og brændværdier Brænde handles normalt i rummeter, men der er stor forskel på en rummeter brænde. En rummeter er en størrelse på 1 meter x 1 meter x 1 meter, dvs. 1 m3. En rummeter brænde er ikke en massiv klods på 1 m3 træ med et fastmassetal på 1, dvs. 100% træ og 0% luft. Brændets vandindhold har afgørende betydning for brændværdien

14 Brænde vejer forskelligt
Brænde vejer forskelligt Træart kg / tørstof/ m3 Bøg 580 kg Elm 560 kg Gran og poppel 370 kg En stablet rummeter bøg har et fastmassetal 0,7 eller 70% træ og 30% luft. I alt 406kg * 4,08 kWh=1656 kWh Lagret bøg med et vandindhold på 20 % har en brændværdi på 4,08 kWh/kg

15 Brænde og brændværdier
Brænde og brændværdier Brændsel Vandindhold Brændværdi Vægt 6 % 4,9 kWh 600 kg/m3 15 % 3,89 kWh kg/m3 40 % 2,92 kWh 235 kg/m3 Træpiller Korn Skovflis Brændets vandindhold har afgørende betydning for brændværdien

16 Fra olie til brændefyr med familien Hansen
Fra olie til brændefyr med familien Hansen

17 Det er mandag - telefonen ringer
Det er mandag - telefonen ringer Hus på landet med 2 voksne og 2 børn ønsker at udskifte deres oliefyr med en brændekedel. De har et olieforbrug på 3500 l olie. 1: Hvor stort skal anlægget være? 2: Hvilket anlæg skal der vælges? 3: Hvad koster det? 4: Hvad kan de spare?

18 Hvilken anlæg skal vælges?
Hvilken anlæg skal vælges? Energi Typisk virkningsgrad Miljø Typisk emission (CO)                %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 Tillæg 9 til Bygningsreglementet for småhuse: 8.1.8 Kedler til fyring med biobrændsel og biomasse skal have en virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i DS/EN

19 Hvilken anlæg skal vælges?
Rapport Fabrikat Typebetegnelse Brændsel Ydelse Røgtemp. Energi Miljø Elforbrug Vælg 300-ELAB BAXI SOLO INNOVA 30 LC Brænde 16 kW 32 kW 162°C 162°C                    120 W 300-ELAB SOLO INNOVA 30 STD 33 kW 33 kW 165°C 165°C 300-ELAB SOLO INNOVA 50 LC 20.6 kW 47 kW 169°C 169°C 300-ELAB SOLO INNOVA 50 STD 44 kW 44 kW 152°C 152°C HDG EURO 40 V2.0 BSM 40 kW 40 kW 157°C 157°C ... SP P EB-Kedler Calmar V 33 35 kW 35 kW 201°C 201°C 100 W TÜV H-C1 1047 Passat Atmos DC 30 SE 31 kW 31 kW 207°C 207°C 50 W TÜV C Atmos DC 32 GS 31.8 kW 31.8 kW 203°C 203°C Atmos DC 32 S 36.9 kW 36.9 kW 225°C 225°C TÜV C Atmos DC 50 SE 47.8 kW 47.8 kW 279°C 279°C (!) Bemærk særlige krav til aftræk Få evt. kunden til at rekvirere kopi af prøvningsrapport.

20 Hvilken anlæg skal vælges?
Hvilken anlæg skal vælges? Gennemforbrændingskedlen. Det er svært at få en god forbrænding af røggassen. Vi kender den i landskabet ved rygende skorstene. Kan ikke klare kravene til afprøvning på TI. Virkningsgraden kan hæves ved at fyre lidt og ofte. Kan være velegnet til løse stokere.

21 Hvilken anlæg skal vælges?
Underforbrændingskedel Er konstrueret til brændefyring. Kun det nederste af brændslet er antændt. Røggassen tilføres på vej ud sekundær luft. Der findes mange varianter der forbedrer kedlen. Sekundær luft er forvarmet. Ildfaste sten forneden i brændzonen for at hæve forbrændingstemperaturen. Efterforbrænding sker i en ikke vandkølet zone. Mekanisk styring af luften.

22 Hvilken anlæg skal vælges?
Omvendt forbrænding Forbrændingen foregår nedad igennem en keramisk enhed i en forbrændingstunnel, der er foret med ildfaste sten uden vandafkøling. Primær luft afkøler låge og sekundær luft tilføres forbrændingstunlen. Luftilførslen er forvarmet og styres af en blæser. Forbrændingstunlen har en længde der sikre, at forbrændingen har tid til at blive færdig.

23 Hvilken anlæg skal vælges?
Lagertank Lagertanken skal som minimum kunne indeholde den varme, en fyldning af træ i kedlen indeholder. Ved pladsmangel er en lille lagertank bedre end ingen. Kedlen arbejder altid på fuld ydelse. Det kan være en god ide at overdimensionere kedlen. En 30 kW kedel fylder hurtigere lagertanken end ved18 kW. Fyring sker 1 – 2 gange i døgnet, og forsyner huset med varme fra lagertanken efter behov. Opstil altid lagertank

24 Brændefyr med lagertank
Brændefyr med lagertank Vælg gerne en stor kedel

25 Hvilken anlæg skal vælges?
Hvilken anlæg skal vælges? Familien ønsker at fyre 2 timer om morgenen og 4 timer om aftenen. Boligens maksimale varmebehov er 9,3 kW inkl. varmt vand. - Kedlens ydelse bliver 37 kW 24 timer x 9,3kW/6 timer Lagertanken bliver beregnet til 1800 liter ved 80/40 opvarmning.

26 Varme i lagertank Størrelse liter Kapacitet ved 40/80 Varmetabs- Koefficienten Varmetab Døgn ved 60 0C tank 20 0C rum Kapacitet døgn 500 23,3 kWh 500*4,19*40/3600 3,7 W/k 3,6 kWh 3,7*40*24/1000 19,7 kWh 1000 46,5 kWh 5,4 W/k 5,2 kWh 41,3 kWh 2000 93,1 kWh 7,7 W/k 7,4 kWh 85,7 kWh Lagertanken er isoleret med 100 mm i bund og på siderne. I toppen er der 200 mm. Huset bruger i gennemsnit pr. time i januar 5,8 kWh til varme og varmt vand.

27 Hvad koster det? Kedeltype Pris fra Virkningsgrad Gennemforbrænding
Hvad koster det? Kedeltype Pris fra Virkningsgrad Gennemforbrænding Kun klasse 1 og 2 kr. 40 – 60% Underforbrænding kr. 60 – 80% Omvendt forbrænding kr. 80 – 90%

28 Regneeksempel indsættes
Hvad kan der spares? Ny brændekedel på 37 kW Ny lagertank 1800 liter Før med olie 75% Nu med brænde 70% 3500 liter olie 21 rm. bøg Årlige brændselsudgifter Før med olie 3500*8,5 Nu med brænde 21*450 Besparelse pr år Investering Simpel tilbagebetalingstid Levetid kr. 9.450 kr. kr. kr. 3,4 år 12 – 15 år Regneeksempel indsættes Regneeksempel på et hus på163 m2 fra 1965, med et forbrug på kWh

29 Familien Jensen ønsker at udskifte deres oliefyr med et stokeranlæg
Familien Jensen ønsker at udskifte deres oliefyr med et stokeranlæg

30 De har et olieforbrug på 2800 l olie.
Fra olie til træpiller Hus med 2 voksne og 1 barn ønsker at udskifte deres oliefyr med et stokeranlæg. De har et olieforbrug på 2800 l olie. 1: Hvor stort skal anlægget være? 2: Hvilket anlæg skal der vælges? 3: Hvad koster det? 4: Hvad kan de spare?

31 Hvor stort skal anlægget være?
Hvor stort skal anlægget være? God anledning til at tale om: Husets isolering Ønsker om fremtidig udvidelse. Skal anlægget også brænde korn eller flis. Tjek evt. om der er sammenhæng med forbrug og husets alder og størrelse. Svar: 8 – 11 kW

32 Hvor stort skal anlægget være?
Hvor stort skal anlægget være? Stokeranlæg må ikke overdimensioneres. Anlæg til træpiller, flis og korn fungere normalt bedst ved en belastning på 30 – 100%. Er anlægget overdimensioneret, vil belastningen en stor del af året være mindre end 30% Anlæggene kan oftest levere mere end den nominelle effekt

33 Hvilken anlæg skal vælges?
Hvilken anlæg skal vælges? Energi Typisk virkningsgrad Miljø Typisk emission (CO)                %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 %   mg/m3 Kilde: Teknologisk Instituts hjemmeside.

34 Hvilken anlæg skal vælges?
. Rapport Fabrikat Typebetegnelse Brændsel Ydelse Røgtemp. Energi Miljø Elforbrug Vælg 300-ELAB-0663 CN Maskinfabrik CN 15 UNIT Træpiller 4,3 kW 15 kW 83°C 134°C (!)                    110 W 300-ELAB-1040 NBE Biocomfort Stoker Sæt 3,9 kW 14,6 kW 67°C 93°C (!) 60 W 300-ELAB P&H Energy PH 12 2,3 kW 12 kW 70°C 116°C (!) 98 W 300-ELAB-1044 Passat Bioheat 149 4,2 kW 14,7 kW 64°C 97°C (!) 300-ELAB-0451 REKA TPK 12 3,1 kW 13 kW 53°C 116°C (!) 225 W 300-ELAB-0747 Twin Heat Cpi 12 m/iltst. Træpiller (Korn) (Flis) 3,2 kW 11 kW 77°C 147°C (!) 100 W (!) Bemærk særlige krav til aftræk Kilde:

35 Kompaktanlæg Hvilken anlæg skal vælges?
Teknisk ofte den bedste løsning Kan ofte anvende flere typer brændsel Flot udseende Nyttevirkning op til 92% Der kan være problemer ved lavlast og sommerfyring Kan evt. kombineres med solvarme Må oftest tilsluttes et lukket anlæg Der kan være nogle støvgener ved pille og aske håndtering

36 Sidste nyt Automatisk tænding Fylder selv træpiller på
Indbygget shunt sikre korrekt kedeltemperatur Modulerende 20 – 100 % Virkningsgrad 88 – 91 % Iltstyring Gør selv rent via turbulatorerne i røgrørene BioHeat 149

37 Stoker med integreret magasin
Hvilken anlæg skal vælges? Stoker med integreret magasin En god løsning Kan ofte anvende flere typer brændsel – også brænde Kedel og stoker kan udskiftes hver for sig Skal have god plads Nyttevirkning op til 92% Der kan være problemer ved lavlast og sommerfyring Kan evt. kombineres med solvarme Der kan være nogle støvgener ved pille og aske håndtering

38 Løs stoker til valgfri kedel og eksternt magasin
Hvilken anlæg skal vælges? 1 Faldrør med overhedningssikring 2 Brænder 3 Tilslutningsstik 4 Elektronisk styring 5 Forbrændingsblæser 6 Elektrisk tænding Løs stoker til valgfri kedel og eksternt magasin Kompakt som oliefyr Kan som regel kun anvende træpiller Billig løsning ved brug af eksisterende kedel og bygning af lager Kan tænde og slukke som oliebrænder Nyttevirkning op til 90% Kan evt. kombineres med solvarme Der kan være nogle støvgener ved pille og aske håndtering

39 Der henvises til Teknologisk Instituts
oversigt over typegodkendte biobrændselskedler

40 Hvilken lager skal der vælges?
Hvilken lager skal der vælges? Indblæsning i silo på loftet. Automatisk som manuel påfyldning

41 Hvilken lager skal der vælges?
Hvilken lager skal der vælges? Indblæsning i silo ved huset. Fleksibel snegl bringer automatisk træpiller til fyr

42 Hvilken lager skal der vælges?
Hvilken lager skal der vælges? Billig løsning Træpiller hentet i sække med trailer, og påfyldes manuelt.

43 Forskrifter og bestemmelser
Alle brændekedler er omfattet af Arbejdstilsynets publikation Læs også Brandteknisk vejledning nr. 32 Bygningsreglementet Kontakt skorstensfejeren.

44 Hvad koster det? Hvad kan jeg spare?
Årligt brændselsforbrug: Før med olie 75 % ( kWh/7,5) liter olie Nu med træpiller 75% (21.000/(4,9*0,75)) kg træpiller Årlig brændselsudgift: Før med olie kr. Nu med træpiller kr. Besparelse pr. år kr. Investering kr. Simpel tilbagebetalingstid ,1 år (Priser: Olie 8,50 kr. Træpiller 2,10 kr./kg) Hus på 205 m2 fra 1990, med 3 beboer

45 Tid til rensning - en opgave for konen!

46

47

48

49 15 kW træpillefyr med en 1 kW Sterling motor
Hus Kraftvarme Sterlingmotorens fordel er at forbrændingen sker uden på cylinderen og ikke som ved benzin og diesel inde i cylinderen.. Luftens opvarmning og afkøling bevæger stemplerne

50 En solstrålehistorie I Danmark er det årlige solindfald ca kWh/m² på en sydvendt flade med 45°hældning. Et solvarmeanlæg udnytter typisk kWh/m²

51 Gode drifterfaringer over 25 år i Danmark
Arcon solfangere med polycarbonat på 10 m2 Gode drifterfaringer over 25 år i Danmark De fleste anlæg er primært til brugsvand Solvarme yder mest om sommeren Pladskrav til en lagertank/varmtvandsbeholder Kan dække op til 33% af et ældre hus energiforbrug Noget varierende installationspriser Jo dyre energi bliver, jo større fordel har solvarme

52 Supplement af rumopvarmning
Solfanger /2 m2 solfanger pr. person (50 liter dagligt forbrug af varmt vand). Lagertank liter pr. m2 solfanger. Supplement af rumopvarmning 4 – 6 m2. solfanger areal ekstra. Kræver huset rumvarme om sommeren kan anlægget godt gøres endnu større. Solvarme er meget velegnet sammen med gulvvarme.

53 Hvordan virker solvarme?
Den energi der benyttes til at fremstille solvarmeanlæggets komponenter er i Danmark typisk tjent hjem på 1-3 år. Kilde Arcon Solvarme Hvordan virker solvarme?

54 Hvordan virker solfangeren?

55

56 Hvordan virker lagertanken?
Hvordan virker lagertanken? Lagertanken giver hurtig og sikker opvarmning fra tre varmekilder. Isolering med PUR-skum betyder lille varmetab. I perioder med lidt sol opvarmes brugsvandet med en elpatron, eller en kedel via beholderens øverste spiral. Varmespiral og den indvendige side af beholderen er beskyttet med emalje.

57 Hvordan virker solvarme?
Jo mere varmt vand, der bruges om dagen når solen skinner, dets mere yder anlægget.

58 Solvarme dækning over året

59 Arcon HT solfanger på 12,5 m²

60 Saltum anlægget 1000 m2 opført 1988

61 Familie på jagt efter solvarme

62 Hvad koster det? Pris på solvarmeanlæg 3 solfanger 16.200 kr.
Hvad koster det? 3 solfanger kr. 1 lagertank 275 liter kr. 1 Styring, pumpeblok mm kr. 1 Varmeveksler kr. 1 Rør, fittings, isolering kr. 10 l. Propylenglycol kr. Montering kr. Pris i alt inkl. moms kr. Der findes en frivillig certificeringsordning for installatører (KSO installatører), som har gennemgået et kursus i installation af solvarmeanlæg. Pris på solvarmeanlæg

63 Familie med 3 personer har et standard hus på 130 m2, med et forbrug på 18.100 kWh
Hvad kan der spares? 9 m2 solvarme Brugsvand og rumvarme Før med olie 75% (18.100/7,5) Nu med olie Varmt brugsvand (65% af 850 kWh*3 pers./7,5)= 221 l olie Rumvarme 400 kWh*9m2/7, l olie =259 l olie Sparet tomgangstab sommer 2000 kWh/7,5 = 266 liter 2413 liter olie 1667 liter olie Årlige brændselsudgifter Før med olie 2413*8,50 kr Nu med solvarme 1416*8,50 Besparelse pr år Investering Simpel tilbagebetalingstid Levetid kr. kr. 6.341 kr. kr. 9,1 år 15 – 25 år Regneeksempel

64 Vakuumsolfanger Solfanger med en særdeles høj ydeevne og god isolering. Yder 8 – 30 % mere end pladesolfangere Pga. manifold er prisen højere

65 Jordvarme – luft/vand – luft/luft
Varmepumper Jordvarme – luft/vand – luft/luft

66 Jordvarme væske/vand Scroll Semihermetisk – stempel Hermetisk - stempel Dækker normalt hele husets varmebehov, supplement elektricitet Det er vigtigt, at huset er velisoleret Virker bedst ved lav fremløbstemperatur Installation – Kræver 150 til 200 meter jordslange for hver 100 kvm. boligareal, der skal opvarmes I daglig drift billig og nem energi Forventet årsnyttevirkning 300 – 350% Teknologisk har en god positiv liste over alle varmepumpeanlæg Bekendtgørelse nr af 20/11/2006 om etablering af jordvarmeanlæg skal følges Er effektfaktoren for eksempel 3,5, så betyder det, at jordvarmeanlægget leverer 3,5 kWh varme for hver kWh energi der tilføres fra elnettet

67 Temperatur varmeoptager (jorden) Temperatur til varmeanlæg
Jordvarme væske/vand COP (Coefficient of performance) er varmepumpens effektivitet ved en bestemt driftstilstand (afgivet effekt/tilført effekt) Temperatur varmeoptager (jorden) Temperatur til varmeanlæg Ydelse Effektfaktor COP 0 oC februar måned 55 oC ved radiatoranlæg 4,6 kW 2,8 10 oC september måned 6,1 kW 3,4 35 oC ved gulvvarme 5,2 kW 4,3 6,8 kW 5,3 Det er vigtigt at være opmærksom på, at ydelsen og effektfaktoren ændrer sig med faldende og stigende temperaturer i jorden og i radiatorerne. Det betyder også, at det kan være vanskeligt at fastslå anlæggets årsforbrug til drift i kroner og ører

68 Kilde: Elforprojekt

69 Hvordan virker Jordvarme
Jordslangen skal passe til varmepumpen og til husets varmebehov. Er varmetabet 5 kW skal der anvendes 150 – 200 meter jordslange. Jordslangerne skal normalt graves cm ned og lægges med ca. 1,25 meters afstand.. Tommelfingerreglen siger meter slange pr. kW dimensionerende varmetab.

70 Hvordan virker Jordvarme
Hvordan virker Jordvarme Ude temp. 0C Inde temp. 0C dt Effektbehov 20 17 3 9,4 % 7 13 40,6 % 2 18 56,3 % 62,5 % -2 22 68,8 % -5 25 78,1 % -6 26 81,3 % -12 32 100 % Effektdækning Effektdækning ved varmepumper er normalt 80 % Energidækning bliver da ca. 95 % På et normal år er der xx timer, hvor temperaturen Er -6 0C eller derunder

71 Hvilken anlægstype skal der vælges?
Hvilken anlægstype skal der vælges? Luft/vand varmepumpe Typisk opstillet udendørs Dækker oftest % af husets varmebehov, inkl. varmt brugsvand Fordele: Kræver ikke jordareal. Koster kun 75 % af jordvarme, vedvarende energi Ulemper: 10 – 15 % dårligere virkningsgrad en jordvarme, afrimning nødvendig, støjer udendørs, drivenergi er elektricitet

72 Luft/vand varmepumpe +7oC +2oC -7oC -15oC Ydelse 7,8 kW 6,6 kW 5,2 kW
Eksempel: Luft/vand varmepumpe +7oC +2oC -7oC -15oC Ydelse 7,8 kW 6,6 kW 5,2 kW 4,0 kW Effekt- faktor 3,0 2,6 2,3 1,9 Ydelsen og effektfaktoren ændrer sig med faldende og stigende temperaturer i luften og i radiatorerne. God isolering har betydning for økonomi og komfort Varmepumpe effekt: 7,8 kW Frem/retur temperatur: 55/45 oC Kilde: Råd & Rön 2007

73 Varmepumpe luft/luft Normalt kun en delløsning af husets opvarmning
Giver ikke varme til brugsvand Opmærksomhed på støj fra udedelen Opmærksomhed på støj fra indedelen Lavere årsnyttevirkning end jordvarme Koster kun ¼ af jordvarme Billige modeller kan have problemer med frost Teknologisk har en god positiv liste over alle varmepumpeanlæg

74 Årsmiddel-temperatur Godt isoleret hus Dårligt isoleret hus
Eksempel luft/luft Årsmiddel-temperatur Godt isoleret hus Dårligt isoleret hus 8,0oC 2,7 2,4 5,9oC 2,5 2,0 1,3oC 1,9 1,6 God isolering har betydning for økonomi og komfort Kilde: Norsk forbrugerrapport 2004

75 Prøvningsresultater for luft/luft - VP fra Statens Provningscentral, Sverige

76 Vejledende årsvirkningsgrad Anlægstype Gulvvarme Radiatorer Luft
Jordvarme 3,1-3,3 2,8-3,0 Jordvarme behovsstyret 3,3-3,7 3,0-3,4 Luft/vand 2,6-3,0 2,5-2,7 Luft/luft on/off 2,0-2,7 Luft/luft hastighedsreguleret 2,8-3,1 Første tal i skemaet er ved dårligste varmepumpe, sidste tal det bedste anlæg. Ved køb af for lille varmepumpe vil årsvirkningsgraden falde, det samme vil ske ved køb af en for stor varmepumpe, med undtagelse når varmepumpen er et hastighedsregulerede anlæg. Kilde: P. Larsen

77 Hvad koster det? Hvad kan jeg spare?
Årligt brændselsforbrug: Før med olie 75 % ( kWh/7,5) liter olie Nu med jordvarme 3,0 (21.000/3) kWh Årlig brændselsudgift: Før med olie kr. Nu med jordvarme kr. Besparelse pr. år kr. Investering kr. Simpel tilbagebetalingstid ,1 år (Priser: Olie 8,50 kr. Elpris 1,60 kWh) Hus på 205 m2 fra 1990, med 3 beboer

78 Eksempel Huset bruger årligt 22.500 kWh. Gl. oliefyr 3214 l olie
Anlæg Forbrug Udgift Års nyttevirkning Besparelse Anlægspris Tilbagebetaling Gl. oliefyr 3214 l olie kr 70 % Nyt oliefyr A 2319 l olie kr. 97 % 7.339 kr kr 6,81 år Nyt oliefyr B 2500 l olie kr 90 % 5.854 kr kr 5,12 år Træpillefyr 5294 kg kr 85 % kr kr 2,85 år Jordvarme 7500 kWh kr 300 % kr kr 7,94 år Nyt oliefyr og solvarme 2100 l olie kr 9.314 kr kr 6,44 år Priser: Tjek altid priserne lokalt. Her er der regnet med: Olie 8,20 kr./l. Træpiller 2,00 kr./kg. El 1,50 kr./kWh. Huset bruger årligt kWh. Kilde: kursus tekniske eksperter 2007

79 Tak fordi I lyttede Kun handling giver forvandling
”Den mest vedvarende energi er den energi, der aldrig bliver brugt” Tak fordi I lyttede


Download ppt "Udskiftning af kedler til mere miljøvenlige opvarmningssystemer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google