Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VISUALISERING VIA TAVLE SET UP Formål At bidrage til en mere strategisk, fokuseret, målrettet og operationel styring af drift og udvikling i små og mellemstore.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VISUALISERING VIA TAVLE SET UP Formål At bidrage til en mere strategisk, fokuseret, målrettet og operationel styring af drift og udvikling i små og mellemstore."— Præsentationens transcript:

1 VISUALISERING VIA TAVLE SET UP Formål At bidrage til en mere strategisk, fokuseret, målrettet og operationel styring af drift og udvikling i små og mellemstore produktionsvirksomheder (SMV’er) gennem visuel ledelse. Baggrund Mange SMV’er arbejder med at styre deres udvikling uden at deres driftsopgaver overtager. Dog mangler de værktøjer til netop at styre dette. Derfor vil tavlestyring bidrage til en proaktiv styring af virksomheden, hvor forskellige tavletyper danner rammen for forskellige områder. Indhold Visuel ledelse Det gode tavlemøde Tavleportefølje Forankring Værktøjet synliggøres i miljøet hos Dansk Produktions Univers, hvor virksomheder og interessenter kan se tavleporteføljen i et inspirerende miljø. Finansiering Metoden er udviklet i forbindelse med RegionMidt projektet, der støtter Dansk Produktions Univers' udvikling

2 3 VIGTIGE ELEMENTER, når man arbejder med visualisering via tavle set up VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE Dialog Konstruktivitet Punktlighed Forberedt Ensartethed Projekttavler KPI Tavler Forbedringstavler Værktøjstavler Problemløsningstavler Planlægningstavler Strategisk ledelsesværktøj Involvering Kultur & adfærd Fokus UDFORDRINGEN er dog at gøre disse elementer til en samlet strategisk & operationel helhed

3 HVAD ER VISUEL LEDELSE? VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE ”Visuel ledelse er en visuel metode, der inddrager og involverer ledere, administrative- og produktionsmedarbejdere, hvor man i fællesskab sætter fokus på den aktuelle situation i henhold til strategien og de driftsmæssige- og udviklingsopgaver” Strategi & mål Dialog & Kommunikation Engagement Inspiration & IDE’skabelse Problemløsning Visuel ledelse er relateret til den formelle strategi og dermed et strategisk redskab for virksomheden til at opnå sine strategiske målsætninger Visuel ledelse skaber dialog om faktuelle problemstillinger og er en effektiv metode til at kommunikere udfordringer og resultater Visuel ledelse giver et enestående engagement hos medarbejderne, hvor de føler sig informeret, inddraget, hørt og forstået. Visuel ledelse driver innovation, hvor tværfunktionel sparring og dialog giver anledning til nye konstruktive ideer og dermed kan man undgå sub-optimeringen Visuel ledelse driver en styrket problemløsnings proces, hvor man identificerer kerneårsagen og igangsætter konkrete handler for at løse problemet i dets helhed Kilde: 2014, www.scm.dk, S. Grex, ”Billeder siger langt mere end ord” 5 ESSENTIELLE STYRKER

4 VISUEL LEDELSE SOM ET LEDELSESVÆRKTØJ VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE Hvorfor bruge det? Det får strategiske fokusområder og initiativer ned på produktionsgulvet For at skabe sammenhold ved at visualisere fremgang og performance For at tage konkrete kvalitetshandlinger når man ikke performer Det hjælper til at identificere styrker, svagheder samt forbedrings- og udviklingsmuligheder Synlighed driver en positiv adfærd Synlig involvering skaber ejerskab og proaktivitet Hvad er det? Et visuelt ledelsesværktøj der fremmer dialog Det er et strategisk tavle set up der visualiserer essentielle elementer for virksomhedens performance Det sætter fokus på drift og udvikling Det inddrager produktion, administration (Funktioner) og ledelse Hvordan bruger man det? Ved at etablere en Info Center, der indeholder kun det mest essentielle Ved at skabe processer der sikrer dataopsamling, udvikling og opfølgning Det er rammen for daglige, ugentlige og/eller månedlige tavlemøder Du inddrager de rigtige interessenter ”En konkret og korrekt måling er bedre end 1000 meninger” ”Struktur skaber adfærd og udvikler de gode vaner” ”Mål det Vis det Vurder det Tag handling”

5 NÅR VISUEL LEDELSE SKAL OPSÆTTES OG IMPLEMENTERES VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE Fase 1: Definer det strategiske behov Fase 2: Opsæt Info Center Fase 3: Identificer og udvikle processer Fase 4: Tavlemødets struktur Fase 5: Eksekvering og løbende udvikling Medarbejder involvering Hvad er virksomhedens formål og strategi? Hvad er afdelingens formål i relation til strategien? Hvordan måler vi vores succes? Hvad er vores udfordringer? Hvordan ønsker vi at udvikle afdelingen? Hvordan skal vi bruges vores tid? Hvilke(n) tavletype fra tavleporteføljen støtter vores formål? Hvilket tavleindhold skaber værdi til virksomheden? Hvad skal der være på tavlen? Hvor skal Info Centeret placeres? Hvordan skal KPI’erne defineres? Hvilke processer er nødvendige for effektiv brug af visuel ledelse? Hvilke processer er der før og efter et tavlemøde? Hvilke aktiviteter er der i hver proces? Hvordan indfanger vi data? Hvem har ansvaret for hvad? Hvordan sikrer vi kontinuitet? Hvordan fastholder vi engagementet? Hvordan forbedrer og udvikler vi vores Info Center? Hvordan forbedrer og udvikler vi ”Det gode tavlemøde”? Hvordan sikrer vi at ledelsen altid er engageret? Hvem skal deltage ? Hvem styrer tavlemødet? Hvordan sikrer man ”Det gode tavlemøde”? Hvordan involverer vi interessenter? Hvor lang tid skal det tage? Hvordan sikrer vi konkrete handlinger?

6 DET GODE TAVLEMØDE VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE ”Det gode tavlemøde skal sikre en effektiv og konstruktiv møde disciplin, der støtter op om den strategiske agenda. Tavlemødet skal informere, involvere og imødekomme forestående udfordringer og skabe en kontinuerlig udvikling samt opfølgning” Regler for tavlemødetHuskeliste Aftal et fast tidspunkt for tavlemødet Vær forberedt Følg tavlemødets struktur Ingen diskussioner Vær konstruktiv Alle bidrager Tavlemødet afholdes altid stående ved tavlen Brug ikke sarkasme eller ironi Alle forslag er vigtige Husk den positive ånd Husk personlig ros Alle har ansvaret for ”Det gode tavlemøde”

7 DET GODE TAVLEMØDE VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE De gode råd Tavlemøder er svære at implementere, start derfor simpelt I starten er det sjovt og nyt, dernæst bliver det svært at bevare engagementet og til sidst bliver det sjovt når resultaterne kommer. Brug derfor tavlemøder i minimum 6 måneder før man evaluerer Involver medarbejdere og mellemledere i indretningen af tavlerne Top-ledelsen skal vise deres engagement og tilstedeværelse til alle tavlemøder Inddrag flere afdelinger i samme tavlemøde Tilpas tavler og KPI- mål løbende efter behov og udvikling Husk altid at igangsætte konkrete handlinger og definer hvem der udfører den Opsæt processer der sikrer dataopsamling

8 TAVLEPORTEFØLJE VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE Tavleporteføljen er opdelt i forskellige kategorier, som hvert tjener sit eget formål Målstyringstavler Projekttavler Forbedringstavler Værktøjstavler Problemløsnings- tavler Planlægningstavler At skabe en performance kultur, som måler og udvikler strategisk vigtige KPI’er for både drift of udvikling At styre sine udviklingsprojekter effektivt, hvor man øger værdi og styrer omkostninger At skabe en konstruktiv dialog om forbedringspotentialer og gennemføre udvalgte mindre projekter At bruge aktive styringsværktøjer som en del af den operationelle hverdag At sikre en effektiv problemløsningsmetode, hvor man identificerer og løser kerneårsagen At sikre en effektiv og præcis planlægning I det følgende er der vist forskellige eksempler på hvad indholdet af de forskellige tavlekategorier kan være.

9 Målstyringstavle: Levering & Kvalitet VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE Levering %-vis leveret til tiden Kvalitet Levering til kunderIntern levering Levering fra leverandører *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned DatoProblem / LøsningAnsvarHvornår Status HANDLINGSPLAN VED AFVIGELSER Leverandører Fabrik Kunder DatoProblem / LøsningAnsvarHvornår Status HANDLINGSPLAN VED KVALITETSFEJL %-vis råvare udnyttelse %-vis ikke-reklamationer Fejltype / AntalFejlfordeling / Antal STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER

10 Målstyringstavle: Produktivitet & Sikkerhed VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE ProduktivitetSikkerhed Maskin oppetid Gennemsnitlig omstillingstid pr. uge +/- Lead time i dage *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned DatoProblem / LøsningAnsvarHvornår Status HANDLINGSPLAN VED MANGLENDE PRODUKTIVITET DatoProblem / LøsningAnsvarHvornår Status HANDLINGSPLAN VED SIKKERHEDSPROBLEMER Statistik: Antal ulykker Work-In-Progress % af Lead time 123 456 78910111213 14151617181920 21222324252627 282930 31 Ingen ulykke (IU) Ulykke uden fravær / Nærved ulykke Ulykke med fravær (UMF) Her sker ulykkerne ! STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER

11 Målstyringstavle: Bemanding og Omkostninger VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE BemandingOmkostninger Fravær – Dage pr. medarbejder Kompetence -oversigt / -udvikling Tilfredshed *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned DatoProblem / LøsningAnsvarHvornår Status HANDLINGSPLAN VED BEMANDINGSPROBLEMER DatoProblem / LøsningAnsvarHvornår Status HANDLINGSPLAN VED OMKOSTNINGSSTYRING Lagerværdi Lageromsætningshastighed %-del vikarerForecast præcision SkærSvejsMontageForsendelseLean Jens Anders Pia Torben Ida Søren Hanne Inge Lars Under oplæring Udlært Tilstedeværelse Mødt opKort sygLang sygFerie Jens X Anders X Pia X Torben X Ida X Søren X Hanne X Inge X Lars X STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER

12 Projekttavler: Styring af projektporteføljen og dets fremgang VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE Definer projektetMål på factsAnalyserImplementerKontroller Tværfunktionelt Salg Produktion Indkøb Udvikling Ledelse Logistik i ii i i i i i i i A5:(Projektnavn) Deltagere:Tidsramme: Problemstilling: Resultat fra sidste fase: Status på nuværende fase: Success kriterier: STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Kender du det med at have alt for mange projekter i gang. DU KAN STYRE DET EFFEKTIVT MED VISUALISERING

13 Projekttavler: Styring af større udviklingsprojekt VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Projekt:Projektleder:Deadline:Status: ProjektdeltagereKompetence Strategisk relevans Succeskriterier / KPI’er Definer Faser og deres resultat Mål Analyser Implementer Kontroller Problem / Udfordring AktivitetAnsvar Deadline Tidsplan

14 Forbedringstavle: Fra ide’ til værdi VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Ide’ Pulje Kvalitet ProduktivitetSikkerhed Ide’ Prioritering Gennemfør straksIgangsæt projekt PrioriterSmid ud Høj Effekt Lav Effekt Lille indsats Høj indsats Forbedringer gennemført 3 7 = kage Ide’ implementering Ide Ansvar Deadline Opfølgning Antal gennemførte ideer sidste måned Hvad er Problemet? Hvad er Årsagen? Hvad er Ideen?

15 Værktøjstavle: Lean værktøjstavle VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Current state (VSM) Future state (VSM) 5S / Audit OEE - Maskinudnyttelse Takt tid DatoProblem / LøsningAnsvarHvornår Status HANDLINGSPLAN VED LEAN FORBEDRINGER Spild reducering Sort Standardise Simplify Sweep Sustain Sidste uges audit Lager: 7 Hal 1: 5 Hal 2: 6 Hal 3: 6,5 Forsendelse: 7 Kontor: 4,5 Nedbrud Omstillinger Små stop Hastighed Defekt Råvare spild Transport Lager Bevægelse Ventetid Overproduktion Processer Defekt Sidste uges OEE Maskine 1-4: 45% Maskine 5-8: 48% Maskine 9-12: 41% Maskine 13-14: 44% Flaskehalse Flow Proces Cyklus vs. takt Highrunners Varenr.: 00857 Varenr.: 02540 Varenr.: 01356 Varenr.: 06540 Varenr.: 00257 Reduceringer/ måned Lagerværdi -25.000 kr. Transport – 3 timer Defekt -20%

16 Problemløsningstavle: Få løst kerneårsagen VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Problemløsning DatoProblem / opgave Indkapsling Kerneårsag Handling Ansvar DeadlineStatus Metoder MaskinerMaterialerMennesker MålingerMidler Problemstilling / Mål Fiskebensdiagram: 1 X Hvorfor 2 X Hvorfor 3 X Hvorfor 4 X Hvorfor 5 X Hvorfor 5 X Hvorfor: Spørg 5 x hvorfor Brug Fiskebens diagram Stop blødningen midlertidigt

17 Planlægningstavle: Daglig opfølgningstavle VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Proceskonfirmering MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Anders Ida Lone Kenneth Henning Thomas S Mariann Tobias Marie Thomas H Karen Line Henrik Pia Anja Svend Holger Torben Lotte Iben Kirsten T-kort Udfør 5S Audit Grøn = Aktivitet gennemført Rød = Aktivitet ikke-gennemført Hastesager KundeLevering afAntal Deadline Ansvar Opdaget Nedbrud Hvad?Hvor?Hvorfor? IndkapslingLøstAnsvar Mandskab Hvem?Afdeling Sygmeldinger Handling Ude af huset Hvem?Hvor Tilbage T-kortet vendes til grøn når aktiviteten er gennemført

18 Planlægningstavle: Ordreplanlægning VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Kunde Segment (A-B-C) MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag+ 1 uge+ 2 uger HASTER Ordrestr. 1-20 Ordrestr. 21-200 Ordrestr. 201- Ordren placeres den dag den skal leveres og markeres med en farve

19 Planlægningstavle: Kundehåndtering VISUEL LEDELSE TAVLE PORTEFØLJE DET GODE TAVLEMØDE *Kan måles pr. uge, pr. dag eller pr. måned STRUKTUR SKABER ADFÆRD OG UDVIKLER DE GODE VANER Virksomhed Segment (A-B-C) Ansvarlig Interesseret i / Reklamation AktivitetOpfølgning

20 Showroom hos Dansk Produktions Univers Har visualisering via tavle set up fanget din interesse, viser vi meget gerne vores showroom frem.

21 Vil du vide mere? Har du interesse i visualisering og visuel ledelse, så deler vi gerne vores viden og erfaringer. Kontakt: Lone Jakobsgaards, HR & Projektchef Tel +45 23259543 Lone.Jakobsgaard@danskproduktionsunivers.dk


Download ppt "VISUALISERING VIA TAVLE SET UP Formål At bidrage til en mere strategisk, fokuseret, målrettet og operationel styring af drift og udvikling i små og mellemstore."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google