Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ratings af familieforløb på video POP projektet 22.maj 2015 Hanne-Grethe Lyse Kompetencecenter for debuterende psykose (OPUS) Familiefokuseret behandling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ratings af familieforløb på video POP projektet 22.maj 2015 Hanne-Grethe Lyse Kompetencecenter for debuterende psykose (OPUS) Familiefokuseret behandling."— Præsentationens transcript:

1 Ratings af familieforløb på video POP projektet 22.maj 2015 Hanne-Grethe Lyse Kompetencecenter for debuterende psykose (OPUS) Familiefokuseret behandling Mary O’Brien

2 Oversigt Den unges og målgruppens behov Familien Manualen og intentionen Gruppelederens kompetencer Opgaven Rating, de enkelte elementer Manualtrofasthed Stil og orientering Samlet vurdering Forskning og klinik

3 Unge med høj risiko for at udvikle psykose Familiefokuseret behandling er et etårigt behandlingsforløb for den unge og nærmeste pårørende Forskningsprojekt i USA (Mary O’Brien), nu anvendt som en vigtig del af POPbehand-lingen i Stavanger

4 At være ’almindelig’ ungcontra at være særlig sårbar Opleve sin identitet / føle sig i tvivl om sin identitet Føle sig værdifuld / opleve sig med lavt selvværd Være almindelig / føle sig anderledes Høre til i en gruppe, have venner / være alene Selvstændighed / være afhængig af andre -familien Føle sig afslappet / opleve høj grad af stress i hverdagen

5 ’Almindelig’ ung / særligt sårbar Samarbejde / Konflikter i familien God funktion i skolen / ikke kunne følge med Erfaringer med seksualitet / ikke have erfaring eller lyst Fordybelse og interesser / svigtende koncentration Bare leve livet / grublerier om fremtiden Fest og hygge/ være vagtsom og isolere sig

6 Illustrationer fra manualen

7 Familien Initiativ, ’overskud’ til at komme i behandling Har et ønske om forandring Ønske om at kunne støtte op og hjælpe Men også have behov for hjælp… Føler sig ’overvældet’ pga. risiko for alvorlig psykisk lidelse Forvirret,da der endnu ikke er helt manifeste symptomer, men diffuse tegn

8 Familien Frustreret og udtrættet pga. mange konflikter og afvisninger I tvivl om, hvad der er normal pubertets adfærd - og hvad er pga. tidlige tegn? I tvivl om støtte og kompensation er det rigtige at gøre, når den unge måske ikke magter fx. skolegang

9 Familien Bekymring over manglen på socialt liv og venner Tristhed og sorg over den unges dårligere funktion Ængstelighed og forvirring over symptomer Irritation og afmagt: ’Ingenting virker ’

10 Familien Mange opgaver på familiens skuldre ved negative symptomer Andre forældre ser deres unge folde sig ud, disse forældre kan opleve, at de har gjort noget helt forkert, opleve skyld Isolationen kan brede sig til hele familien; føler sig misforstået af omgangskreds, trækker sig fra det sociale liv Jens Einar Jansen: Caregiver distress in FEP, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2014

11 illustration fra manualen Stress-termometer bruges for at måle stress for hver af familiens medlemmer

12 12 Extremt højt stress! STRESS Termometer Eksempel Moderat: -Irritabel -Bruger mere tid på mit værelse -Gør ikke mine pligter Normal: Laver mine lektier Bruger tid med mine venner Gør de fleste af mine pligter Rød Zone: -Kan ikke sove -Ingen kontakt med venner-ErKonstant bange for mennesker omkring mig 1 4 3 2 7 6 5 9 10 8 0

13 Intentionen i manualen Forebyggelse af fald i funktionsniveau Forsinke/forebygge forværring af symptomer 35% konversion til psykose efter 2-3 år * 36% konversion til psykose efter 3 år** *Canon TD, Cadenhead,Cornblatt B: ’Prediction of psychosis in youth at high clinical risk…’2008 **Fusar-Poli, Bonoldi, Young et al. ’Predicting psychosis-metaanalysis…2012’

14 Intentionen i manualen Lære familien at acceptere den unges sårbarhed At forberede den unge og familien på konsekvenserne af sårbarheden Arbejde med måder at mestre hverdagens udfordringer på

15 Elementer i manualen  At sætte mål for forløbet, 1 session  Identificere, vurdere og forebygge stress, 6 sessioner Kommunikationstræning, 5 sessioner Problemløsning, 6 sessioner

16 Video 1 Hvordan opleves stress i familien?

17 Møde med familien Blive mødt af professionelle, der fleksibelt møder netop denne familie med et individualiseret program At blive mødt med stor faglig viden At blive mødt med stor forståelse At blive mødt med håb for fremtiden At arbejde hen mod egne mål At blive genkendt med sine egne ressourcer

18 At hjælpe familien med Genkende prodromaltegn Identificere stressorer Forbedre kommunikation og problemløsning Forbedre social og skolemæssig funktion Udarbejde forebyggende plan (kriseplan) Udarbejde nye måder at mestre udfordringerne på

19 Og at fungere som familie igen…

20 Manualen, intention Følelsesmæssig dæmpet tone: (low-key), men også tilstræbe åbenhed, også om følelser (Ved stærk følelsesmæssig intensitet kan man evt. lave individuelle aftaler, ændre på rækkefølgen af temaerne etc.)

21 Gruppelederen Erfaring med unge med psykose Psykoedukativ kunnen Evne til at arbejde systematisk Evne til at arbejde fleksibelt Terapeutisk kunnen/ evne til at skabe og vedligeholde relation Supervision

22 Gruppelederens opgave Se den enkelte session i sig selv og overblik over hele forløbet Følge manualen og være fleksibel Holde en psykoedukativ tilgang med terapeutisk kunnen Vurdere familiens behov Guide familien mod større grad af forståelse Guide familien mod større grad af mestring

23 4 familieforløb, 2 færdiggjort (18 sessioner) 4 forskellige gruppeledere 4 meget forskellige familier 2 unge med begge forældre (fraskilt par, en med stedfar) 2 med mor *TCAS Weisman et al. 1998 Ratings af videos

24 Elementer i ratingen Psykoedukation Kommunikationstræning Problemløsning Generelle færdigheder (Samarbejde mellem terapeuter) Familiens grad af vanskelighed

25 Video 2 Kommunikation Hjemmeopgave: At udtrykke positive følelser over for andre

26 Rating af temaer i kompetence- skala 1. Psykoedukativt arbejde 2. Kommunikationstræning 3. Problemløsning 4. Generelle færdigheder: At bygge relationer. Pacing / effektivitet. Evne til at specificere et problem. Hjemmeopgaver. Ledelse af timen. Helhedsvurdering. 5. Samarbejde mellem gruppeledere 6.Familiens vanskelighedsgrad

27 Kompetence- og ’adherence’ skala (Weissman et al. 1998) Disse områder rates på en skala fra 1-7, hvor 7 inden for ex. ’psykoedukation’ beskrives således: ”Forklaringer er helt præcise, uden væsentlige udeladelser eller unøjagtigheder. Formidlet i et hverdagssprog, hvor man undersøger, om familien har forstået fagtermerne Der opfordres til at stille spørgsmål undervejs Familien forstår klart, hvorfor undervisningsmaterialet er relevant for dem”

28 Familiefokuseret terapi,tjekliste Miklowitz 2010 Manualtrofasthed checkes i forhold til de enkelte områder, i alt 17.Man vurderer GLs handlinger på en skala fra 0 -3, hvor 3 er: ’At GL klart identificerer problemstillingen og på en udmærket måde gør brug af materialet for at hjælpe familien til at mestre deres problemer Emnet er grundigt udforsket og familien styrkes til at tage op årsager, handlinger, relationer i forbindelse med emnet Hjælper familien med at overvinde vanskeligheder og forbehold Familien forstår færdigheden og kan helt relatere den til sig selv’

29 Stil og orientering Rates på samme måde som før fra 0-3 Formidle håb Didaktisk fokus (vejledende holdning, sagsorienteret, autoritativ) Sokratisk fokus (tilpasser og personliggør) Tager følelsesmæssige reaktioner på materialet op Kriseorientering Problemløsende holdning

30 Ikke-tilladte interventioner Paradox intervention Psykodynamisk tolkning Ufokuseret udforskning Fokus på individuelle dynamikker Kognitiv restrukturering

31 Psykoedukation,rating Gruppelederne har meget erfaring, PE er meget integreret, det udøves både efter manualen og generelt i sessionerne Skræddersyr materialet til netop denne familie, der skabes mening Sproget er godt og dagligdags og tilpasset familien Åbenhed over for familiens opfattelse af symptomerne - bygge bro Familiens egne eksempler bruges i nogen udstrækning

32 Stress, rating Er en del af psykoedukationen. Dette emne er meget grundigt gennemgået i manualen Kerneområde fordi det forbinder ’det syge’ og ’det normale’; let at forholde sig til for alle I meget stort omfang lykkes det GL at få familien til at vedkende sig den enkeltes eget og familiens stress – og forstå sammenhængen med symptomer. Når denne sammenhæng er tydelig, begynder man at kunne arbejde med mestring

33 Kommunikationstræning, rating Træning i kommunikation er muligvis den sværeste del af manualen. Nogle familier har store vanskeligheder her - og man må gå forsigtigt frem, hvis det skal give resultater. Man må anvende de eksempler, familien kommer med i sessionerne Nogle GL opnår fint ’letheden’ i formidlingen, men det lykkes ikke altid og kan måske opleves som kritik Anerkendende feedback anvendes hyppigt: GL lægger mærke til fremskridt og anerkender dette

34 Problemløsning, rating Tydeligt at mærke at det er en velintegreret færdighed Problemerne bliver formuleret, så de er præcise i forhold til familiens behov GL styrker via problemløsningen at få dagligdagen til at fungere bedre Der overlades meget ansvar til den unge (og familien) i den sidste del af behandlingen

35 Video 3 Problemløsning, time 16 ud af 18 timer Bemærk den unge får og tager ansvar

36 Generelle færdigheder, rating Relationsarbejde,effektiv brug af tid,ledelse af timen,anvendelse af hjemmeopgaver,specifika-tion af problemer eller mål fungerer i langt de fleste sessioner, men er også afhængig af familiens grad af vanskelighed. Nogle familier har sværere ved at indgå i samarbejdet.

37 Konklusion Manualen følges Familierne- og den unge især- udvikler sig gennem forløbet Stor forståelse og empati. Familiens ’læringskode’ Struktur og fleksibilitet er begge nødvendige dele af forløbet, og en stadig udfordring At rumme og forholde sig til følelser i en psykoedukativ ramme- bestandig udfordring

38 Brug af skalaerne Dette er en meget grundig gennemgang af gruppeledernes kompetencer på videos- og til ’forskningsbrug’. Imidlertid kan skalaerne fint anvendes, fx ved supervision af familiearbejde; det er særdeles relevante emner, der vurderes. For mig har det været en god læreproces, at kigge med ind i den psykoedukative behandling

39 Tak For mig selv har det været meget interessant at få lov at følge familiers forløb af et års varighed, kortet ned til 18 timer. Man kan virkelig se forskel fra ‘før’ og ‘nu’. Her arbejdes og trænes - og den unge bliver tydeligere under forløbet, holder fast i sin egen mening og bliver lyttet til. For hele familien gælder, at der udvikles en høj grad af dialog, som slet ikke var mulig i starten af forløbet.


Download ppt "Ratings af familieforløb på video POP projektet 22.maj 2015 Hanne-Grethe Lyse Kompetencecenter for debuterende psykose (OPUS) Familiefokuseret behandling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google