Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor er pengene til privat- offentligt forskningssamarbejde???? Torben Høøck Hansen Forskningsstøtteenheden Region Hovedstaden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor er pengene til privat- offentligt forskningssamarbejde???? Torben Høøck Hansen Forskningsstøtteenheden Region Hovedstaden."— Præsentationens transcript:

1 Hvor er pengene til privat- offentligt forskningssamarbejde???? Torben Høøck Hansen Forskningsstøtteenheden Region Hovedstaden

2 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Hvad vi skal igennem 1.Lidt om samarbejdsformer (for videns- og teknologioverførsel via forskning/udvikling) 2.Internationale (EU/Nordiske) muligheder 3.Nationale muligheder 4.Hvad man altid skal huske om andres penge Obs – venturefonde, investeringsselskaber og lign. indgår ikke

3 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Samarbejdsformer/veje til videnoverførsel (i hovedtræk) 1.Forsknings- og udviklingsprojekter Med rede penge ml. parterne Uden rede penge ml. parterne Projekter med penge udefra (f.eks. forskningsråd) Samarbejde uden udveksling af penge/andre ressourcer 2.Indtægtsdækket virksomhed – firma køber forskning 3.Udstationering/udveksling af personale Særlig afart: studenterprojekter/-praktik 4.ErhvervsPhD 5.Virksomhedsklubber – forskningsinstitution med klub for virksomheder 6.Målrettet efter-/videreuddannelse (i visse tilfælde som off. ansatte forskeres bibeskæftigelse)

4 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Muligheder for at finde penge EU-midler - mulighed for støtte til ansøgningsfasen EU-forprojekter til små og mellemstore virksomheder – SMV'er Til forberedelse og udarbejdelse af ansøgning – EuroCenter forvalter Netværkspuljen til større EU-satsninger Alle, der forbereder og koordinerer dansk deltagelse i større EU- forskningssatsninger – Det Strategiske Forskningsråd START-midler – fortrinsvis til offentligt ansatte forskere Forberedelse af ansøgning til FP7 eller andre internationale forskningsmidler - Det Frie Forskningsråd. Koordinatorpuljen - efter tilsagn fra EU om kontraktforhandling, Koordinatorpuljen skal dække omkostninger, der er forbundet med at være koordinator, ved at give danske projektkoordinatorer støtte til denne overgangsfase. Foreløbig løber puljen til og med 2010.

5 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Tilskud og muligheder fra EU’s 7. rammeprogram 2007-13 Forskningsprojekter i 3 størrelser (SME’er er altid meget velkomne!) Kræver min. 3 deltagere fra 3 medlemslande. Størrelse på max EU-tilskud: Små projekter: op til 3 mio. € ~ 22 mio. kr. Mellemstore: 3-6 mio. € ~ 22-44 mio. kr. Store: 6-12 mio. € ~ 44-90 mio. kr. 10 brede faglige temaer under særprogrammet Cooperation (fra sundhed til sikkerhed). Strategisk programforskning - ofte anvendelsesorienteret / produktionsorienteret. Mobilitetsprogram Særligt interessant: Dedikeret udvekslingsprogram for offentlig/privat. Særligt program for forskning for SME’er under særprogrammet ”Capacities” EU-tilskud til at outsource forskning. I udgangspunktet vil IPR altid tilhøre SME’en. Brancheorganisationer kan i visse tilfælde også være SME-partneren. Typiske tilskud ligger ml. 0.5 og 1,5 mio. €

6 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Andre europæiske midler og muligheder - 1 CIP (COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME) - EU innovationsprogram (svare til 7. rammeprogram - bare for innovation) Udbud/støtte til innovationsprojekter. Non-profit deltagere kan få støtte via ”grants”. Samlet budget 3,6 mia. € ~ 27 mia. kr. - en væsentlig del af det som adgang til kapital via den europæiske investeringsfond (EIF). COST - ingen penge til forskning, men støtte til netværksarbejde Interessant for dem der tænker på andet end penge på kort sigt. Mulighed for at foreslå nye ”actions”. COST Actions har i flere tilfældet være forløbere for egentlige EU-programmer og i mange tilfælde været platform for egentlig forskningssamarbejde. EUREKA - samarbejdsprojekter (”Industriens COST”). Forudsætter, at nationale finansieringsordninger giver bidrag til danske deltagere. Mulighed for at søge penge til projektforberedelse. EUROSTARS - samarbejdsprojekter særligt rettet mod SME’er SME skal være hovedansøger. Max tilskud er ca. 300.000 € ~ 2,2 mio. kr. Max 50 % af projektomkostninger dækkes.

7 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Andre europæiske midler og muligheder - 2 De operative europæiske sammenslutninger ESA - vil være udbud af tjenesteydelser / apparatur ESO - vil være udbud af tjenesteydelser / apparatur Andre mere indirekte europæiske muligheder EMBL - vil være i form af følgeforskning, der inkludere virksomheder ESRF - vil være i form af følgeforskning, der inkludere virksomheder

8 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Nordiske muligheder NordForsk - støtter bl.a. en række nordiske centres of excellence. Støtter netværk, infrastruktursamarbejde, nordiske forskerskoler, postdoc-stipendier, ph.d.-stipendier mv. Nordisk InnovationsCenter (NICe) - har en række særlige fokusområder for deres indsats. For begge gælder, at der kræves deltagelse af mere end et nordisk land i projekterne.

9 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Danske offentlige muligheder Det Frie Forskningsråd via de faglige forskningsråd Giver kun i sjældne tilfælde give penge til projekter uden offentlig deltagelse. Ansøger skal have ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer. Forskere fra virksomheder kan få støtte jf. EU’s statsstøtteregler. Uddeler via 5 faglige råd. Det Strategiske Forskningsråd Uddeler midler til politiske/strategiske satsningsområder (inkl. grundforskning inden for disse områder!). Uddeler midlerne via programkomitéer. Som regel kun midler til store projekter, hvor det er forventningen, at der i relevant omfang er deltagelse af virksomheder. Lægger vægt på forskeruddannelse (ph.d. og postdoc). ErhvervsPhD-ordningen Erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor stipendiatens løn betales af virksomheden. Der gives 12.500 kr. pr md. i løntilskud til virksomheden, universitetet får 210.000 kr. (”ikke-eksperimentelle uddannelse”) eller 300.000 kr. (”eksperimentelle uddannelser”).

10 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Danske offentlige muligheder Rådet for Teknologi og Innovation: Innovationskonsortier Videnpiloter Innovationsnetværk Teknologioverførsel Forskningskupon Videnkupon Forprojekter til EUREKA og Eurostars

11 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Danske offentlige muligheder Højteknologifonden Alle projekter skal leve op til tre kriterier: åbenbart erhvervsmæssigt potentiale teknologioverførsel samarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder. Husk: SME får dækket max 60 % af udgifter Højteknologisk projekt - Et højteknologisk projekt er afgrænset og sigter målrettet mod at skabe et konkret resultat, som øger parternes mulighed for at forbedre deres videns- og markedsposition. Varighed 2-4 år. Samlet budget DKK 5-30m, Højteknologifondens investering DKK 2,5-15m Højteknologisk platform - En højteknologisk platform fremstiller en radikalt ny teknologi, som baner vej for indtil flere nye kommercielle aktiviteter. Varighed 3-5 år. Samlet budget DKK 30-150m, Højteknologifondens investering DKK 15- 75m.

12 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Danske offentlige muligheder Det lidt mere innovationsorienterede Programmet for bruger-/medarbejderdreven innovation uddeler 90 mio. kr. 2007-09 (næste ansøgningsfrist er 20. april) Danmarks Vækstråd - regionalfondsmidler via den konkurrenceudsatte del af EU’s strukturfondsmidler De regionale vækstfora Fonden til investering i arbejdsbesparende teknologi (kun penge til demo./implementeringsprojekter. Største projekt ca. 20 mio. kr.)

13 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Private fonde Ufatteligt stort og uoverskueligt område. Der kan være muligheder. Husk, at en lang række fonde ikke give penge til forskning, hvis der er private virksomheder i projektet.

14 Forskningsstøtteenheden, Region Hovedstaden Fælles for alle ovenstående finansieringskilder Der skal skrives en ansøgning - der skal være god. For der er mange om buddet! Bevillingshaverne tager deres bedømmelseskriterier/regler alvorligt - lad være med at søge hvis I alligevel ikke gider/ønsker at følge dem eller ikke kan leve op til dem. Der er betingelser forbundet med støtte - faglige, juridiske, økonomiske eller bureaukratiske. Accepter det og kend dem inden der søges - det er for sent når kontrakten er underskrevet. Der er altid en eller anden kasse man kan søge - det er bare spørgsmål om at lede og tænke kreativt. Hvis man vil lede efter flere kilder, så start evt. med at kigge i ”Innovationsguide for virksomheder” fra Rådet for Teknologi og Innovation, dec. 2008.


Download ppt "Hvor er pengene til privat- offentligt forskningssamarbejde???? Torben Høøck Hansen Forskningsstøtteenheden Region Hovedstaden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google