Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formålet med dagen Styrke Handicaprådenes samarbejde og indflydelse i kommunerne Ny viden, erfaringsudveksling og inspiration til det fremtidige arbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formålet med dagen Styrke Handicaprådenes samarbejde og indflydelse i kommunerne Ny viden, erfaringsudveksling og inspiration til det fremtidige arbejde."— Præsentationens transcript:

1 Formålet med dagen Styrke Handicaprådenes samarbejde og indflydelse i kommunerne Ny viden, erfaringsudveksling og inspiration til det fremtidige arbejde i Handicaprådene Indlæg Diskussion og refleksion Stillingtagen Konkret udbytte Katalog med gode historier Opsamlinger fra workshops (eftersendes) Egne aftaler: hvad går VI hjem og gør? Målet med Projekt Mainstreaming: At udvikle værktøjer, der kan bruges af alle kommuner

2 Velkommen til konference for Handicaprådene i Region Midt
Check-in, udlevering af navneskilt, anvisning af plads, kaffe, the og morgenbrød Velkomst ved Viceborgmester Berner Nielsen, Randers Kommune Dagens program, v. Michael Bo Nielsen, Udviklingskonsulenterne Projekt Mainstreaming, v. Mogens Wiederholt, CLH Pause Temadrøftelser Implementering Roller Gennemslagskraft Frokost, frisk luft og mobil 13.15 – 14.00 Oplæg fra Viborg Kommune, der er Mainstreaming projekt kommune, v. Henrik Hauritz Hvad går vi hjem og sætter i værk? Opsamling på dagen og opgave for Handicaprådene. Kommunaldir. Bent Peter Larsen deltager ”Jacob og Egedal kommune”, Jacob Nossel, stand up-komiker

3 Til diskussion ved bordene
Hvad er det vigtigste, vi har hørt i oplægget fra Viborg? Hvad kan vores Handicapråd/vores kommune lære af Viborg?

4 Temagrupper – inspiration til drøftelsen
Temagruppe 1: Implementering af kommunens handicappolitik Hvor langt er kommunen og rådet nået med at udarbejde en handicappolitik? Hvem er involveret i at udarbejde politikken: Er det socialudvalget, Handicaprådet eller er den udarbejdet i et samarbejde? Er sektoransvarlighed indarbejdet i politikken? Hvordan kommer man fra ord til handling ude i kommunerne? Videregivelse af erfaringer fra kommuner, der har været igennem processen. Temagruppe 2: De forskellige roller i handicaprådet Hvordan samarbejder de forskellige parter i rådene? Hvilke roller har henholdsvis bruger-, byråds- og evt. embedsmandsrepræsentanter? Hvordan håndterer byrådsrepræsentanterne dobbeltrollen som folkevalgt og rådsmedlem? Hvilke forskellige brugerrepræsentanter er der i rådet, og vægtes alle handicap og lidelser lige meget? Temagruppe 3: Handicaprådets gennemslagskraft Hvad har rådene indflydelse på? Hvor stor lokal indflydelse har rådene? Hvordan kan rådene selv sætte en dagsorden og rejse selvstændige temaer? Hvordan kan rådene påvirke beslutningsprocesserne i kommunerne udover høringer? Hvordan udarbejdes rådenes dagsorden?

5 Arbejde i temagrupper Metode:
Gruppen udpeger en tovholder, som styrer slagets gang. Tovholderen er ordstyrer og ansvarlig for, at gruppens vigtigste ”fund”/pointer/ideer bliver skrevet ned. Diskussion og refleksion på baggrund af dagens emne og oplægget Sidste 10 minutter: opsamling og skrivning af ”fund”/pointer/ideer på A4-papir Gruppernes overvejelser indsamles og kopieres, og sendes efterfølgende til alle handicapråd

6 Det nye, der sker, er dét, du går hjem og får til at ske
Formål: at hvert handicapråd/kommune får samlet op på dagens input, diskussioner og refleksioner at blive konkret: hvad vil vi have til at ske i vores kommune? Metode Frem til kl OPSAMLING: Mødes i ”kommune-grupper” (så vidt muligt) hver kommune finder mindst 3 konkrete handlinger, som de vil gå hjem og sætte i værk Skema udfyldes med aktiviteter + navn og kommune 14.30 – – PRÆSENTATION Turbo-præsentation fra grupperne 15.00 – – Replik fra formand for KKR, Borgmester Anders G. Christensen, Favrskov Kommune

7 Det får vi til at ske i vores kommune
Kommune:_____________Navn:_________ Handling Mål Tovholder/Hvor-når 1) 2) 3) 4) 5)


Download ppt "Formålet med dagen Styrke Handicaprådenes samarbejde og indflydelse i kommunerne Ny viden, erfaringsudveksling og inspiration til det fremtidige arbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google