Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT-forskning... 1 © Kaj GrønbækCID åbning IT-Forskning i et brugsperspektiv Kaj Grønbæk Datalogisk Institut og InterMedia Aarhus Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT-forskning... 1 © Kaj GrønbækCID åbning IT-Forskning i et brugsperspektiv Kaj Grønbæk Datalogisk Institut og InterMedia Aarhus Universitet"— Præsentationens transcript:

1 IT-forskning... 1 © Kaj GrønbækCID åbning IT-Forskning i et brugsperspektiv Kaj Grønbæk Datalogisk Institut og InterMedia Aarhus Universitet kgronbak@intermedia.au.dk

2 IT-forskning... 2 © Kaj GrønbækCID åbning Plan Hvad er IT forskning med aktiv brugerdeltagelse? (Cooperative Design) Eksempler på " Cooperative Design" teknikker Laboratorieforskning versus Cooperative Design et eksempel - RoomWare design Etablering af forskningsprojekter med brugerdeltagelse

3 IT-forskning... 3 © Kaj GrønbækCID åbning Traditionel systemudvikling og brugerdeltagelse traditionelle systemudviklingsmetoder er baseret på ingeniørmetoder kunden (måske brugeren) er inddraget i foranalysen udviklingsaktiviteterne gennemføres af udviklerne alene faktiske brugere inddrages først ved afsluttende test eller ved selve ibrugtagningen der leveres alene et teknisk system Men IT-baserede systemer er mere end blot tekniske systemer! Opgaver, arbejdsformer og organisationer forandres også. Litteraturen dokumenterer mange eksempler på problemer med traditionelle metoder

4 IT-forskning... 4 © Kaj GrønbækCID åbning Traditionel systemudvikling versus "Cooperative Design" Traditionel Systemudvikling: Cooperative Design:

5 IT-forskning... 5 © Kaj GrønbækCID åbning Cooperative Design (Participatory Design) Formål at: støtte iterativ design og undgå design fejl og mangler som opstår ved traditionelle metoder give brugerne indflydelse på IT systemudvikling tage udgangspunkt i brugernes praksis og systemers brugskontekst relatere systemudvikling til konkrete (arbejds)opgaver fra brugernes hverdag give brugerne mulighed for at være kreative i systemudvikling Refereres ofte som "The Scandianavian Approach" til IT-design

6 IT-forskning... 6 © Kaj GrønbækCID åbning Cooperative Design Teknikker Etnografiske analyser Fremtidsværksteder Metaforisk design Scenarie-baseret design Mock-up baseret design Cooperative Prototyping

7 IT-forskning... 7 © Kaj GrønbækCID åbning Mock-up (attrap-) teknikker Teknikker udviklet i UTOPIA projektet (1980-84) Design af grafiske systemer til helsidesombrydning Fremadrettet design der bygger på dyrt og dengang utilgængeligt hardware Eks. laserprinter priser 1.5 mill -> 250.000 -> 25.000 -> 5.000 Behov for teknikker, der kunne give grafiske arbejdere konkret forståelse af fremtiden (envisionment) tekniske beskrivelser uegnede - løsrevet fra arbejdssituationer istedet bruges billige attrapper - der kan bruges i simulerede arbejdssituationer Værktøjer papirark, karton, krydsfiner, overheads, slides, video, mv. pen, saks, lim, sav, etc. - evt. kombineret med computer

8 IT-forskning... 8 © Kaj GrønbækCID åbning Prototyping Horisontal prototyping Systemets samlede grænseflade overfor brugerne skitseret i fuldt omfang, men ingen funktionalitet eller model implementeret evt. som mock-up Vertikal prototyping Udvalgte områder implementeret i fuldt omfang (brugergrænseflade, funktioner, model) Kan kombineres f.eks. en horisontal prototype, der trinvist udbygges med vertikale moduler “prototype...[...Gk.....prototypos, archetypal, prot- + typos type] (1552) 1: an original model on which something is patterned: ARCHETYPE 2: an individual that exhibits essential features of a later type 3: a standard or typical example 4: a first full-scale usu. functional form of a new type or design of a construction (as an airplane)” Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, 1987, p 947

9 IT-forskning... 9 © Kaj GrønbækCID åbning Forskellige roller for prototyping i systemudvikling Prototyper til undersøgelse af krav (exploratory prototyping) Mål: undgå dyre fejl der typisk begåes under kravanalyse Simulering, kunstige omgivelser, fiktive data Prototyper til eksperimenter i virkelige omgivelser (experimental prototyping) Mål: afprøve egnethed af et konkret designforslag Virkelige data, virkelige omgivelser, simuleret arbejdsproces Prototyper til versionsudvikling (evolutionary prototyping/development) Mål: at inddrage rigtige brugserfaringer i videreudvikling af et system Et kørende system med “produktionsdata” opfattes som en prototype

10 IT-forskning... 10 © Kaj GrønbækCID åbning Kooperativ prototyping 1. Brugerne deltager i design og modifikation af prototyper Prototypen opfattes som "skitseblok" (lær-og-smid-væk), og alternative designideer afprøves af brugerne 2. Brugslignende afprøvning etableres med simuleret funktionalitet og eksempeldata Arbejdssituationer/scenarier "spilles” igennem identificerede rammeopgaver og eksempeldata er vigtige! og sammenbrud i spillet giver ideer til redesign 3. Evalueringssessioner planlægges og bearbejdes Åbenhed overfor for ”sidespor” og nye problemstillinger er vigtig Anekdoter der fortælles under sessionerne kan være vigtige kilder til Video-baseret dokumentation

11 IT-forskning... 11 © Kaj GrønbækCID åbning Laboratorieforskning versus Cooperative Design Eksempel - Design af "Roomware"

12 Etnografiske studier af projektrum for landskabsarkitekter (© Desarte projektet)

13 skitser... (© Desarte projektet)

14 materialeprøver... (© Desarte projektet)

15 IT-forskning... 15 © Kaj GrønbækCID åbning Observationer fra projektrum Samlokalisering i projektrum støtter opmærksomhed (awareness) omkring fælles arbejde implicit læring nemme skift mellem individuel og kollaborativt arbejde Computer-displays - storskærme er utilstrækkelige for lidt materiale for flygtige - giver ikke persistent fælles reference materiale IT kan ikke substituere samlokalisering, men IT kan supplere distribuerede projektgrupper Der skal bygges bro mellem de fysiske materialer og computer- baserede materialer. stregkoder, sensorer, sendere

16 IT-forskning... 16 © Kaj GrønbækCID åbning Laboratoriudviklede teknologier...

17 IT-forskning... 17 © Kaj GrønbækCID åbning I-land (GMD) Dynawall Interactable CommChair Passage Kiosks

18 IT-forskning... 18 © Kaj GrønbækCID åbning Dynawall (GMD) Væggene er Smartboards store trykfølsomme computer- skærme koblet som een stor tavle CommChair kommunikerer via trådløst net

19 IT-forskning... 19 © Kaj GrønbækCID åbning CommChair (GMD) Flytbare stole docking station til PC indbygget pen computer trådløst net

20 IT-forskning... 20 © Kaj GrønbækCID åbning InteracTable (GMD) Et samarbejds-bord: noter adgang til dokumenter dreje dokumenter

21 IT-forskning... 21 © Kaj GrønbækCID åbning Passage (GMD) Støtte til at ”bære” dokumenter mellem rum Knytte dokumenter til nøgler, briller osv.

22 IT-forskning... 22 © Kaj GrønbækCID åbning MEN... hvordan håndteres papirerne? skitserne? materialeprøverne?... spændende teknologisk forskning - men et tydeligt eksempel på behov for mere brugerdeltagelse i design!

23 IT-forskning... 23 © Kaj GrønbækCID åbning Etablering af IT-forskning med brugerdeltagelse ESPRIT projekter brugerorganisationer med som partnere f.eks. A/S Storebæltsforbindelsen med som brugerorganisation Center for IT-forskning (CIT): Bruger- og udviklervirksomheder deltager og bidrager til forskningen i samarbejde med forskningsinstitutioner Både virksomheder og CIT bidrager økonomisk Rettigheder til opfindelser aftalt på forhånd Tilskynding til umiddelbar kommerciel udnyttelse af resultater Eksempler på virksomheder, der har deltaget: TeleDanmark, B&O, Danfoss, Kommunedata, LEGO,...

24 IT-forskning... 24 © Kaj GrønbækCID åbning Industriel design og arkitektur? måske de samme udfordringer for CID... Bygninger og industrielle design produkter er ofte mere end blot tekniske løsninger Bygninger og produkter får flere og flere elementer af IT i sig (ambient technologies, roomware, ubuiqouitos computing, pervasive computing)...


Download ppt "IT-forskning... 1 © Kaj GrønbækCID åbning IT-Forskning i et brugsperspektiv Kaj Grønbæk Datalogisk Institut og InterMedia Aarhus Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google