Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lind Skole Version 2 FYRAFTENSMØDE MED FORÆLDRE D. 8. OG D. 9. JUNI 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lind Skole Version 2 FYRAFTENSMØDE MED FORÆLDRE D. 8. OG D. 9. JUNI 2015."— Præsentationens transcript:

1 Lind Skole Version 2 FYRAFTENSMØDE MED FORÆLDRE D. 8. OG D. 9. JUNI 2015

2 Vi kommer omkring:  En længere og mere varieret skoledag- skoledagens organisering  Understøttende undervisning og faglig fordybelse( bånd og flexdag)  ”nye” linjer i udskolingen  Pædagogiske fokusområder 2015- 2016  Byggeri og ombygning  Nationale trivselsmålinger

3 Skoledagens organisering  Alle skoledage starter kl. 8 og slutter henholdsvis kl. 14 eller kl. 15  Den understøttende undervisning er nu obligatorisk - så eleverne skal gå i skole i 30/33 og 35 timer ugentligt  Frivillig undervisning foregår efter kl. 14 eller kl. 15 (ex. musik, mad)  3 korte dage ved skolestart, juleafslutning og sidste dag inden sommerferien  4 eller 5 lektioner om dagen á 60 minutter + et bånd på 30 minutter

4 Understøttende undervisning og faglig fordybelse  Indførelse af ” ½ times bånd” på alle skoledage med henholdsvis fællessamlinger, aktivitetstid samt studietid og faglig fordybelse vil formalisere Lind Skoles visioner om at styrke fællesskabet, elevernes trivsel og understøttende aktiviteter for skolens fagområder (dansk og matematik).  Organiseres i et bånd 30 minutter dagligt i alle klasser Eksempel: FællessamlingStudietid og faglig fordybelse AktivitetstidStudietid og faglig fordybelse ManddagTirsdagonsdagtorsdagfredag

5 Flexdag i grundskolen  Alle klasser i 1.-6 årgang har flexdag ex. hver onsdag hele skoleåret  Et fag har ca. 10 uger á 4 lektioner fordelt over skoleåret  Hvorfor? (Elevperspektiv)  Det giver mulighed for:  Samarbejde med andre (internt og eksternt – den åbne skole), variation i arbejdet, sammenhængende tid til andre opgaver, andre undervisningsaktiviteter der kræver god tid, udeskole  Hvorfor? (Lærerperspektiv)  Det giver mulighed for:  Samarbejde med andre (internt og eksternt – den åbne skole), variation i arbejdet, sammenhængende tid til andre opgaver, andre undervisningsaktiviteter der kræver god tid, udeskole

6 Eksempel på skoleuge Bånd8-8:30 Pause 8:30- 8:35 1.lektion 8:35-9:35 Pause 9:35- 10:00 2. lektion 10:00 -11:00 Spisepause 11:00 – 11:40 3. lektion 11:40- 12:40 Pause 12:40- 12:55 4. lektion 12:55- 13:55 Pause 13:55- 14:00 5. lektion 14:00- 15:00 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Bånd 1.lektion XXFlexdagXX 2.lektion XXFlexdagXX 3.lektion XXFlexdagXX 4.lektion XXFlexdagXX 5.lektion XX X

7 Pædagogiske fokusområder skoleåret 2015-2016  Implementering af ”bånd” og Flexdag samt bevægelse i undervisningen  Målstyret undervisning  Industrien som karrierevej  Nye linjer i udskolingen: 1. Naturvidenskab og sundhed/ 2. International kultur /3. Kommunikation og designteknologi  Krop og kompetencer  Fokus på overgangen mellem grundskole og udskoling- faglig screening  Den gode skolestart 0. årgang ( dansk, matematik, AKT)

8 Industrien som karrierevej  Samarbejde med virksomheder  Den åbne skole  Kvalificere uddannelses- og erhvervsvalg

9 Nye linjer i udskolingen  Kommunikation og designteknologi  International kultur  Naturvidenskab og sundhed

10 Fælles for linjerne

11 Krop og kompetencer  Fokus på bevægelse i undervisningen  Udvikling af lærernes kompetencer  Den åbne skole  Idrætsfaget

12 Målstyret undervisning  ”Fokus på hvad eleverne skal lære frem for hvad de skal lave”

13 Eksempel

14 Trivsel på ET INDBLIK I RESULTATERNE FRA DEN OBLIGATORISKE NATIONALE UNDERSØGELSE

15 Elever trives i særlig grad på Lind Skole Højest score  Eleverne er glade for deres klasse, lærere og skole  Eleverne oplever minimalt mobning Gode score  Elevernes oplevelse af de fysiske rammer  Elevernes oplevelse af selvværd og indflydelse

16 Oplevelse af det ”nære”- lærere og klassen 0.-3. årgangHele landetKommunenSkolen Er du glad for din skole?71 %74%85% Er du glad for din klasse?71%74%85% Føler du dig alene i skolen?6%4% Er du glad for dine lærere?82%83%93% Er lærerne gode til at hjælpe dig?79%81%92% Er timerne kedelige?12%11%4%

17 Oplevelse af det ”nære”- lærere og klassen 4-9 årgangHele landetKommunenSkolen Er du glad for din skole?29 %32%39% Er du glad for din klasse?39%41%40% Føler du dig alene i skolen?2% 1% Hjælper dine lærere med at du lære på en god måde? 19%20%22% Er lærerne gode til at støtte dig?29%33%37% Er timerne kedelige?9%7%6%

18 Oplevelser af drilleri og mobning 0.-3. klasseHele landetKommunenSkolen Er I gode til at hjælpe hinanden 58%62%76% Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det? 9% 5% Er du bange for at de andre børn griner af dig? 10%9%6% Har du nogle gange ondt i maven? 6% (39%) 5% (36%) Har du nogle gange ondt i hovedet? 8% (39%)7% (39%)5% (36%)

19 Oplevelser af drilleri og mobning 4.-9. klasseHele landetKommunenSkolen De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme 33%(42%)35% (42%)31% (50%) Er du blevet mobbet de sidste år? 2% (2%)2% (1%)0 % (0%) Andre accepterer mig som den jeg er? 32% (44%)33% (44%)31% (50%) Hvor ofte føler du dig tryg? 27% (50%) 30% (50%) 31% (56%) Er du bange for at blive gjort til grin? 7% (12%)6% (12%)4% (10%)

20 Den åbne skole  Industrien som karrierevej i udskolingen  Skolesport - et samarbejde mellem fritidshjemmet og skolen  Samarbejde med KLG Badminton for nogle udskolingselever

21

22

23

24

25

26

27


Download ppt "Lind Skole Version 2 FYRAFTENSMØDE MED FORÆLDRE D. 8. OG D. 9. JUNI 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google