Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamensorientering 2015 Eksamensorientering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamensorientering 2015 Eksamensorientering."— Præsentationens transcript:

1 Eksamensorientering 2015 Eksamensorientering

2 Vigtige datoer: Onsdag den 13. maj kl offentliggøres de skriftlige prøver, og prøver der afholdes før 29. maj. Onsdag den 20. maj kl offentliggøres hele eksamensplanen. Torsdag den 21. maj er første mulige prøvedag. Skriftlige karakterer offentliggøres den 19. juni (Lectio) Onsdag den 24. juni er sidste mulige prøvedag. Eksamensorientering

3 Eksamensplanen Din eksamensplan offentliggøres på Lectio (den 13. og 20. maj). Du er selv ansvarlig for at holde øje med evt. ændringer (tid, lokale mm). Sker ændringen senere end 3 dage før prøven, får du personlig besked. Eksamensorientering

4 Hvad kan man komme op i efter 1g?
Du kan komme til eksamen i et fag du afslutter. Du skal til mundtlig årsprøve i AT (dansk-historie) Du skal op i 3-4 prøveaktiviteter i alt efter 1.g (eksamen, AT, årsprøver) Eksamensorientering

5 Efter 2g Du skal have været oppe i minimum 2 fag (eksamen) efter 2.g
Alle skal til årsprøve i AT (2. fremmedsprog) Du skal op i 3-4 prøveaktiviteter, så der er også årsprøver (skriftlig el. mundtlig). Eksamensorientering

6 Regler for udtræk af eksamen
I alt skal du op i 8 fag inkl. AT. (9 ved ekstra A-niveau) Du skal mindst op i 3 mundtlige og 3 skriftlige fag (efter slutningen af 3g). I A-niveaufag med skriftlig eksamen skal du op enten mundtlig, skriftlig eller begge dele. Eksamensorientering

7 HF Eksamen i alle afsluttende fag. Eksamensorientering

8 Bekendtgørelsen Læs de aktuelle fags bekendtgørelse grundigt igennem. Læreplaner For alle fag gælder at prøveformer er punkt 4.2. Vær opmærksom på eksamensformen (forberedelsestid, kendt/ukendt materiale), og diskuter det med jeres lærer. Eksamensorientering

9 Generelle forhold I Eksamensbekendtgørelsen kan du læse om karakterskala, karakterfastsættelse, prøveformer, klagemuligheder mm. Eksamensorientering

10 Eksamensbeviset En studentereksamen skal omfatte 8 prøver og et studieretningsprojekt. Bemærk vægtningen. Husk årskarakterer tæller med. Eksamensorientering

11 Trækning af spørgsmål til 24 timers forberedelse
Trækning foregår altid kl (med mindre andet er aftalt) ved kontoret uanset hvornår du skal op den følgende dag. Du skal personligt møde op kl. 8.00, du kan ikke få andre til at trække for dig, eller vente til senere. Eksamensorientering

12 Pensum? På Lectio under Studieplan ligger Undervisningsbeskrivelsen. Her står hvad I har læst i faget i årets løb. Dette kan censor også se, så med mindre andet er aftalt med læreren er det hvad man forventer du har læst på til eksamen. Eksamensorientering

13 Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg?
Inden prøven: Sygdommen skal meddeles kontoret og efterfølgende dokumenteres af lægeerklæring. Under prøven: Tilkald en vagt eller lign. og forklar situationen. Skolen sørger for at du kan komme til eksamen hurtigst muligt. Evt. til sygeeksamen i august. Eksamensorientering

14 Andre forhold ved eksamen.
For sent: Skolen har ret til at nægte dig adgang til prøven, hvis du kommer for sent. Prøven må så tages på et senere tidspunkt. Snyd: Hvis du bliver grebet i ”snyd” bliver du bortvist fra prøven/karakteren bortfalder. Du bliver tilbudt ny prøve i efterfølgende termin, hvor prøven afholdes. Hvis du af en eller anden grund, har brug for ekstra tid til eksamen, skal du henvende dig til din studievejleder i god tid inden. Eksamensorientering


Download ppt "Eksamensorientering 2015 Eksamensorientering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google