Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INKONTINENSTEMADAG hos ABENA 27

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INKONTINENSTEMADAG hos ABENA 27"— Præsentationens transcript:

1 INKONTINENSTEMADAG hos ABENA 27
INKONTINENSTEMADAG hos ABENA 27. maj Erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik Arndis Svabo, sygeplejerske – sorgterapeut Indvandrermedicinsk klinik Odense Universitetshospital

2 Indvandrermedicinsk klinik
Præsentation af IMK Patient gruppe Værktøjer Støtte til udredning, behandling Kommunikations metoder Tolke anvendelse Samarbejdspartnere Undervisning og forskning Cases

3 1000 multisyge etniske minoritetspatienter
har vist os, hvor der er plads til forbedring …. og hvilke redskaber der skal til for at de ikke kommer yderligere til skade Baggrund

4 forskellige patienter med forskellige behov, det gælder om at finde hvilke behov og mulige løsninger og ikke mindst gode samarbejdspartnere

5 Første Møde med patienten, tillid opbygges
DenDe Første Møde med patienten, tillid opbygges

6 Overordnede helbredsproblemer
- Kroniske livsstilssygdomme Kroniske komplekse smerte tilstande Depression Angst PTSD Tab af familie og venner Incest - voldtægt Compliance problematikker Immigrationsproblemer Ingen tro på fremtiden

7 Årsager til compiance problemer
Sprogbarrierer- ingen tolk Dårlig økonomi- mangler medicin Trauma Behandling for kompliceret Svigtende tillid til systemet Ukendt behandling - medicinmand- Bange for ikke at kunne høre sine børn om natten Smerter Ønsker ikke at leve, ser ingen fremtid Ikke forstået budskabet Internet- digitalisering – e boks Religiøse barrierer … og mange flere der er ved at blive afdækket og dokumenteret

8 Tilgang til patienten Tværfagligt team: læger sygeplejersker,
socialrådgiver og sekretær Kommunikative redskaber Empati Anerkendelse Aktiv lytning Calgary Cambridge (struktur-relation) Livshistorien Genogrammer Mindfulness Lyttende- anerkendende- tilstede- forstående- ikke bange- vilje til at høre patientens historie Hjælp til egenomsorg - familiesygepleje

9 Fagspecifik forløbskoordination
Social rådgivning Lægelig udredning og behandling Forløbskoordination Sygepleje, omsorg, compliance Fagspecifik forløbskoordination Morten Sodemann

10 Barrierer i sundhedsvæsenet
Tolkede samtaler tager tid og koster penge De møder ikke op Tolke briefes ikke før en samtale Kulturen placeres i forgrunden Forløb afsluttes efter første ”udeblivelse” Lang ventetid, kender ikke visitationsregler Manglende vilje til at tænke ud af boksen Skriftlig information alt for detaljeret og kompliceret – oftest kun på dansk Udfyldning af skemaer komplicerede og stressfremkaldende Digital post Økonomi Barrierer i sundhedsvæsenet

11 Kulturen i baggrunden - Ikke omvendt
Det kulturelle røntgen billede: Personen i forgrunden Kulturen i baggrunden - Ikke omvendt © Francisco Guerrero © Francisco Guerrero

12 Samarbejde med Praktiserende læge Kommune - jobcenter Specialafdelinger Skolelæger Hjemmepleje ATT CSM Frivillige organisationer Tolkeudbyder IT afdeling

13 Sygeplejerskens værktøj
Samtale Genogram Netværkskort Familieopstilling Mindfulness Musikterapi Varmepude NADA tilrådes Tolkemuligheder

14 Den gode vilje … og lidt til
Løs patients største problem først! Split problemerne op Opmærksom på behov for tovholder Tag aben på skulderen Investér tiden Klare aftaler Minimer sprog barrierer Afstem patientens bekymringsniveau Prøv en gang til Glem etniske kultursmerter

15 Sygehuset: Lige så snart det er svært eller udenfor rutinen
Opfatter de fleste det som: 1) en personlig sag om man vil bruge tid på det 2) at der må være andre der tager over eller løser situationen Der er ingen ledelsesmæssig opbakning til at gøre noget særligt for at sikre behandlerkæden

16 2020- planen går 2 veje Præmie e-patienten
taler med lægen per digital mestring læser deres journal på nettet bestiller tid og diabetes utensilier på nettet har et stort glad, motionerende netværk diskuterer sundhed med venner på Facebook og sundhedsblogs bor i en stor by tæt på sundhedsvæsenet internet, eboks har ikke brug for 112 Ressource svage problem patienter diskuterer aldrig sundhed har intet netværk forstår ikke samtykke erklæring er funktionelle analfabeter når de bliver syge forstår ikke planen ved udskrivelse har ikke råd til insulin og skoleudflugt samtidig kender kun 112 har ikke mobildækning uden internet Den selvkørende e-patient, der altid er on-line og velinformeret er enhver politikers våde drøm. De andre må se at få lært at læse og flytte til et område med mobildækning

17 Funktionelt ressourcesvage funktionelt ressource svage patienter,
patienter skaber vi selv Hver gang vi finder på noget nyt og smart, mhp at styre patient adfærd eller rationalisere Bi-produkt: funktionelt ressource svage patienter, der ikke kan følge med

18 PTSD 70 % er blevet diagnostiseret med PTSD
Mere end 75 % var ikke diagnostiseret tidligere Fælles for alle er, at de har lidt i mange år.

19 Fysiske PTSD symptomer
Hovedpine Spændinger i nakke og skulder Rygsmerter Smerter i arm med udstråling til fingre Skuldersmerter efter ophængning Smerter efter falanga tortur forveksles med neuropati Inkontinens Obstipation Tandsmerter

20 Fysiske torturmetoder
Slag og spark Knoglebrud Mutilation Tand tortur Skæren i huden Ophængning Elektrisk Kvælning Seksuel tortur voldtægt Brænding Waterboarding Mutilation: Afrivning af hår, negle, amputationer m.m.

21 Psykiske PTSD symptomer
Psykisk tortur

22 Omtanke når patienten skal udredes
EKG Blodprøver MR- scanning Ventetid Kropsopfattelse Voldtægt Sygdoms forståelse Tidligere tortur oplevelser

23 Gode spørgsmål Sover du om natten? Du rejste fra dit land – hvorfor gjorde du det? Er der noget du er bange for her eller på sygehuset Har du oplevet noget, der er svært at tale om eller at tænke på? Er der noget du ikke kan sige til nogen? Er der noget du gerne ville tale om, hvis du turde?

24 Kend din patient! ”Hvis han kan rejse fra Congo til Kruså kan han også rejse fra Kruså til Odense”

25 Barndomsminder

26 Genogram

27

28 Mareridt efter MR scan ” Jeg bliver bundet og lagt i en kælder”
E- recept sendes Tæt kontakt til patient Ingen søvn - mareridt hver nat ….. Jeg vil godt være ærlig, jeg har ingen penge til sovemedicin eller til salver fra hudlæge

29 Svært PTSD syge mister sproget
IMK anvender ca. 85% tolkede samtaler Uden tolk svært med at få patientens historie, udrede, behandling og efterbehandling

30 At vurdere om der skal bestilles tolk er ikke et spørgsmål om penge, det er et spørgsmål om behov.
OUH nye kodeks lyder: “Vi er tilgængelige og taler med patienten og pårørende, i et sprog de forstår, så de føler sig trygge, og vi undgår misforståelser”.

31 Tolkeregler gældende fra 1. maj 2015
§ 2. Den læge, der er ansvarlig for behandlingen af patienten, skal sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer, herunder beherskelse af det danske sprog . § 3. Børn under 18 år må ikke anvendes som tolke, med mindre det er en akut uopsættelig situation, eller at der skal gives en kort uproblematisk besked .§ 5. Tolke, der yder tolkebistand til behandling hos praktiserende læge eller praktiserende speciallæge, afregner på en regningsblanket, som udarbejdes af regionsrådene. Regningen skal attesteres af lægen, og indsendes til den region, hvor den sikrede bor. Tolke, der yder tolkebistand til sygehusbehandling, afregner efter nærmere aftale med regionsrådet.

32 Hos lægen taler jeg med fingrene, eller min søn hjælper mig

33 Tolkemuligheder Videotolkning Fremmøde tolkning Ipad Telefontolkning
Lægens vigtigste og primære værktøj for at kunne stille en diagnose er sproget. Når der er sprogbarrierer er tolkning derfor et diagnostisk redskab og burde ikke ses som en forhindring.

34 Samtaler - mange muligheder

35 Den tolkede samtale Dialekt Kropssprog Patientens og tolkens tonefald
Placering i skærm/rum Tolkning uden billede på skærm Taler patient og tolk udenom dig Giver tolk egne råd, meninger Stop samtalen hvis den ikke fungerer Start og slut tidspunkt noteres på rekvisition Ny tid aftales

36 Det er som om jeg først nu har fået åbnet min kuffert, der har fulgt mig hele livet
15 år gammel voldtaget og brændt … min mand ved ikke hvad der skete

37 Første besøg aftales i asylcenter
Tolk og patient forstår hinanden Opbygge tillid Planlægning af udredning i IMK med Dansk røde kors kaution Henvisning til Gynækologisk afdeling Hudlæge Plastkirurg ATT Støttende ved undersøgelse Sikre at ægtefælle ikke deltager ved samtaler Samme tolk anvendes på alle afdelinger Økonomi _ transport Fokus på børnene – familie sammen føring Hjælp til ansøgning om blebevilling

38 Ung enlig traumatiseret mor, udsat for tortur af svær seksuel karakter
… JAMEN, DET ER BARE EN BANAL UNDERSØGELSE

39 Børns omsorg for forældre
Brødre med er enuresis Tøjvask i weekenderne Kommer ikke sammen med andre unge jævnaldre Mor og far skal hjælpes til at huske aftaler Hjælp til indkøb, rengøring, tøjvask Bange for at stresse far Deler medicin på soveværelse

40 Mange sygdomme kompliceres af sociale og økonomiske problemer og misforståelser skabt af sprogbarrierer

41 Væske – vandladningsskema ”Jeg ville have svært med at udfylde skema
Væske – vandladningsskema ”Jeg ville have svært med at udfylde skema. Selvom jeg skulle tisse i det bæger jeg har fået, så ville jeg ikke kunne finde ud af hvor meget der er i . Jeg kan hverken læse eller skrive dansk”

42 Væske – vandladningsskema
Analfabet En stor udfordring, alt for ofte medinddrages børnene

43 Mit største problem er at min søn tisser og ”laver” i bukserne
Far og mor magter ikke udrednings plan Kan man ikke følge udredningen der er for kompliceret .. Indlæggelse på børneafdelingen NU GÅR DET MEGET BEDRE

44 Jeg forstår ikke det skema, skal jeg aflyse tiden?
Nedsunken livmoder Urininkontinens Encopese Min datter på 14 år vil jeg ikke spørge om hjælp

45 Hvordan kunne du vide det
Hvordan kunne du vide det? Genoptræning af bækkenmuskler en by i Rusland Somalisk kvinde aldrig tidligere spurgt ind til urininkontinens Jeg kan ikke fortælle det til nogen, vi taler ikke om problemet Jeg er uren og kan ikke bede

46 Jeg kommer til at tisse i bukserne
Lyde gør mig bange, jeg er konstant på vagt! sagt af kvinde der blev massevoldtaget på vej hjem fra arbejde Jeg kommer til at tisse i bukserne

47 Jeg bliver genert når de snakker, tør ikke spørge igen
Læge skriver en seddel, så er jeg så dum forstår ikke og spørger ikke igen Jeg fik en seddel, hvad kan jeg drikke og og hvad kan jeg tisse Om jeg har prøvet medicin…. Jeg ved ikke, jeg lyver hvis jeg siger ja. Jeg fik 3 piller, ved ikke om de hjalp Kvinde 54 år, lider af urininkontinens

48 Operations forberedelse uden tolk
Skriftlig materiale udleveret i god tid Ingen tolk bestilt til operationsforberedelses samtale Ingen tolk på selve operations dagen HJEMMEBESØG Patienten: ”Jeg har fået denne ( fosfatklysma) jeg tror den skal drikkes før operationen”

49 Inkontinens og bøn

50 Bekymringer i Ramadanen
” I do worry a lot about this. I went to the nurse and I said to her ”Ramadan is coming and I have to fast and I have to pray and I can`t do that because of this problem. How can I pray five times a day and change and bath five times? ” It is very difficult” (Wilkinson, 2001 s 37).

51 Screenings tilbud ikke forstået, nødvendigt med fokus på forebyggende projekter

52 Adam Hassan Nyevej 4 2300 Rosminde
Når jeg ser på den, tænker jeg det er noget der gør mig glad.

53 Røntgen- og ultralyd undersøgelser kan medføre voldsom flash back

54 Blodprøve … for nogle kun et lille prik

55 Hjælp til at gennemføre MR – scanning
Flashback, så min afdøde bror

56 Formiddag tid en dårlig tid
….. Først når jeg kan høre børnene og fuglene udenfor, tør jeg lægge mig at sove

57 Digitalpost endnu en opgave til børnene
I juli måned 2015 udløber kontrakten med eboks A/S om at drive Digital Post, som er den tekniske løsning, offentlige myndigheder i høj grad anvender til at kommunikere med borgere og virksomheder

58 Mammografi Ventet 16 måneder Uvidende om omvisitations muligheder
Cancer spredt til glandler

59 Lighed i effekt – men ikke i ydelser …
MR scanning ” jeg føler mig levende begravet” Hjælp til omvisitering Skema udfyles med hjælp Særlig information for at kunne forstå sundhedsvæsenets tilbud Særlig støtte til at bruge det de andre patienter har adgang til

60 Jeg - og vi kultur ”Førhen havde jeg en stor familie, nu er jeg alene, jeg ved ikke hvordan man passer på sig selv, jeg har aldrig lært det”

61 ”Jeg kan ikke finde de rigtige ord”
Eller som en somalisk mand sagde på gebrokkent men alligevel meget præcist engelsk Hvis mit hoved kunne lære dansk, så kunne jeg rigtig fortælle dig min historie

62 PTSD smitter Jeg fortæller mor, at det ikke er nødvendigt at sætte stole, samt skuffer med knive og gafler foran døren hver aften

63 Mor: ”Jeg er så bange for ikke at huske alt det der er sagt til mig”
Afstem information … Mor: ”Jeg er så bange for ikke at huske alt det der er sagt til mig” Samtale med mor til multihandikappet 10 årig pige efter indlæggelse på børneafdeling.

64 Når jeg ser medicinen,, tænker jeg på min døde venner” FLASH BACK
Sig det er noget kroppen mangler Få mig til at tro at det er medicin der skal til og ikke sund kost alene Hjemmesygeplejerske Psykolog Påmindelse om medicin Mentor Doserings æsker

65 Ud af boksen vinder altid
Morten Sodemann

66 TAK !

67


Download ppt "INKONTINENSTEMADAG hos ABENA 27"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google