Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor ændre vores nuværende koncept? UVM: Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor ændre vores nuværende koncept? UVM: Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde."— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor ændre vores nuværende koncept? UVM: Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde faglig træning og turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Lektieforsker – Flemming B. Olsen: Lektier giver det bedste faglige udbytte, hvis den integreres i undervisningen. Lektieforsker – Flemming B. Olsen: Drop lektierne, få gladere elever og hæv det faglige niveau!!

2 Jamen, hvad gør vi så?? Vi integrerer lektierne i undervisningen…. Det er den stressende adskillelse af fordybelsen, der skal laves om. I matematik fx arbejder vi fælles med geometri – derefter får eleverne opgaver tilpasset deres niveau indenfor emnet, og arbejder med det – med støtte af sin kompetente lærer indenfor dette felt Det vi hermed undgår, er at sende lektierne og eleven hen til en måske knap så matematikfaglig kompetent voksen i en ydertime, hvor eleven egentlig har ”lukket ned” for geometri…  Teamet skal fordele hjemmearbejdsbyrden. Der må gives læselektie for hjemme - fx et større skønlitterær værk. Der må gives fx matematikaflevering for over fx 3 uger. Der kan arbejdes hjemme med en specifik individuel tilrettet opgaveform, som eleven har brug for at træne. Dag til dag lektier afskaffes i en prøveperiode

3 Fordeling af personale og elever! Der udleveres et ark, som udfyldes på 1. afholdte møde, dette giver et overblik over elever, voksne og lokale brug - denne gives til Lotte, som sætter det sammen til alle involverede. Lisbet har 1 dag om ugen i FF lige nu – hvad gør hun så? Lotte er syg? HoldUgePersonale (navn) ”Navn” på værkstedet / Lokale 6 8-11 7 12-16 4 17-20 2 22-25

4 Hvorfor?

5  Koncentration  Beskæftigelse  Aktive erkendelsesprocesser  Ægte undren  Nysgerrighed  Umiddelbart engagement  Arbejdsprocessen er relevant

6  de enkelte faser i arbejdet bestemmes af, at de skal belyse problemstillingen alsidigt og nuanceret  eleverne oplever problemstillingen og arbejdet med denne som vedkommende for deres hverdagsliv  læreren/lærerne accepterer problemstillingen som betydningsfuld for elevernes samfunds- og tilværelsesforståelse Vagn Oluf Nielsen, Seniormedarbejder, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)

7  Trætter  Slavearbejde  Lektien for lektiens skyld  Ordrer  Ekskluderende  Dekontekstualiseret  Demotiverende  Frustrerede lærere  Ringe fagligt udbytte  Fantasiløst  Engagerer  Målorienteret  Proces  Kommunikation og samarbejde  Inkluderende  Kontekstualiseret  Motiverende  Engagerede lærere  Fagligt udbytte  Fantasifuldt

8  Hvilken indvirkning har matematik på hækling?

9  Lego har produceret 700 mio dele i år.  Hvor meget fylder det?  Hvor højt et tårn kan du bygge af den mængde?  Hvad ville det koste at sende den mængde med posten?

10  Bliver man klogere af at lytte til klassisk musik?

11  Gør motion dig klogere?

12 Hvordan virker osmose?

13 Design din egen park ud fra økonomiske og æstetiske aspekter

14  Spørgsmål  Faglig hypotese  Observation  Resultat  Konklusion  Vidensdeling

15 De der underviser i FF: Opdel jer i de to hold – Praktisk/musisk og Naturfaglig. Resten sætter sig i den gruppe, de føler, de vil kunne bidrage med flest ideer til. I skal nu finde ideer til undervisningsforløb inden for jeres linje – tænk kreativt, ud-af-boksen, sjovt, anderledes… Nu er det jeres tur


Download ppt "Hvorfor ændre vores nuværende koncept? UVM: Tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google