Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forenklede fælles mål - historie

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forenklede fælles mål - historie"— Præsentationens transcript:

1 Forenklede fælles mål - historie
CfU-Herning 23. okt. 2014, kl v/Jens Aage Poulsen – UCL, National Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling – tlf.: Forenklede fælles mål - historie

2 Læringsmålstyret undervisning – intention
En didaktisk model Evaluering Undervisnings-aktiviteter Tegn på læring

3 Hvorfor ffm? Udfordre alle elever – så dygtige som de kan
Mindske betydningen af cocial baggrund Tilliden til folkeskolen skal styrkes – respekt for prof. viden og praksis Nogle fag – Historie – – dispensation – ansøgning Far, du skal ikke være flov over at spørge om hjælp ….

4 Struktur – ffm - http://ffm.emu.dk/
Fagformål – FM 2009 og FFM Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortro-lige med dansk kultur og historie. Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problem-stillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

5 Kompetenceområder og -mål
Færdigheds- og vidensmål efter 4. kl.

6 Færdigheds- og vidensmål efter 6. og 9. kl.
Faser

7 Nedbryde ffm til læringsmål
Kompetencemål - flerårige Færdigheds- og videns-mål Lærings-mål Lærerens opgave

8 Faser i læringsmålstyret undervisning
Planlægning: Udvælgelse af et eller flere målpar (færdigheds- og vidensmål) Hvad skal eleverne lære: Nedbrydning til læringsmål for forløbet (emnet/temaet – eller dele af det) Elevernes niveau ift. nedbrudte mål Læremidler - aktiviteter Tegn på læring Gennemførelse: Oversættelse af læringsmål til eleverne Undervisningsaktiviteter Evt. Justering af læringsmål

9 Nedbrydning af færdigheds- og vidensmål
Nedbrudte færdigheds- og vidensmål kan: formuleres generelt, se fx Formuleres specifikt (dvs. i relation til konkret forløb (emne/tema) – se ex: 1864

10 Tegn på læring Kriterier for målopfyldelse – iattages – udtrykkes – demonstreres Ex på videnportalen Undervisningsaktiviteter Indhold Aktiviteter/opgaver Læremidler m.m. Uv-differentiering =>læringsmålene Evaluering Løbende/formativ – eleverne ift læringsmålene Slut/summativ evaluering Ex på vidensportalen

11 Opgave Planlægning: Udvælg et eller flere målpar (færdigheds- og vidensmål), der skal arbejdes mod Hvor er eleverne fagligt? Nedbryd det/de valgte mål til læringsmål for et undervisningsforløb – forståelige for eleverne Opstil tegn på læring (målopfyldelse) på tre niveauer Udarbejd en udfordringsopgave Som fx: Præsenteres – drøftes på kurset

12 Historiebrug Historiebrug = anvendelse af historiekultur
Levede historie – Fortiden som sådan er væk Fortalte historie (tolkning – iscenesættelse af fortiden) Historiekultur Spor fra fortiden: artefakter, byrum, ritualer, adfærd, normer osv. Knytter fortid og nutid sammen Historiebrug = anvendelse af historiekultur

13 Historiebrug - typologi
Behov Brug Brugere Funktion At udforske, ”hvad skete der?”, tolkninger Videnskabeligt Historikere, undervisere Verificering/falsificering, tolkning At huske, at erindre, at glemme Eksistentielt Alle Orientering, forankring, at skabe mening og sammenhæng At genopdage Moralsk Veluddannede dele af befolkningen Rehabilitere, restaurere, forsone At opfinde, at konstruere, egen vinding Ideologisk -politisk Intellektuelle, politiske eliter Legitimering, rationalisering At glemme, at fortrænge Ikke-brug At blive adspredt og opmuntret, Underholdende, kommercielt At anvende historie i markedsføring og salg

14 Eksempler på historiebrug
Ideologisk-pædagogisk Ekstitentiel historiebrug Sthyrske Cirkulære 1900

15 Eksempler på historiebrug
Politisk-ideologisk historiebrug

16 Eksempler på historiebrug
Historie – styrke/legitimere – kultur/samfunds ideologi og værdigrundlag Museer, mindesteder Ex D-dagen - Normandiet Sejren over Danmark – stormen på Dybbøl – 18. april 1864

17 Eksempler på historiebrug
Dybbøl – Arnkil – Als - Knivsbjerg

18 Maj 1945 – eksempel på ikke-brug
Arnkil Knivsbjerg Dybbøl

19 Ikke-brug 1950’erne 1960’erne – samarbejdspolitiken forties

20 Underholdning – Kommerciel brug
Vikinger - Normandiet Ole Bornedal: 1864

21 Historiebrug – FFM (FM 2014)
Færdigheds- og vidensmål Historiske scenarier (Konstruktion og brug af) Historiske fortællinger Historisk bevidsthed 3.-4. klasse: Historiebrug – hentet fra elevernes hverdagsliv – ex kommercielt historiebrug (reklamer) 7.-9. klasse: Historiebrug – nationen og national identitet – politisk-ideologisk historiebrug. Fædrelandssange Nationalromantiske malerier

22 Kommerciel historiebrug - mad

23 Kommerciel historiebrug - mad

24 Historiebrug af vikinger
Billedsøgning “Viking” Hvem er ”brugeren”? Hvilken funktion? Hvilke træk har man brugt? – symbolske - konkrete Hvilket indtryk gives af vikingerne? Vurdering af den faglige lødighed


Download ppt "Forenklede fælles mål - historie"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google