Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune Maj 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune Maj 2015"— Præsentationens transcript:

1 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune Maj 2015
Velkomst og introduktion

2 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue.
Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser. Vi arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper i bredeste forstand. OK-Fonden

3 Vores primære virkeområde er plejehjemsdrift, og vi driver således en række plejehjem landet over.
Derudover driver vi psykiatriske tilbud, hospice og administrerer en lang række senior-/ ældrebofællesskaber. Vi tilbyder endvidere byggeherrerådgivning og -administration via vores byggeafdeling. OK-Fondens hovedkontor ligger på Frederiksberg. OK-Fonden

4 I tal 13 plejehjem & -centre 4 psykiatriske tilbud 1 hospice
29 seniorbofællesskaber Omsætning ca. 500 mio. kr. Ca medarbejdere Hovedkontor – 37 medarb. I tal

5 Vi arbejder for at opfylde visionen og formålet ud fra fem centrale værdier;
"Vi ønsker at være velkomne" "Vi vil levere kvalitet" "Vi går ikke i takt" "Vi er uhøjtidelige" "Vi synes, at familien er et aktiv"

6 ”livet skal leves - hele livet”
Alt arbejde i OK-Fonden udspringer fra den simple vision, at: ”livet skal leves - hele livet”

7 Befolkningsudvikling

8 Fremtidens boliger for seniorer
Mangel på egnede boliger Intet mellem parcelhuset og plejeboligen Succesen fra seniorbofællesskaberne Brug for at få defineret ønsker og behov Selvvalgt bolig i tide

9 Tryghed En væsentlig faktor når seniorbofællesskabet vælges som boform er tryghed Tryghed er væsentlig på mange områder: Tryghed ved at vide at man har råd til boligen Tryghed ved at man fysisk kan magte boligen og haven Og ikke mindst trygheden ved at bo med ligesindede i et godt naboskab

10 Fremtidens boliger for seniorer
Andre forudsætninger og behov Bedre helbred Flere penge Længere forventet levetid Nye krav til bolig og service

11 Velkomst og introduktion

12 Livet i seniorbofællesskabet
Der er mange beslutninger der skal træffes samt anskuelser og synsvinkler der skal vendes i forhold til livet i et seniorbofællesskab Hvem kan bo i seniorbofællesskabet? Hvad vil vi mødes om og hvor ofte? Skal vi have en husorden? Hvem træffer beslutninger i seniorbofællesskabet? Hvad skal fælleshuset og fællesarealerne indeholde? Hvad kan/vil vi hjælpe hinanden og os selv med?

13 Studiekreds for seniorbofællesskab
Det er ikke givet, at et seniorbofællesskab bliver en succes, fordi beboerne har fulgt en møderække, men forudsætningerne er tilstede. Der planlægges i samarbejde et program for den kommende studiekreds Der afholdes bofællesskabsmøder for de kommende beboere om de sociale rammer for seniorbofællesskabet. Der udarbejdes en samlet hensigtserklæring til brug for det kommende seniorbofællesskab og byggeriet

14 Tidslinje for projekt Idé Projektering Opførelse Drift Idéen udvikles
Startmøde Gruppemøder Fremlæggelse Idéen udvikles Fastsættelse af : Værdier Visioner Rammer Succeskriterier Idéen afprøves Byggeriet projekteres Bygningen og organisationen tager form Det færdige byggeri tages i brug De første erfaringer gøres

15 ”Buen”, Hillerød v. Arkitektfirmaet MW
Velkomst og introduktion ”Buen”, Hillerød v. Arkitektfirmaet MW

16 Buen

17 ”Lyngvang”, Lyngby ”Rørvig Mølle”, Rørvig

18

19 Rammer for bebyggelsen
Boligantal Boligstørrelser Beliggenhed og omgivelser Bebyggelsens karakter – situationsplan Udearealer - have, ophold, parkering Boligens indretning Fælleshus – størrelse og indretning Love og regler Bæredygtighed Tilgængelighed Fremtidssikring

20 ØKONOMI

21 Økonomi og husleje Forudsætninger

22 Husleje Andelsboligbyggeri, 20% indskud

23 Husleje Andelsboligbyggeri, 30% indskud

24 Næste møde Tirsdag d kl. 17 – 19 Satellitten


Download ppt "Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune Maj 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google