Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektforslag, IHA specialer 2006 Søren Munk Jensen Systematic Software Engineering A/S.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektforslag, IHA specialer 2006 Søren Munk Jensen Systematic Software Engineering A/S."— Præsentationens transcript:

1 Projektforslag, IHA specialer 2006 Søren Munk Jensen Systematic Software Engineering A/S

2 $Revision: 1.3 $ 2 Systematic: IT til forsvar og sundhed Se mere på www.systematic.dkwww.systematic.dk

3 $Revision: 1.3 $ 3 Biosensorer  Opgave  Til sikring af udsatte personers velbefindende kan disses livstegn overvåges med biosensorer, som f.eks. måler puls og vejrtrækning. Data fra disse kan transmitteres trådløst over kort afstand til en beregningsenhed (f.eks. en PDA), hvor de filtreres og sendes til relevante service systemer.  Vi ønsker analyseret hvorledes data fra en sådan PDA kan transmitteres på en sikker og effektiv måde til serviceudbydere, f.eks. en elektronisk patientjournal.  Fagligt indhold:  Fleksibel og generisk software arkitektur, der tillader tilpasning til forskellige service systemer  Distribuering af intelligens mellem sensor enhed, beregningsenhed og service system.  Sikkerhed ved transmission af følsomme oplysninger over Internettet til sygehusets elektroniske patientjournal (EPJ) via web services.  Projektet kan bygge videre på igangværende afgangsprojekt på IHA (kommunikation med COTS pulsmåler med BT interface)

4 $Revision: 1.3 $ 4 Trådløs transmission af video  Udgangspunkt i igangværende afgangsprojekt på IHA  Opgave  Evaluering af alternative løsninger til radiokommunikation mellem UAV og jordbaseret basestation.  Implementering af et lovende løsningsforslag  Demonstration af transmission af video billeder fra et kommercielt tilgængeligt kamera, via denne radiokommunikation, til en PC placeret i en given afstand fra video kameraet.  Fagligt indhold  I projektet er der krav om kompetencer indenfor radiokommunikation, software udvikling og evt. hardware design.

5 $Revision: 1.3 $ 5 Ruteplanlægning for UAV  Udgangspunkt i igangværende afgangsprojekt på IHA  Opgave  På GIS system udlægges waypoints for UAV, der transmitteres til UAVs styring  UAV skal anvende en strategi for at komme igennem disse waypoints  Fagligt indhold  Højniveau systemudvikling i GIS  Geo-koordinater  Indlejret systemudvikling for UAV styring  Interpolering i Kartesisk (XYZ-ABC) rum

6 $Revision: 1.3 $ 6 UAV navigering via kamera  Udgangspunkt i igangværende afgangsprojekt på IHA  Opgave  Via kamera skal UAV’en kunne fastholde sin position over et givet (bevægeligt) punkt, ved at sende kommandoer til onboard UAV styringsenhed  Fagligt indhold  Billedbehandling (synligt og infrarødt lys)  Modtage kommandoer fra “jorden” om at fastholde position ift. givet target  Interaktion med eksisterende UAV styring (og evt. modifikation)  Evt. ændring af strategi for UAV styring

7 $Revision: 1.3 $ 7 Indendørs positionering  Der ønskes evalueret forskellige løsninger til udendørs OG indendørs positionering:  Hvilken teknologi anvendes, hvilke krav til infrastruktur stilles, hvilken præcision kan opnås og hvad er prisen?  I en praktisk afprøvning ønskes undersøgt præcisionen af en kombineret GPS/accelerometer løsning til uden/indendørs positionering  Kommercielt produkt fra Qinetic (UK)  Der anvendes GPS udendørs, og dobbelt-integration af acceleration ved manglende signal  Hvordan kan viden om bygningen bruges til løbende kalibrering af systemet?  Hvilke begrænsninger findes mht. bevægelsesmønster, tid, afstand?

8 $Revision: 1.3 $ 8 Onboard communication in military vehicles  Some of Systematic’s solutions are installed onboard military vehicles, and need to communicate with devices and equipment onboard this vehicle. To this end we are challenged with the vast amount of physical communication means and proprietary protocols supplied by these devices.  The project will include the following activities:  Analysis of the problem, including an analysis of a range of physical devices currently in place in a combat vehicle  Identify and evaluate various conceptual solutions for the software system interfacing these devices.  Demonstrate a prototype of one of these solutions.  The solution should allow for quick adoption to the many different devices and the varying functionality and communication means.

9 $Revision: 1.3 $ 9 Voice Interaction in noisy environments  Speech Command Systems can enable users to interact with the IT system by giving oral commands through a microphone and thus initiate certain actions in the IT system.  Many of the IT systems that Systematic develop are being used in very noisy situations, e.g. a combat vehicle or a pig farm.  Project aim  Evaluate to what extent such speech command systems can be used in a noisy environment.  Activities  Study of previous work in the area  Survey of existing tools and systems  Actual test of a selected solution in a real life situation.

10 $Revision: 1.3 $ 10 Mere information  Søren Munk Jensen  Tel: 8943 2000  Mobil: 2544 9849  Email: smj@systematic.dk


Download ppt "Projektforslag, IHA specialer 2006 Søren Munk Jensen Systematic Software Engineering A/S."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google